در مورد دختری که پدرش اونو مجبور به ازدواج با پسر عموش میکنه و دختر داستان ما هم که تحمل شنیدن حرف زور نداره و از پسر عموشم متنفره ,فرار میکنه. اونم کی !!؟؟؟ درسسسست شب عروسیش ! و به خونه ای پناه میاره که...

ژانر : عاشقانه، طنز، کلکلی، همخونه ای

تخمین مدت زمان مطالعه : ۱۲ ساعت و ۱۶ دقیقه

مطالعه آنلاین فرار دردسر ساز
نویسنده : hasti, nadiaar

طراحی و صفحه آرایی: رمان فوریو

ژانر : طنز و عاشقانه ,کلکلی و همخونه,کمی غم انگیز

خلاصه :

در مورد دختری که پدرش اونو مجبور به ازدواج با پسر عموش میکنه و دختر داستان ما هم که تحمل شنیدن حرف زور نداره و از پسر عموشم متنفره ,فرار میکنه. اونم کی !!؟؟؟

درسسسست شب عروسیش !

و به خونه ای پناه میاره که...

کلافه چشامو که ربع کیلو ارایش روش خوابیده بود چرخوندمو از تو ایینه به خودم خیره شدم .

خدایی خیلی ناز شده بودم با

اون ارایش وحشی و لباس دلکلته.

رنگ سفید خیلی بهم میومد !

ولی چه فایده که اینقدر عصبی

بودم که این چیزا تو بدبختیام

گم بود .

باز دوباره یاد سامان و اون حرفای چرتش افتادمو صورتم جمع شد !

اه . خدا نصیب هیچ کس نکنه .

حالم ازش به هم میخوره بعد توقع دارن زنشم بشم .

اونم چی! به زور !!¡¿

یادش که میفتم گریم میگیره.

یه اشی واست پختم که نخورده دهنت بسوزه ! حالاوایسا

.همینجوری تند تند داشتم تو ذهنم میزدمش و نقشمو مرور میکردم که یهو صدای خانم ارایشگر بلند شد

-عزیزم بیا دم در الان داماد میاد .

با اکراه تشکر کردمو بر خلاف همه عروسا که تو همچین لحظه ای تو یه دلشون عروسیه و هر دو قدم یه قری میدن من کاملا بی میل و بیخیال یا به عبارتی ریلکس بودم.

البته با یه ترس عجیب .

انگار مطمئن نبودم کارم درسته یا نه !

البته طبیعیه هاااا نقل و نبات که نیس فراره !!! میفهمین فرار !!

وقتی بابای ادم مجبورت میکنه زنه کسی شی که دوهزار نمی ارزه و هیچ علاقه ای بهش نداری و بعدم اسمشو بزارن ازدواج فامیلی فکر فرار عادیه .

اخرشم میشه یه فرار برنامه ریزی نشده که انگار اخرین راه نجاتم از دست این سامان عوضیه !

اخه نمیدونید چقد چندشه که !

عققققق

اسمشم میارم دستشویی

لازم میشم .

یهو با صدای سوت و دست انگار روح از تنم جداشد !

وای ینی وقتشه ؟

نه الان من اماده نیستم . حالا با لگد نرم جای حساسش ؟؟. اه بابا تو باز فانتزی زدی نفس ؟ چی بلغور میکنی از یه جا در برو تا نیومده !

هیششش ! توخفه لال شو وسط دعوا که نرخ تایین نکن .

الان در برم که میفهمه میخوام بپیچونمش !

سعی کردم این خود درگیری رو تمومش کنم و با یه لبخند که از صد تا فحشم بدتر بود خیره شدم به در .

ینی پلکم نمیزدم .

چقد اینا دست میزنن . بیا دیگه سنگ قبرتو با گلاب بشورم سامان الهییییی......

اومدم با غضب بدوم سمت در که یهو باز شد و اوران ..نه نه ..اشتباه شد سامان اومد .

الهی فدام بشی چه تیپی !

بمیرم برات که امشب با این تیپت باید بدویی دنبال عروووس .. خخخ .. چه خبیثم نه ؟؟. خلاصه نیش بازشو که دیدم ناخوداگاه نیش منم تا بناگوشم وا شد ازون باز تر !!

