رمانم درمورد دختری هست به نام آرام برعکس اسمش خیلی شیطونه ....با اینکه تو بالای شهر میشنه ولی رفتارش خاکیه.ولی در همه جا اینجوری نیست....

ژانر : عاشقانه، طنز، ازدواج اجباری، همخونه ای

تخمین مدت زمان مطالعه : ۲ ساعت و ۱۲ دقیقه

مطالعه آنلاین تا ابد کنار تو
نویسنده : mhlw کاربر رمان فوریو

تعداد صفحات : 171

ژانر :#طنز #عاشقانه #اجباری # همخونه ای

خلاصه رمان :

رمانم درمورد دختری هست به نام آرام برعکس اسمش خیلی شیطونه ....با اینکه تو بالای شهر میشنه ولی رفتارش خاکیه.ولی در همه جا اینجوری نیست....

با کلافگی گفتم:واییییییی استاد تو رو اون جدت ولمون کن بریم مگه ما ماشین حسابیم

استاد:آخی خانووم رستمی شما چقدر جزوه نوشتید خسته نباشی واقا

من:استاد یه جا که نشستم اصن وللش گوش که کردم

استاد:ساکت همین الان 5 مین استراحت کردی حالا هم وقت کلاس رو نگیر

من:اه استاد...

استاد:ساکت رستمی

و شروع کرد به درس دادن یه نگا به اکیپمون کردم شادی و شهری(شهرزاد) داشتن حرف میزدن کوری(کوروش) و ارشی(آرشام)با گوشیاشون ور میرفتن.اوووف هیچکی هم نیست باهاش حرف بزنیم گوشیم هم %18شارژ نداره.این یعنی ته بدشانسی.اووف حالا که بیکارم بزارید از خودم براتون بگم من اسمم آرامه21 سالمه.رشتم هم کامپیوتره اسمه مامانم شهلا اسمه بابام شاهین .مامانم 40سالشه و دکتر ماماءیی.بابا هم 45 سالشه نمایشگاه ماشین داره.مامان و بابام دختر عمو پسر عمو بودن که عاشق هم میشن و ازدواج میکنن و حاصل ازدواجشون من و اراد هستیم.

اراد دادشمه 22سالشه اون هم معماری میخونه.

خو بزارید از قیافمون بهتون بگم.من قیافم به بابا رفته هیکلم به مامان.ولی اراد صورتش به مامان رفته هیکلش به بابا.موهام بلند خرمایی روشن به رگه ها مشگی میزنه.ابرو هامو دخترونه برداشتم اون هم خرمایی.چشمای طوسی،سبز که مناسب با لباسام تغییر میکنه.دماغمو عمل کردم.لبای قلوه ای صورتی.قدم متوسط.هیکلم متناسبه ینی نه زیاد لاغر نه چاق.ناخمو کاشته بودم و فرنچ مشگی کردم .

استاد با عصبانیت گفت:خانوووم رستمی؟

کشدار گفتم:جوووووونم استاد؟

استاد:گمشو بیرووووووون.

کل کلاس رفت رو هوا

من:آخ جوون استاد تعطیل شدیم؟

استاد:نخیر فقط شما تعطیل شدین

من:اخ جووون استاد ینی من انقدر خاصم که فقط من تعطیل شدم؟

استاد:رستمی بسه وقت کلاس رو نگیر.بفرمایید بیرون

من:ایشششش استاد چقدر عصبی انقدر عصبی باشید برای پوستتون خوب نیست

بعد از این حرف بچه ها رو زمین ولو بودن

استاد:از دستت تو رستمی بچه ها وقت کلاسه تمومه بفرمایید

بعد از این حرفش وسیلاشو جمع کرد رفت بیرون

کوری:آخ جووووون آزادی

شادی:وووی آره مخم تیلیت شد

من:آخه کی دیدی کله ی صبح کلاس بردار لعنت به این اراد که همیشه کرم میرزه(دوستان اراد برام انتخاب واحد کرده وگرنه خودم از ساعت 11 صبح به بعد انتخاب واحد میکنم بچه ها هم مثه من انتخاب واحد کردن که با هم باشیم)

رفتیم با بچه ها کافه دانشگاه و بعد از خوردن شیر کاکوئو و کیک راه افتادیم سمت کلاسمون رفتیم نشستیم رو میز های آخر جای همیشه گیمون.یه نگاه به بچه های کلاس انداختم.دیدم عین خر درس میخونن.

