رمانی از 9 دختر پسر 6 پسر 3 دختر دخترانی از جنس شب رمانی پر از ماجرا جویی پسرایی که سرنوشت دخترا رو به تباهی میکشند نقشه ای که پا رو زندگیه خیلیا میزاره کدوم پسرا چه کسایی مقصرن ماجرا چیه ؟ کدوم نقشه ؟ با رمان مسیری از جنس شب

ژانر : غمگین، هیجانی، معمایی

تخمین مدت زمان مطالعه : ۱ ساعت و ۳۵ دقیقه

مطالعه آنلاین مسیری از جنس شب
نویسنده : Đõķhîوروجک (Raha F)

ژانر : #غمگین #ماجرا جویی #معمایی#هیجان انگیز

خلاصه :

رمانی از 9 دختر پسر

6 پسر

3 دختر

دخترانی از جنس شب

رمانی پر از ماجرا جویی

پسرایی که سرنوشت دخترا رو به تباهی میکشند

نقشه ای که پا رو زندگیه خیلیا میزاره

کدوم پسرا چه کسایی مقصرن

ماجرا چیه ؟

کدوم نقشه ؟

با رمان مسیری از جنس شب

دوسال قبل

سپهر

تو دفتر نشسته بودما مگس میپروندم

یکدفعه در اتاقم باز شد

امیر پدرام مثل گوزن اومدن داخل

منم چون پام رو میز بود اومدم عقب بکشم

صندلی از پشت افتاد پخش زمین شدم

اون دوتا خر داشتن میخندیدن

-مرض چتونه ؟

امیر : خخخخخ ?

یکدفعه انگار چیزی یادش اومده باشه سریع خندشو قطع کردو

گفت : حالا اینا رو ولش بشینین کاره مهمی دارم

- باشه

رفتیم رو کاناپه شکلاتی رنگ گوشه اتاق لم دادیم

پدرام : سپهر یه شرکت بزرگ به ما پیشنهاد همکاری داده

- خب

امیر : فقط ...

- فقط چی ؟

پدرام : گفت سرمایه از اون کار از ما یعنی یه جورایی به مدت قرار داد شرکت واسه اونه ما فقط نقش یه مهندسو داریم نه یه سهام دار

اومد ادامه بده که نذاشتم

- هووووووووم ؟؟؟

- چی میگی ؟ نکنه میخوای قبول کنی؟

امیر : پیشنهاد بدی نیس طرف 34 میلیارد میده بهمون

- هووووووم؟؟ ?

پدرام : درسته مبلغ قرار داد زیاده ولی ماهم کم درامد نداریم

- همینو بگو

امیر : حالا یک هفته بهمون فرصت داد بهتره یکم بیشتر دربارش فکر کنیم ضرر نداره که

- نظر منو که بخوای میگم همین الان جوابو بده

پدرام : مبلغش زیاده ادمو وسوسه می کنه

- اره والا

پدرام : پس همون یک هفته دیگه جوابشونو بدیم

امیر : باشه

- خوب ساعت چنده ؟؟؟؟

پدرام : کوری مگه ساعت رو دستتها

- حوصله ندارم دستمو بالا بیارم

امیر : خخخ ساعت 4/20

- خوب ما که ناهار نخوردیم بریم یه چیزی بزنیم تو رگ

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پدرام : ok بریم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کتمو از پشت صندلی برداشتم پوشیدم اومدیم از در بیرون

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

به منشی خبر دادم داریم میریم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

راه افتادیم سمت پارکینگ

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

هر سه سوار آئودی سفیدم شدیم راه افتادیم سمت یه رستوران توپ

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پدرام دستشو برد سمت ضبط یه اهنگ توپ گذاشت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

حالا فکر کن ما با اون سن سال خخخ

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

رسیدیم به رستوران پیاده شدیم رفتیم داخل سر یه میز 4 نفره نشستیم جای دنجی بود گارسون اومد سفارش گرفت و....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دوم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مرشاد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یه زنگ به اقا بزنم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-الو آقا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اقا :چیه مرشاد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- اقا اومدن رستوران

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اقا : یک لحظه چشم برنمی داری ازشون حواست پیششون باشه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-چشم اقا حواسم هس

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

قطع کردم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

میلاد:چی شد ؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- گفت حواسمونو جمع کنیم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