بیچاره نمیدونس از نقشه ای که تو سرم واسش کشیدم. فک کرد از ذوقه با لبخند اومد سمتمو دسته گلو که اصلا نگاشم نکردم گرفت سمتم .

- سلام خانومی . چه نازی شدی .

یه لحظه احساس حالت تهوع بهم

دس داد .

بعد میگین چرا در میری !

میبینین تورو خدا !!؟؟؟

به زور نیشمو بیشتر کش دادمو یه چیزی شبیه ممنونم بلغور کردم .بعدم واسه اینکه حالا یه صحنه ی عشقولی ایجاد کنم با تمام وجود گله که نمیدونمم چی چی بودو اوردم چسبوندم به بینیم و همچین نفس عمیق کشیدم که هرچی گرده کل بود رفت تو دماغم .!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خااک تو سرت نفس !

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سر قبر خودم کاج بکارم دیگه صحنه احساسی چی بود این وسط ؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خلاصه همچین عطسه زدم که بدبخت کپ کرد ! ایششش خو چیه . عطسه بود دیگه . بعدم صورت کج و کولمو صاف کردمو دوباره نیش بیصحابو کش دادم . زیر لب بیشعوری گفتمو.باهم راه افتادیم اصلا شنید ؟؟ بیخی باوو.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

رفتیم سمت درسالن . این ارایشگره هم که از من خوشحال تر بود انگار. با همون لبخند کذایی تا توی ماشین رفتیم .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

همین که نشسیم روی صندلی صورتم به حالت عادی برگشت .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ج*ر خورد دهنم .!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خلاصه تا خود تالار هی این عین طوطی ور میزد . هی حرف می زد.هی مخه منو تیلیت میکرد !

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دیگه دلم میخواست کم کم بزنم دکوره صورتشو بیارم پایین .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

وراج . بمیریی سرم رفت !

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ولی به مرگ خواهر زاده ی مادربزگ عمم هیچی نفهمیدم از حرفاش .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

از استرس دستام یخ بسته بود .....از عکس العمل بابا میترسیدم .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

از اینکه تردم کنه !

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ولی با همه سختیاشم میدونستم که من عمرا زیر بار حرف زور

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ن م ی ر م !

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خلاصه بعد کلی دنگ و فنگ پایین و بالا و حرص خوردن من رسیدیم تالار و هی استرس من داشت بیشتر میشد . اگه نتونم در برم ؟ اگه محافظا بگیرنم ؟؟ وای خدا چه غلطی کردم .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دیگه اینقدر با خودم درگیر شده بودم که سرم داشت منفجر میشد !. چه شب نحسی بود . مجبورم بودم واسه اینکه کسی شک نکنه یه لبخند احمقانه رو رولبم تحمل کنم . چقدر فکر و خیال داشتم .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یهو بغضم گرفت. لعنتی !

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

لعنت به هر چی مرد تو دنیاست . به بدبختی بغضمو قورت دادم . لبخندم پوزخند شده بود . و حاضرم قسم بخورم اصلا نفهمیدم سامان داره دستمو کجا میکشه !

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اگه یکم دیگه تو این حال و هوا میموندم مطمئنن بغضم میترکید و جلو همه تابلو میشدم . حتی وقتی جلو بابا اینا و عمو رسیدیمم به زور سلام کردم .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اصلا حتی دلم نمیخواست به بابا نگاه کنم . از عصبانیت . از خجالت کاری که میخواستم بکنم . آبروش میرفت !

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

همشم تقصیر خودش بود.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کاش میشد قبل از این اتفاقا بزنم زیره همه چیز.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اگه اون سامان عوضی تهدید نمیکرد .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اگه لج نمیکردم که آبروشو می ببرم همه چیز خوب میشد .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سرمو محکم تکون دادم تا ازین همه فکر و خیال خلاص بشم .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یه بار حرفامو با خودم مرور کردم . ببین نفس !

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

تو کار بدی نمیکنی . مجبوری میفهمی؟ اینجوری شاید بابات ازت ناراحت و عصبی بشه ولی خوب دخترشی نمیکشتت که !