من:وااا بچه ها چرا دارید درس میخونید؟زرنگ شدید

خرخون کلاس:چون استاد گفت میخاد این 3تا سوال رو امتحان بگیره

شادی:اه فقط بلدن امتحان بگیرن

من رو به بچه ها گفتم:خوندید؟

بچه ها:نوچچ

کوری:اوووف بزاره 2هفته بگذره بعد

من:آره والا.حالا وللش پخش شید تو کلاس که بتونیم تقلب کنیم

2⃣ آرشی:راس میگه اینجوری صفر هم نمیشیم

من سری رفتم کنار محسن(نمره خوره کلاس)

من:مسی(محسن) دستم به جورابت بروسونیا

محسن با خنده گفت:باشه

استاد وارد کلاس شد همه بچه ها از جاشون بلند شدن ولی من همینجور ولو رو صندلیم بودم

استاد:خانوم رستمی بلند شو

من:استاد وللش دیه ما که هفته پیش همدیگر رو دیدیم

استاد با حرص گفت:خانوم رستمی گفتم بلند شید بیایید اینجا کارتون دارم

من:خو استاد بگید از همینجا دیه من این همه بند و بساطمو جمع کنم باز برگردم واقعا ارزش نداره

استاد با داد گفت:رستمییییییی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

من: استاد چه صدای بلندی دارید اینجوری هدر ندید بدرد خوانندگی میخوره

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کل کلاس منفجر شد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

و از جام بلند شدم رفتم پیشش

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

استاد:تا آخر کلاس باید گوشه کلاس باید وایسی (به گوشه کلاس اشاره کرد که نزدیک در کلاس بود)

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

با قیافه توهم گفتم:استاد برا چی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

استاد:تنبیه میشی تا دفعه دیگه جلوی بزرگترا بلند شی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

من:وااا استاد من جلو پای بابام بلند نمیشم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

استاد:اشتباه میکنی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

با یه حالت خنده دار گفتم:وااا من شما رو خودمونی حساب کردم که بلند نشدم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بچه ها داشتن دیگه زمین رو گاز میزدن

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

استاد با اخم گفت:رستمیییییی بحث نکن

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

من هم عین بچه ی خوب رفتم گوشه کلاس.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

داشتم با بچه ها حرف میزدم که استاد گفت:قرار بود امروز امتحان بگیرم؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

من:نه استاد چه امتحانی؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

استاد با اخم گفت: برگه ها رو میز(و رو به من گفت)برو برگه و خودکار بیار بنویس

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

من:اووف اوکی استاد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

و بلند داد زدم کی برگه داره؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کوری:هر کی داره به من هم بده

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یکی از بچه ها یه برگه به من داد و یکی به کوری داد باز داد زدم خودکار هم میخام...کوری هم داد زد منم میخاااام

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

استاد:شماااااا ها مگه اومدین مهمونی که هیچی با خودتون نیووردید

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کوری:نه استاد مگه مهمونی درس و کتاب میبریم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کل کلاس ترکید

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

استاد:آقای لطیفی کنار خانوم رستمی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

(و با انگشتش به کنار من اشاره کرد)

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کوری:اخه استاد به من میاد من با این قد و هیکل وایسم گوشه دیوار.عین درخت وایسم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

استاد:ایندفعه رو نادید میگیرم ولی دفعه دیگه ای ببخششی وجود نداره

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

من:ااا استاد چرا من و نمیبخشی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

استاد:ساکت رستمی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

و برگشت سمته تخته شروع کرد به نوشتن سوالا منم به محسن اشاره کردم که جواب رو بگه من هم سریع یه خط در میون شروع به نوشتن جوابا کردم و بعد سوالا رو نوشتن تحویل استاد دادم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

3⃣ بعد از چند مین بچه ها هم برگه هاشون رو دادن

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

استاد هم همون موقع نشست صحیح کرد داشتیم همینجور حرف میزدیم که با یه تقه در باز شد و مسقیم اومد تو صورتم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

من:آخخخخخخخ مگه اینجا تویلهههه که اینجوری بازش میکنید

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یه پسره سریع در و بست و به من نگاه کرد و با تعجب گفت:تو پشت در چیکار میکنی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

من:فوضول رو بردن جهنم اصن عخشم میکشه اینجا وایسم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پسره:اااا باشه اصن حقته که صورتت داغون شد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