شهریار : اره سوژه هاش خیلی زرنگن

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- اره لا مصبا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

شهریار : تا نیومدن من یه چرت میزنم .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

میلاد : خواب به خواب بری تو

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- اوه اوه پسره یکسره خبر مرگشو خوابه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پرهام

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یه نگاه به گوشیم انداختم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دیدم سنا داره زنگ میزنه دستمو رو صفحه کشیدم تماسو برقرار کردم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-جانم سنا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سنا : سلام پرهام

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- چی شده خانومم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سنا : نمی خوای بیای این دختره میخواد بره بیرون مخ منو خورد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- خوب بره خانمی مشکلش چیه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سنا : میخواد با ماشینت بره سوئیچ پیش توا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-این پدر سوخته یه جا نمی شینه دفعه قبل زد چراغای ماشینو داغون کرد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سنا زد زیر خنده

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- قربون خنده هات دارم میام خانمی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سنا : بابای اقایی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- بای

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

امیر :اوه این گارسون غذا چرا نمیاره

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بالاخره گارسون تشریف خرشو اورد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

همه غذا هامونو خوردیم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

راه افتادیم که بریم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سوار ماشین شدیم سپهر ظبتو روشن کرد راه افتاد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

توی راه هیچ حرفی زده نشد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اول امیر رو رسوند

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

امیر : مرسی بچه ها خوش گذاشت خدافظ

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- خدافظ

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سپهر : بای

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بعدم منو پیاده کرد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- مرسی سپهر فردا میبینمت خدافظ

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سپهر : خدا فظ

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

درو با کلید باز کردم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

حیاط بوی گل محمدی میداد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

این خانوم گل منم فقط گل می کاره

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

درو باز کردم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- سسسلام

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سنا اومد جلو کیفمو گرفت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سنا : سلام پرهامم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- چطوری خانم خانما این دخمل من کجاست ؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سنا : فدات دخملتم داره حاضر میشه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- آی آی آی دیگه نبینم از این حرفا بزنیا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بعدم یه ب*و*سرو گونش کاشتم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

همون موقع صدای دخملم اومد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

آنید :به به بابایی خودم چشمم روشن مامانی منو ب*و*س میکنی یواشکی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خیز برداشتم سمتش

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

که پا به فرار گذاشت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- پدر سوخته زن خودمه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

من میدوییدم اون میدویید

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

آنید : نخیر مامانیه خودمه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- وایسا میگم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

غش غش میخندید

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پاش سر خورد داشت میوفتاد که گرفتمش

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- از دست من در میری زن منو صاحاب میشی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ب*و*س رو لپت من گوناه دالم بابایی جونم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- دخترم انقدر لوس

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

آنید :بعله دخترم انقدر لوس

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پرید گونمو ب*و*سید

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

فرار کرد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

رفت سوئیچو که رو اپن گذاشته بودم گرفت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- ا ا دزد کجا میری

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

آنید : دوست دارم بابایی بای بای مامی بابای

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سنا : بای دخترم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کفشاشو پوشید رفت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

آروم آروم رفتم پشت سنا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دم گوشش گفتم : خب خب بالاخره این دختره سمج رفت ?...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

آنید

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اووووووووو قرررررش بده

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سوار آزارا گرنجور باباییم شدم فلشو از تو کیفم دراوردم زدم تنه ضبط

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

آهنگوووو زیاد کردم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

با یه تیک اف راه افتادم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

گوشیمو از رو داشبور برداشتم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

زنگ زدم به دورنیکا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دوری : هاااااا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- بپر پایین اومدم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بدون اینکه منتظر جوابش باشم قطع کردم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

زنگیدم به دلینا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- هوی دلی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دلی: کوفت دلی بنال

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-خخخخ بپر پایین اومدم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دم در خونه دورنیکا زدم رو ترمز

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اومدم بوق بزنم که مادمازل تشریفشو اورد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

در جلو رو باز کرد پرید تو

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دوری: آهاااااااا آهاااااا به به آنی خره

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- کوفت کاری چطوری دیوونه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دوری : توپ راه بیوفت الان دلی کچلمون میکنه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سریع پامو رو گاز فشار دادم وووووووووووویژژژژ?🏎🏎

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دم خونه دلی ترمز گرفتم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دلی دم در وایساده بود