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

آروم باش. اروم باش .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خدا میدونست چجوری میخوام بهمش بزنم .اصلا جرعتشو دارم ؟ فقط میدونستم به هیچ وجه .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

من نفس رادمهر حاضر به ازدواج

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

با سامان نمیشم!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

هیچ وقت ....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

همه چی داشت اماده میشد واسه عقد . استرسم خیلی داشتم .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کاش زود تر تمومش میکردم .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کم کم داشتم پشیمون میشدم .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اونا منو نمیبخشن !!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بهتر البته میخوام نبخشن نامردا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اگه نتونم فرار کنم ؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اصلا فرارم کردم میخوام کجا برم ؟؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یه چیزی تو دلم گفت اواره خیابون

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بشی بهتر از بدبختیته !

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یهو همه ی حرفای سامان از جلو چشام رد شد !

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- تو اول و اخرش مال خودمی تلاش نکن کوچولو . هیچ وقت نمیتونی زیرش بزنی .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

من هرچی خواستم به دست اوردم تو که کوچولوشی و چیزی نیستی !

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

صدای خندش . تو مغزم اکو میشد . عوضی. ازش متنفر بودم. متنفر .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

شده خودمو بکشمم باید برم . نمیزارم به خواستش برسه .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کم کم همه داشتن جمع میشدن . وقتش بود .... . اروم درگوش سامان زمزمه کردم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-الان برمیگردم .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اونم بس که پی هیز بازیش بود اصلا نفهمید چی گفتم فقط سرشو تکون داد . با بیزاری نگاش کردم .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

فقط یه حیوون بود .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

همین ! مرتیکه ى بزغاله .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اروم رفتم پشت باغ . ایول ! در پشتی باز بود . خلوتم بود .کیفی که از اول گذاشته بودم با کمک خدمه رو برداشتمو گذاشتم کولم !

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

هه . فک کن . عروس با کوله پشتی . چشمامو بستمو نفس عمیق کشیدم . از هیجان داشتم میترکیدم . ولی باید میرفتم . باید !!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اومدم از در پشتی برم که یهو صدایی سرجام میخکوبم کرد ! کیفمو پشتم قایم کردم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-مشکلی پیش اومده خانوم ؟؟؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دامن بلندمو تو دستم فشار دادمو اروم برگشتم . لعنتی ! یکی از محافظای گنده ی سامان بود . پس بپا گذاشته بود ؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

لبخند زشتی زد .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- باید برگردید . اقا گفتن بیاید الان عاقد منتظره

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دستمو جلو دهنم گذاشتمو چشمام گرد شد ؟ چی عاقد کی اومد ؟؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یعنی واقعا این اخرین فرصتم بود؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اره معلومه . صدای از درونم فریاد زد .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

گمشو دیگههههههه الان میاد جلو فرار کن احمق !

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اره باید فرار کنم .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دامنمو محکم گرفتمو هول

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نگاش کردم .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- ت..تو برو ..ا..الان من میام .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پوزخند زد و اومد جلو .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- د ن دیگهههه. باهم میریم .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دیدم نه مثه اینکه زبون فرشته ها حالیش نمیشهه .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

منم نامردی نکردمو برگشتم دوتا پا داشتم شش تا دیگه قرض گرفتمو الفرااااارررر !

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

حالا بدو کی ندو.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

صدای داد محافظه نمیزاشت فکر کنم دارم از کجا میرم . قلبم عین گنجیشک میزد ! .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

این مرده هم خاک تو سرش عین این زنای حامله میدوید .. من با این لباسمم که سه متر بود خر کشون ازین جلو تر بودم !!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

وای که کم کم داشتم پس میفتادم .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

هر کی منو اونجوری میدید واسه دو دقیقه کلا میرفت تو هنگ !

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

حقم داشتن عروس به اون جیگری داره عین میگ میگ میدوه !

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یه مردم دنبالش .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

لابد میگن شب عروسیش

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بازیش گرفته .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سرمو تکون دادم تا فکرارو از

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خودم دور کنم .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دیگه داشتم از حال میرفتم .با اینکه دویده بودم تنم یخ کرده بود . مرده داشت نزدیکم میشد . چشم چرخوندم اطراف و ببینم که یهو...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

جلوم یه خونه باغ بزرگ با نمای سفید دیدم . دوییدم سمتش.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

میرفتم این بالا عمرا پیدام

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

میکرد .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اول عین این دزدا کفشامو انداختم بعدم کولمو بعدم خودم عین مارمولک به هزار بدبختی با این لباسم رفتم بالا . خیییلی دیوارش بلند بود . ولی مربع های کوچولویی یه واسه نماش داشت خیلی کمکم کرد و بالاخره رفتم بالا .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