استاد رو به پسره گفت:اقا کاری داشتین؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پسره:استاد من دانشجو جدید هستم ولی این خانوم اینجا چیکار میکنه؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

من با پوزخند گفتم:اشتب اومدی اینجا مهد کودکه اگه از سر جات بلند نشی عاقبتت عین من میشه(با سر به خودم اشاره کردم)

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

استاد:رستمیییی.و رو به پسره گفت:خودتو معرفی کن

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پسره:من آرتا آریانفر هستم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

استاد:خوش اومدی به کلاس ولی دفعه بعدی زود به کلاس بیا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ارتا:اکی استاد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

استاد برگه هامون رو داد نمره کامل رو گرفتم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

استاد داشت عین چی درس میداد و پاها منم سقط میشد داشتم دهنمو باز میکردم که غر بزنم که استاد گفت خسته نباشید سری کولمو انداختم رو دوشم و رو به اکیپمون گفتم من رفتم بچه هاااااا ساعت 8 قرار همیشگی و سمت ماشینم رفتم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ماشینم یه فراری قرمزه عاشق ماشینم نشستم داخلشو پنجره رو تا اخر کشیدم پایین و ضبط رو روشن کردم که اهنگ ریجکت وانتونز اومد و تا خرخره زیاد کردم و خودمو هم باهاش همراهی کردم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

♪♪♪♪♪♪ ♪♪♪♪♪♪♪♪

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

" کورس سامی لو"

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چیک چیک قطره ها تو سینک میکنه مغزه و داغون

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یادم میاد اونشبُ باهم زیر چتر و بارون

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

من یه فندک دستم هی میشه روشن و خاموش

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یاد تولدم که می کردم شمامو فوت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

رو دستت تتو نیست ….. جای زخم و جا خون

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

فک می کردم بهتره واسه هر دو تامون

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

الان می فهمم چقدر بوده شید بدی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

تو رو تخت خواب من به فکر ریتم جدید

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چه شبایی که تا صبح من زدم پیانه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

تازه دارم می فهمم جواب کم محلیامو

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یه جا دعوت بودیم نرسیدم تنها رفتی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

همه با دوستاشون باز شدی اعصاب تعطیل

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

که چرا نیستییی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

الان دوره همی آخه الان پنج شنبه شبه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

با خودم میگم شاید یهو زد به سرش

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

زنگ زد تا صبح بزارم سر به سرش

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

از آهنم باشه باید زنگ بزنه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

"کوروس پدی"

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

از دست دادم علاقمو به تو

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

همه چیم زود شد برا شو رپ چه مفت خوری که زیاد شدن

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

فنا دورم یهو منم توجه نکردم به فنا شد تو

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

الان کیا جمع میشن وقتی روز بشه دورت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

هنوز میست میکنمو دلم تنگ میشه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

تو هم میسم میکنی حتی با اون دل پورت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

من تو دل خودم تو ولی رو تلفونت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

تا حالا شده شاکی وقتی رو کاناپه ای

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

عصبی بشی یه عدد بالا آمپر بدی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

همون قد که تو رو میخوامت همون قد که تو رو میخوامت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

متنفرم از اون زنی که پشت خط میگه نامبر بیزی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ده لعنتی فارسیشو فهمیدم چرا باز هی میگی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خوبه که تنها نیستم حداقل رفیقام باهامم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بیستاشون تو پاکت میگن

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یه کام بهت میدیم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

آرومشی تا بازم پدی بشی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بگی تکست

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

هر رابطه ای که رفت بالا رسید به اورست

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

تو یه دیوار ساختی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بینمون از جنس یه شیشه ی رفلکس

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یه شیفیه رفلکس

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

که من تو رو میبینم و تو فقط خودتو

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

الان من تو رو میگیرم تو فقط خودتو

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

باهام حرف نمیزنی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یه زمانی اکسیژنت بودم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

حالا که دورم ازت دیگه زنگ نمیزنی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

"کورس کوروش"

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بیا حرف بزنیم حلش کنیم کدورت الکیه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پس چرا خوب خفه شدی سکوت بسه لعنتی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

فک کنم تو ازم زده شدی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دروغ بده نزن زیرش

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

منم خب تقصیر دارم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ولی حالا یکی بم میگه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