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پرید نشست عقب

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دلی : ججججججججیغ چقدر دیر کردین

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

منو دوری دستامونو گذاشتیم رو گوشامون

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دوری : دلی خخخخخفه شو دهن سرویس

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دلی : مررض

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- دلی خره صدای نکرتو ببر

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دلی پشت چشم نازک کردو

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

گفت : البته

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

حالا ریا نباشه صداش خیلی قشنگه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

گیتارم میزنه میخونه اصلا یه چیزیه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دلی از پشت اومد جلو فلشمو گرفت فلش خودشو گذاشت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دلی :هووووووی آنی حرکت کن دیگه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

باز من رفتم تو فاز توهم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پامو گذاشتم رو گاز راه افتادم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

میر*ق*صیدیم چه جور

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چهارم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دلینا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

حالا تکون تکونش بده ر*ق*صو نشونش بده

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خخخخ

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یه 206بخواب سفید اومد ب*غ*ل ماشینمون

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یه پسره ژیگول دماغ عملی از صندلی پشت راننده

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کلشو اورد بیرون

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پسره :می خوام برسونمت ونمت ونمت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

حالا ما رو داری داشتیم میترکیدیم از خنده

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

شیشه سمت من پایین بود

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سرمو بردم بیرون

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-داش تو دماغتو بگیر باد نره توش رسوندن پیش کش

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پسره خشک شد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

آنید دوری غش غش میخندیدن

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

آنید پاشو گذاشت رو گاز

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مثل جت از ب*غ*لشون رد شدیم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یه 10متر جلو تر ل*ب*ا*شک فروشی دیدم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- ججججججججیغ نگه دار

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

آنید محکم وسط جاده زد رو ترمز برگشت عقب

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

آنید : چی شد ؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- با لحن مظلوم : ل*ب*ا*شک ?🙁

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دوری : زهر مار بخوری تو به خاطر شکمت داشتی به کشتنمون میدادی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- خو بی تلبیت من ل*ب*ا*شک دوس دارم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

آنید : نره خر

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

با صدای بوق به خودمون اومدیم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ماشین وسط جاده بود آنید سریع ماشینو یه گوشه نگه داشت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خاموش کرد که پیاده شدیم یه خیلی ل*ب*ا*شک خریدیم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اونا میخریدن میدادن دست من ، من میخوردم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

از شیش ظرف ل*ب*ا*شک ترش فقط یه تصفه مونده بود که داشتم میخوردم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بعله اینم تموم شد انداختم تو سطل اشغال

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-الهی شکر

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

آنید دوری برگشتن سمتم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

آنید : دلی اون قرم....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دوری :دلی لواشکا کوشن

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سرمو بردم بالا شروع کردم به خودندن : امشب شب یلدا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

حبیبم رو میخوام

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

حبیبم اگه خوابه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

طبیبم رو میخوام

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

آنید :دلی کثافت اون ل*ب*ا*شک سبزه فقط یه ظرف مونده بود که گرفتم آشغالی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-اومممم عالی بود

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دوری:گاو شکمو لواشکدزد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بعد روشونو کردن اونور

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- اااکجا میرین

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دوری : میریم ل*ب*ا*شک بخریم به توی اسبم نمی دیم دلت بسوزه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

منو داری اشک تو چشام پر شد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- چلا اخهآنید برگشت تا به دوری بگه چرا نمیاد که چشش به من افتاد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

آنید : دلی چی شد ؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- به من ل*ب*ا*شک نمی دین

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پنجم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دلینا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

آنید که موضوع رو فهمید یه چش غره بهم رفت گفت : خفه گل من

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- خو شنا بلدم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دوری : ذلیل مرده انقدر زر نزن راه بیوفت بریم لواشک بگیریم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- باوشه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سه تایی میرفتیم تو مغازه تستای لواشکارو میخوردیم میومدیم بیرون

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نقش تسترو داشتیم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

آنید : وای ترکیدم بیچاره مغازه دارا دهنشونو صاف کردیم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- خخخخخخ اره

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دوری: بریم دیگه ساعت 7شد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-خووووووونه؟؟؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

آنید : نه بابا بریم دور دور

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

از پاساژ اومدیم بیرون سوار ماشین شدیم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دورنیکا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-آنید تند برون وگرنه تو ترافیک می مونیم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