رفتی وایسادی تو کوروش تو روز کم بهت محل میده

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

موزیک تو رو ازم گرفت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

منم هر چی دم دست بود کوبوندم این طرف

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دیگه زخم زبون نزن نگو کوشون اون همه طمعی که داشتم واسش

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ول کن بیا یه تار موتو نمیدم به کل ریتما به کل ملودیا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

فک کن این بار هر چی گذشته مرده مموری پاک

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چقدر نگو حرفات کهنه شده

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ببروم کات خوب اصلا تو هر رابطه ای پر مشکله که حل شه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بیا حرف بزنیم حلش کنیم بسه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نباش حالا خوب مثل یه بچه حالا که سهمم از گوشیم فقط دکمه قرمزشه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

Reject_wantons

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پارت:4⃣ آخ من عاشقه این آهنگام فقط به عشق آهنگام زنده ام

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

(خخخ الکی مثلا من کلی مشکل دارم)

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

رسیدم خونه و ماشین رو پارک کردم رفتم تو مامان بابا نشسته بودن جلو تلوزیون

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

من:سلام برشهلا خانوووم اقا شاهین احوالات شما

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

شاهین:سلام دختر بابا خوبی عزیز بابایی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

شهلا:سلام.دخیی من چطوره؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

من:??خوبم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بابا:عزیزم غذا خوردی؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

من:نوچچ.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بعد داد زدم:طلااااا جوووووووووون

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

طلا:جانم دخترم سلام عزیزم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

من:سلام بر بانوی خودم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

طلا:چیکار داشتی دخترم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

من:طلایی غذام و میاری اتاقم؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

طلا:آره دخترم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

و خسته و کوفته رفتم سمت پله و شروع کردم به غرغر کردن:اخه کدوم معماری 30تا پله میزاره.اه اه ادم انقدر پیچ و تاب میخوره که حالش بد میشه.(دوستان ما خونمون 2بلکسه و پله ها مارپیچ میخوره و به اتاقا میره)اه اه معمار این خونه بترکه ایشالله کجل شه.ایشالله خودش از 80پله بره بالا اه اه.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

همینجور که داشتم غرغر میکردم رسیدم به اتاقم سریع لباسام و در اوردم یه تاپ شلوارک پوشیدم طلا هم غذام و اورد.بعد اینکه غذام تموم شد.ظرفامو گذاشتم میز بغل تختم و گرفتم و خوابیدم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

تو خواب عمیق بودم که حس کردم مگس رفت تو دماغم.یه دونه محکم زدم رو دماغم که آه خودم بلند شد دماغ نازنینم خورد شد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یهو صدای خنده کسی امد یکی از چشامو باز کردم که دیدم آراد رو فرش پهن شده و داره هرهر میخنده

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

من:زهر مار

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اراد:اخخ دلم درد گرفت عاشقتم آرام

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

من:درد.وفظیفته عاشقم باشی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

آراد در حالی که داشت میرفت بیرون گفت:بلند شو حاظر شو مگه قرار نیست برین بیرون

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

من:آره ولی تو از کجا میدونی؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اراد:کوروش بهت زنگید ولی من جواب دادم اون هم گفت بیدارت کنم قرار دارین

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

من:اووف بچه ها هم گفته بودن تو بیایی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اراد:خواهری کوروش بهم گفت ولی امشب من کار دارم فردا یه پروژه مهمی رو باید تکمیل کنم حتی آرتا هم داره میاد اینجا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

من:آها اکی دادشی ولی خودتو خسته نکن فدات بشم من

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اراد:خدانکنه تو فدای من شی من فدای تو بشم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

طلا:دختررررم،پسرررررم،بیایین پایین عصرونه بهتون بدم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

من:طلایی من که میخام با دوستام برم بیرون به آراد بده

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

آراد:مرسی طلا جوون منم دوستم میخاد بیاد با اون میخورم دیه تو زحمت نکش

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

طلا:باشه مادر زحمته چی؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

و رفت پایین اراد هم رفت اتاق خودش منم سریع حاضر شدم یه مانتو سفید بلند تا ساق پام میومد پشتش هم یه دختره بود که داشت سیگار میکشید و دختره مشگی بود.یه شلوار بالای مچ پوشیدم که مشگی بود موهامو باز گذاشتم که تا کمرم اومد یه شال نخی مشگی هم انداختم رو سرم یه ریمل زدم که موژه های طلایم مشگی بشه یه کتونی سوپر استار سفید که خط هاش مشگی بود پوشیدم.از اتاق زدم بیرون و پله ها سر خوردم و پریدم پایین که چشم به یه جفت کفش اسپرت پسرونه افتاد.اومدم بالا تریه شلوارکتون مشگی.امدم بالا تر یه بولیز مشگی که با خطای سفید نوشته بود طهران.اومدم بالاتر لبای خوش فرم خوشمل.دماغ نه بزرگ نه کوچیک.چشای قهوه ای روشن تقریبا به عسلی میزد.ابرو های پهن خوش فرم.موهای قهوه ای روشن که خامه ای زده بود.لامصب خیلی خوشگل بوووود.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پسره:سلام خانوم رستمی اینجا کاری داشتید؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

من:ااااا تو اینجا چیکار میکنی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

آرتا:به قول یه بنده خدا فضول رو بردن جهنم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اااااا پسره یالغوز داشت حرف خودم رو به خودم پس میدادددد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

من:اولا یاد بگیر حرفای جدید یاد بگیری.دوما با اینکه لازم نیست بهت بگم ولی محض اطلاع اینجا خونه مااااا هاااا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

با تعجب گفت:ینی...ینی تو خواهر آرادی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

من:با اجازه شما

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

آرتا:اگه اجازه ندم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

من:کچلت میکنم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

آرتا:هه تو فنچ

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یهو بدون جلب توجه پریدم روشو موهاشو میکشیدم آرتا هم داد میزد یهو آراد اومد منو بغل کرد و گفت:چرا عین سگ و گربه افتادید بهم؟ مگه شما ها همدیگر رو میشناسید؟ اصن ببینم آرام تو چرا تو بغل آرتا بودی؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ارتا:بابا اراد بغل چیه داشت موهامو میکند

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

من:حقته تا تو باشی دیگه زبون درازی نکنی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

آرتا:یکاری نکن زبونتو تو دهنت لوله کنم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

من:هه....جرئتشو نداری

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ارتا:رستمی یکار نکن که.....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اراد:بسه دیگه اه کلافم کردین

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

من و ارتا هم زمان:خوب کردیم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اراد:اوووف باشه من حریف شما دوتا نمیشم آرتا بلند شو بریم بالا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ارتا:اوووف بریم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

من:وایسید ببینم آرتا مگه تو کامپیوتر نمیخونی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

آرتا:اووووووو چه پرو.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

و یکی از ابرو هاشو داد بالا و گفت:آرتا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

آراد در حالی که داشت میخندید گفت:آبجی من راحته کلا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ارتا:معلومه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

من:جواب منو بدین

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

آرتا:اووف من کلاسامو جهشی خوندم به خاطر همین 2تا رشته رو تو سن کم میخونم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

من:اوووو چه حوصله ای داری من درس خودمو نمیخونم اون وقت تو 2تا 2تا رشته میری

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ارتا:درس تو هم خوبه که

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اراد:درس این برو باوو

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

آرتا:اما تو که امروز امتحانتو نمره کامل گرفتی که

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

من:اوووف چه ساده ای. محسن قبلش بهم جواب رو رسوند من حتی خبر نداشتم که سوال داده چه برسه به امتحان

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ارتا:نوچ نوچ

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

همینجور داشتیم حرف میزدیم که اهنگ گوشیم به صدا در اومد روشو که نگاه کردم دیگه جواب ندام گوشیمو با سویچ ماشینمو برداش

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

تم و روبه اونا گفتم من فعلا رفتم بابای

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اون 2تا:خداحافظ

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سریع رفتم بیرون که دیدم بچه ها امدن سریع کوری و آرشی واحسان رفتن تو ماشین کوری(دوستان احسان جزو اکیپمونه)من و شادی و شهرزاد رفتیم تو ماشین من.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پارت5⃣ سریع رفتم بیرون که دیدم بچه ها امدن سریع کوری و آرشی واحسان رفتن تو ماشین کوری(دوستان احسان جزو اکیپمونه)من و شادی و شهرزاد رفتیم تو ماشین من.شادی جلو نشست شهرزاد هم پشت.سری سقفه ماشینو باز کردم و اهنگ جی زد باند به نام اصن به توچه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

(خیلی قشنگه حتما گوش کنید واقعیته زندگیه)