آنید : باش

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ماشینو روشن کرد راه افتاد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

حالا من یه چیزی خوردم به این دختره گفتم تند برو با 160 سرعت داشت میرفت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دلی : آنی سرطان گرفته آروم تر برو صندلیت شکست بس که توش فرو رفتم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

آنی : الکی؟؟؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- زرت پرت نکن اروم تر برو هر چی خوردم ماست شد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

آنید غش غش زد زیر خنده

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پاشو بیشتر رو گاز فشار داد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اهنگو زیاد کرد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خوب به درک

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خوب به درک

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

انقدر به عکسام خیره شو

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

تا دق کنی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

شباتو بعد از این باید

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

هق هق کنی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

من که ازت گذشتمو

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

رفتم رفیق

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

شاید بتونی عکسمو عاشق کنی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

میگی نیستم قلبت خورده ترک

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خوب بهدرک خوب درککک?🎤🎤🎤🎤🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎧🎧🎧🎧🎧🎤🎤🎤🎤🎤🎤

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اهنگ خوب به درک از علی عبدالمالکی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

شیشم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دورنیکا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- یا ابرفض

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

آنید از آیینه پشتو نگاه کرد بلند گفت :پلیس افتاد دنبالمون ?🚨😱

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دلی : خاک الان ماشینو میخوابونن

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

آنی : پس هنو منو نشناختی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-یعنی چی؟؟؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

آنی: یعنی این

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پاشو تا اخر رو گاز فشار داد دور موتور رفت رو 230

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دلی : اروم تر برو

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

آنید بدون هیچ حرفی کارشو ادامه داد ختی لایی هم می کشید

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دوتا ماشین پلیس افتاده بودن دنبالمون

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

آنید : کمربنداتونو ببندین

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سریع کمربندامونو بستیم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

آنید

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بابام اگه بفهمه بدبختم خخخخ

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سریع پیچیدم تو یه فرعی چون سرعتم زیاد بود دستی رو کشیدم فرمونو چرخوندم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اصلا یه وضعی بود

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بهد یک ربع بالاخره گممون کردن

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اوف

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-گممون کردن

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دلی : دیوونه داشتم سکته میکردم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- خخخ حالا ولش ساعت 9 شد بهتره بریم خونه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دوری: اره بریم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

رفتم اول دوری رو رسوندم بعد دلی رو و پیش به سوی خانه 9/15 رسیدیم خونه ماشینو بردم تو و...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

هفتم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دورنیکا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

وااای مردم از خستگی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

در خونه رو باز کردم دیدم مامان بابا نشستن دارن فیلم میبینن

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- سلااااام

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بابایی : سلام

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مامان : سلام دخملم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- بابا امیر مامان ریمای خودم چطورن

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بابایی : ما خوبیم تو چطوری ؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- توپ اما کم باد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مامان : دخترم تو برو استراحت کن شام حاضر شه صدات میکنم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

رفتم گونه ی هر دو رو ب*و*سیدم رفتم تو اتاقم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اتاق که نیس بازتر شامه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اوففف

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

الان فقط میخوام بخوابم لباسامو با یه تاپ شلوارک عوض کردم افتادم رو تخت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دلینا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

شبیه اسب دوییدم تو خونه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دورو یکدفعه باز کردم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بعله ..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مامان بابا نزدیک هم بودن درو که باز کردم مامان از ترس تعادلشو از دست داد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بابا دستشو انداخت دور کمر مامان

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-خوب مچتونو گرفتم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مامان : دختره چش سفید خجالت نمی کشی ؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- واااا خجالت کیه ؟چی هس اصلا ؟ اشیاء ؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بابا که غش غش می خندید

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

روبه مامان گفت: عزیزم این دختره کم نمیاره فکر کنم به خودت رفت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مامان :خیلی پرویی سپهر

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بابا : جوووووون

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- 😳😳😳😳باااااا باااااااا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بابا غش غش میخندید

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

این چه خوش خنده شد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مامان : سپهر حالت خوبه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بابا : اووو چه جورم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

احساس کردم وضعیت بهرانیه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

فلنگو بستم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

رفتم تو اتاق

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خخخ کلک شدن

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

لباسامو در اوردم خودمو انداختم تو حموم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یه دوش سر سری گرفتم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اومدم بیرون .و...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

هشتم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دلینا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