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

جالی.....جالی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

هی جالی میدونی چیشده؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بچه ها دوباره اون بیرون موزیک دادن

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اسمش چیه:

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اصلا به توچه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اصن بی مصرفم من هیچ استعدادی ندارم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خنگم شلم عشق لاتی ندارم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

حس پارتی ندارم،حرصتو در میارم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دوبرابر تو میخوابم نصفتو هم بیدارم پس دست از سرم بردار

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دست از سرم بردار من اینطوری راحتم که بی افته شلوارم از پاهای لاغرم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

منم میشه آخرم تو زرنگه کلاسی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

باید هم چوب لباسی که پلاسی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پسسس دس از سرم بردار

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دس از سرم بردار بزار لانگ لانگ بچینم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بزا مثه ماهی فریکی و آلزایمرمشیم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اوه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اصن جای ارث و میراث دوست دارم با شله شام پایین بمیرم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دس از سرم بردار من مدرک نمیخام تحصیلات عالی توی لندن نمیخام من یه چیز لش میخام با یه زندگیه رپی یه اتاق کثیف یه فندک یه سیگار

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

جدا میشه رامون ای آقای خانووم انقدرسرک نکش تو زندگیامون ما همینیم که هستیم نمیخاییم وکیل وسی یااااا همینم اصلا به توچه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چشامن خالی و خط کافی کپ لباسام آبی و زرد کمرت باریک و لق..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

هه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

زندگیت بی هدفه واسه ما مرده ست

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چگده بی ادبه شیکمم گنده است اصن به توچههههه؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دائم چتم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

تا نصفه شب

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یجور وکیم و که نمیشم آهسته تر

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

حالا هی بگو بده که بینمون یه کمه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اینا عشق پول و پله منم عشق دود ودمش بگو اصلا به توچه که ایداعالت نیستم به توچه که خودم.خودم یه آرتیستم هرجور بخای راه میرم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

هرچی بخوام میپوشم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

با هر کی بخوام میشینم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

هر جا بخوام وایمیستم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اصلااا به توووووچهههههه؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

(جدا میشه رامون ای آقای خانووم انقدرسرک نکش تو زندگیامون ما همینیم که هستیم نمیخاییم وکیل وسی یااااا همینم اصلا به توچه)2بار

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اصلا به توچه که همسایت کی میره کی میاد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

حالا اصن نزار یه شب ضبطش زیاد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مگه چی میشه مگه میمیری تو از جیغ زن و بچت که سر درد میگیری

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

جییییییییغ پس دس از سرم بردار

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اصلا به توچه که فلانی زن یا مرده

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

به توچه که فلانی فلان کار و کرده

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

باید یاد بگیری خفه شی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

الکی هرف در میاری پشت سر کی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دستتتت از سرش بردار

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

به توچه که من کیم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

به توچههه که ما کیم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اصن تو فکر کن قهرمان حاکیم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یا بدبختیم یا راوانی یا گلیم یا خاکی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

هر چی که خاسی پشت سرمون باکینی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

(جدا میشه رامون ای آقای خانووم انقدرسرک نکش تو زندگیامون ما همینیم که هستیم نمیخاییم وکیل وسی یااااا همینم اصلا به توچه)2

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اصلا به تو په که تو زندگیه من چی میگذره

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اقای محترم خانوم محترم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

آااااااای بابا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یه حدی ادم تحمل داره

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

همینجور ترک بده

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

حالا خوب شد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

حالا حرفا رو شد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

آآآآآ

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

?????

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پارت:6⃣ و بعد چرت پرت رفتیم خونه هامون سریع بچه ها رو رسوندم خودم هم رفتم خونه.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چراغای خونه خاموش بود سریع از پله ها رفتم بالا بدون اینکه چراغ اتاقم و روشن کنم خودمو ول کردم رو تختم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یهو صداییی آخ یکی اومد.وااا نمیدونستم دشک ها هم صدا میدن والاااااااا.یهو گلوبول های ذهنم به کار افتاد یهو سیخ شدم که دیدم یکی همراه من بلند شد. چقدر قیافش آشنا بود چراغ رو روشن کردم که دیدم..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

آرتا:میشه بپرسم شما اینجا چیکار میکنی؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

من(دست به کمر):نمیدونستم میخام بیام اتاق خودم باید اجازه بگیرم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