از حموم اومدن

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نشستم پشت میز توالتم یه آرایش اوشمل رو صورتم پیاده کردم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بعدم رفتم سمت کمد یه تاپ آبی فیروزه ای با شلوار چند تیکه نانازمو دراوردم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پوشیدم موهامم همین طور خیس بستم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

درو اروم باز کردم رو پنجه پا راه رفتم رسیدم به نرده

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

با صحنه ای که دیدم چشام شد این

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بابا مامان رو کاناپه داشتن همو میب*و*سیدن ?🙈🙊

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اومدم جیغ بکشم که

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یه فکر بکر به ذهنم رسید

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

همین طوری آروم آروم از پله اومدم پایین چون کاناپه پشت به پله بود ندیدنم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خخخخخ

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

آروم آروم رفتم پشت کاناپه بلند گفتم:

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پپپپپپپپپپپپپپپپپپپخ

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مامان از شدت ترس بابا رو هل داد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بابامم هل شد با کمر افتاد رو زمین

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

داشتم از خنده زمینو گاز میزدم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

رو زمین دراز کشیدم غش غش میخندیدم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بابا داشت با چشای برزخیش نگام میکرد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مامانم کم مونده بود خرخرمو بجوئه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دوباره شروع کردم به خندیدن بابا مامانم از خنده من خندشون گرفته بود

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بابا : دختر خجالت نمی کشی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- وااا من واسه چی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بعدم با چشم به بابا مامان اشاره کردم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مامان کوسن روی مبل برداشت کوبوند تو صورتم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

داشتم میترکیدم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- ای مردم هه هه هه ?😂

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بابا از حرصش دست مامانو گرفت از جلوم رد شه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- 😕چی شد ؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بابا : فکر کردی میتونی مزاحم بشی بعدم زبونشو برام در اورد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- 😳جااااااااان ؟؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بعدم رفتن تو اتاق

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

به حق چیزای ندیده خخخ

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

گوشیمو گرفتم دستم رفتم تو تل

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

در حال چت کردن بودم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

که یه پسره به تورم خورد از این مامانم اینا حس کردم کرم ریزیم گل کرده بود شدیداااا ?😁...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دلینا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

درحال چت کردم بودم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

که یه پسره به تورم خورد از این مامانم اینا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

حس کردم کرم ریزیم گل کرد شدیدااا?😁

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

رفتم پی وی پسره

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

فرستادم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- سلام جیگر طلا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پسره : خانم مزاحم نشو من صاحاب دارم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- جااااان ؟؟یکم خودتو تحویل بگیر

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پسره : برا چی اومدی پی وی مگه خودت ناموس نداری ؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

من از خنده در حال جون دادن بودم ?😂😂😂😂😂😂

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-جیگر ادرس اونجایی که لباتو پرتز کردیو میدی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پسره : به لبای من چیکار داری دختره ی هیز

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

داشتم میمردم از خنده

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- عجب دافی هسی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پسره : مبارک صاحابم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- خانمی چیز...از اینا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پسره : خانمی چیه من پسرم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-خانمی چرا دروغ میگی وایی ابرو هاتو کجا گرفتی باهم مو نمی زنن

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- مگه خودت پدر برادر نداری

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دیگه داشتم جان به جان افرین تسلیم میکردم?😂😂😂😂😂

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-جووووووووون

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پسره : عوضی من درویم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- هااااا?😕

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پسره : کثافت من درونیکام انتر

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- اشغال خو بنال وقت منو گرفتی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دوری : داشتم مخ میزدم کیسو پروندی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- خخخ ایراد نداره گل من

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دوری :خفه خل من

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خلاصه بعد کلی چت کردن

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خسته کوفته

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

رفتم لب تاپ اوردم یه فیلم ترسناک آمریکایی دیدم و...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دهم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دلینا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

رفتم لب تاپ اوردم یه فیلم ترسناک امریکایی دیدم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir
شما به این رمان چه امتیازی میدهید؟
نظر خود را ارسال کنید
آخرین نظرات ارسال شده
نحوه جستجو :

جهت پیدا کردن رمان مورد نظر خود کافیه که قسمتی از نام رمان ، نام نویسنده و یا کلمه ای که در خلاصه رمان به خاطر دارید را وارد کنید و روی دکمه جستجو ضربه بزنید.