آرتا یه ذره تعجب کرد و سریع به خودش اومد و گفت حالا از این به بعد باید اجازه بگیری

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

من:خیلی پروییی حالا بگو ببینم چرا رو تخت من خوابیدی؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

آرتا:آها فک کردم اینجا اتاقه مهمانه اخه آراد گفت برو روبه روی اتاق من بعد دست راست اتاقه مهمانه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

من:نخیر بغل اتاق من اتاق مهمان هست

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ارتا:اکی من رفتم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

من زیر لب گفت :بری و بر نگردی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

آرتا:خودت برنگردی بیشور

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

من با تعجب گفتم: شنیدی ینی؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ارتا:بعله که شنیدم کر که نیستم حالا بزن به تخته چش نخورم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

من:ایششش چه پرووو

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ارتا:اوووف

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

و از اتاق زد بیرون.اههههه خوابم پرید لعنت به آرتا سریع لباسام و در اوردم رفتم دسشویی مسواک زدم.با چراغ روشن

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نشستم رو تخت یه نگا به اتاقم کردم.اتاق من ست سفید بنفش بود.یه تخت سفید وسط اتاق بود با رو تختیه بنفش که یه دختره سفید که موهاشو خرگوشی کرده و یه قلب بزرگ بنفش دستش بود رو تختم بود .دوتا میز کنار تختم بود که یدونش چراغ خواب بود.یکی دیگش لپ تاب و هدفونمو...میزاشتم روش.روبه روی تختم میز ارایش بود به رنگ سفید و بنفش که انواع اقسام لوازم آریشا بود.ولی فقط از ریمل استفاده میکردم یه صندلی بنفش که پایه هاش سفید بود برای میز آرایشم روبه روش بود.یه قسمتی از اتاقم کمد بود که پر از لباس بود.یه پنجره بزرگ که با پرده بنفش کلفت که اتاقمو تاریک میکرد هم یه طرفه اتاقم بود که روبه روی پنجره مبل بنفش بود.اونور از پنجره یه طناب بنفش وصل کرده بودم و قاب های گوشیم رو انداخته بودم بهش و با لباسام ست میکردم.یه گیتارمو هم گوشه گوشه اتاقم بود به رنگ سفید که روش اسممو نوشته بود.من و اراد باهم میریم کلاس و با هم میزنیم.فردا فقط کلاس گیتار داشتم پس لپ تابمو دراوردم باهاش بازی کردم و اهنگ گوش دادم.تا ساعت 6 صبح داشتم چت میکردم وبعدش خوابید

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

7⃣: طلا:آرام مادر بلند شو الان ضعف میکنی از بس خوابیدی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

با چشای بسته گفتم:ساعت چنده

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

طلا:3:30

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سریع سیخ نشستم رو تختم که طلا ترسید و پرید عقب

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

طلا:چرا مادر اینجوری میکنی چیشده؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

من:ساعت 4 کلاس دارم وایی خاک تو گورم الان آراد منو میکشه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

طلا:چه کلاسی؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

من:گیتار

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

طلا:پس پاشو مادر سریع لباسات رو عوض کن بیا پایین ناهار بخور قش نکنی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

من:نه طلا جوننن دسته درد نکنه بیام بعد میخورم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

طلا:اووووف از دست تو

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

و بعد رفت پایین.منم سریع رفتم دستشویی بعد مسواک زدن اومدم بیرون یه شلوار طوسی بالای مچ پوشیدم با مانتوی بلند که شبیه روزنامه بود طوسی پوشیدم با یه کفش اسپرت مشگی با شال مشگی پوشیدم گیتارمو برداشتم رفتم پایین سریع سوار ماشین شدم رفتم سمت اموزشگاه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

همین که رسیدم.سریع ماشین رو پارک کردم و رفت پیش آراد که عصبی داشت نگام میکرد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

من:سلام بر داداش گلم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اراد:چرا انقدر دیر کردی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

من: sryخواب بودم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اراد:اوووف بیکاری و هزار دردسر

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

من:آره والله

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اراد:پرو

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

و رفتیم آموزشگاه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بعد 20 دقیقه معطلی رفتیم داخل اتاق.بعد احوال پرسی استاد گفت:خوب چی اماده کردین بچه هااااا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

من:اهنگ پرهام به نام گاهی وقتا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

استاد:اکی شروع کنید

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اهنگ پرهام به نام گاهی وقتا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

(آرام)

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

گاهی وقتا آدم میکنم خو ه*و*س که بره

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دلم تنگ شده برعکس دلت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

تو چه میدونی چی گذشته چند وقته بهش

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مگه نمیدونی نمیتونه "از دست بده"4بار

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

همینجور که میزدم همراهش میخوندم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

و بعد آراد با صدای جذابش شروع به قسمتی که پرهام میخوند رو خوند

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سر نزن خونه یه وقت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خالی کنی هر چی تو دلت هست

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

منم همون دیوونه مست

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

که خالی میکنی شیشه ها رو تو دله شب

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دیدم فقط منم همه باهامون برن چون رامون باراهامون عوض شد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اره میزنم تو باروون قدم چون کسی اشکامو نبینه همه روزامون تلف شد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نیست روزانه تردشد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

گرفتی تو ازم غرور و

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

شدی صبحمم غروب

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

میگم به خودمم دروغ

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

با اینکه دورمم شولوغه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ولی کسی یه بار جاشو پر نکرد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

شیکوندم قولامو غر نزن

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

منم این قرص ها رو خوردم که این روزا رو کنم رد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یه روزی کردی دنیامو تو عوض یه روز هم کرد دنیا ترو عوضضض

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

آآآآآآآآ

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

این تیکه رو باز من خوندم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

گاهی وقتا آدم میکنم خو ه*و*س که بره

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دلم تنگ شده برعکس دلت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

تو چه میدونی چی گذشته چند وقته بهش

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مگه نمیدونی نمیتونه "از دست بده"4

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

آراد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دنبال توجه یی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دچار توهم یی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خو اره تویی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

همونی که شد تو خواب شبم برید

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یه فازه توحمی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

که هر ثانیش میکنه موهای تنمو سیخ

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

(دروغ میگه اصلا بدنش مو نداره که به خاد سیخ بشه والله)

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ایندفعه جدیه سوپرایز تولد نیست

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چرا بریزم تو خودم خو اره من خودم بریدم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

راه تنفوسم چون نباشی کنارم جای تنفس نیست

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نهههه اصن یه درصد فک نکن که بد شم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دیگه قل*ب*م هم کند

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نمیشه که هر دفعه برگردیم از اول

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

آرام

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

برعکست من هستم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

میخام از دستت ندم نه از دستت ندم نههههه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

میخام از دستت ندم نهههه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

آراد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

گاهی وقتا آدم میکنم خو ه*و*س که بره

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دلم تنگ شده برعکس دلت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

تو چه میدونی چی گذشته چند وقته بهش

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مگه نمیدونی نمیتونه "از دست بده"4

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اووووو یه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

(دوستان واقا اهنگ قشنگیه پیشنهاد میکنم گوش بدید)

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

8⃣ استاد:واقعا قشنگ بود من واقعا لذت بردم ممنون بچه هاااا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

وبعد چند تا چیزی رو که بهمون یاد داد.مرخصمون کرد و هر کی سوار ماشینش شد.من رفتم خونه آراد هم رفت با دوستاش بیرون

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

من:وایییییییی مردم خدااااا دارم تلف میشم.مامی.پاپی.طلایی.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کسی نیست به من طفل معصوم کمک کنه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مامان:ووی دختر هموز نیومده خونه رو بزار رو سرت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

من:واقعا ممنون از خوش آمد گویت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

طلا:چیشششششده هان چرا خونه رو گذاشتی رو سرت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مامان:هیچی طلا مگه نمیدونی این همه جا رو بهم میزنه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

من:واقعا ممنون من فک کنم از شیر خارگاه آوردین منو

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بابا:به به دختر خودم چیشده عزیزم چرا شاکی؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پریدم بغلش و گفتم:بابایی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بابا:حالا وروجک بگو ببینم چرا شاکی بودی؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

من:آخه بابا من از صبح هیچی نخوردم دارم از گشنگی میمیرم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بعدش هم مامان و طلا اذیتم میکنن

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir
شما به این رمان چه امتیازی میدهید؟
نظر خود را ارسال کنید
آخرین نظرات ارسال شده
نحوه جستجو :

جهت پیدا کردن رمان مورد نظر خود کافیه که قسمتی از نام رمان ، نام نویسنده و یا کلمه ای که در خلاصه رمان به خاطر دارید را وارد کنید و روی دکمه جستجو ضربه بزنید.