برگشتم دیدم محافظه داره با چشم دنبالم میگرده . یکم دیگه مونده بود بگیرتم که عین منگلا پرش ازاد زدمو خودمو پرت کردم !!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اومدم جیغ بزنم که دیدم تو یه درخت نرم فرود اومدم .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

قربون خودمو شانسم .درخت زیر پام بود !!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بعد عین خوشحالا یکم فکر کردم ... وا ! اینجا که درخت نداشت !!.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

درختم که نرم نیست...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

(آرسام )

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

با اعصاب داغون گوشیمو پرت کردم رو مبل و کلافه دستمو لای موهام کشیدم وراه افتادم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سمت باغ .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

لعنت به هر چی زن تو دنیاست .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

هر چی میگذشت حالم بدتر میشد . همینجوری که قدم میزدم به

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

حرفای مامان فکر میکردم .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دیگه خستم کرده بود .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

از اون سر دنیا تقریبا هر روز ما سر من بحث داشتیم .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

واقعا نمیدونم چه کم و کاستی دارم تو زندگیم که مجبورم یه موجود مزخرف و چندشه لوس به اسم زن رو تحمل کنم !؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مسخرست !

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ازدواج اصلا تو برنامه ی من

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نیست .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اونقدر فکرم مشغول بود که اصلا متوجه نشدم دارم میرم سمت دیوارای باغ. یه دفعه کنار دیوار یه صدا اومد و رشته افکارمو پاره کرد.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

انگار چیزی افتاد !!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

با تعجب اول یکم خیره نگا کردم نه چیزی نیست اومدم برم که دوباره صدای خش خش و بعدشم یه چیز سفید افتاد که همون صدا رو داد . اروم نزدیک شدم .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دوتا کفش دخترونه و ظریف ..!!؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

تو کف این بودم که اینا مال کیه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

که یه چیزی مثل آجر افتاد رو گردنم!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

حس کردم قطع نخاع شدم این

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چه سنگین بود !!؟؟؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

گرفتمش و نگاش کردم .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کوله پشتی !!؟؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دیگه داشتم شاخ در میوردم .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دزد که نبود ! بود ؟؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اومدم سرمو بلند کنم که ببینم از کجا افتاده که یه دفعه از رو دیوار بلندمون یه مشت تور سفید دیدم که با سرعت داره میاد سمتم !!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کاملا تو شوک بودم و همونجوری خشکم زده بود و قدرت انجام عکس العملی رو نداشتم که یهو افتاد روم و مجبوری محکم گرفتمش!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

وزنش سنگین تر از تور خالی بود !

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

تا اومدم به خودم بیام یه دفعه یه دختر عین گربه خودشو از تورا کشید بیرون !!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کلا تو هنگ بودمو تکونم نمیخوردم دختره هم که از وجناتش پیدا بود کلا تو شوکه..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

با چشای گرد زل زده بود به من.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

که اون زود تر به خودش اومد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

و اروم خودشو از ب*غ*لم کشید بیرون

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یکم که ارزیابی کردم کم کم اخمام رفت توهم ...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

این دختره تو ویلای من ؟؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

《 نفس 》

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یا اکثر امامزاده ها !

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

این دیگه کیه ؟؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چرا اینجوری نگام میکنه ؟؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

وجدانم زد تو ملاجم و گفت خوب خره از اسمون نازل شدی رو سرش میخوای با لبخندم نگات کنه ؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

منم یکی زدم توسرشو گفتم خاک تو ملاجت چرا میزنی ؟؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کم کم قیافه ی این جیگره .نه ..نه ببخشید پسره (اشتباه لپی بود) داشت عین میرغضب خدابیامرز میشد .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خوو حالا فهمیدم عصبانی هستی چیششش ملت اعصاب ندارنا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

منم عین شاخ شمشاد از ب*غ*لش اومدم پایین و انگار نه انگار الان داشتم سکته میکردم لبخند ژکوندی تحویلش دادم بیا و ببین .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

قربون خودم برم رو نیست که ..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

این یارو هم همین که لبخند منو دید انگار توش دینامیت گذاشتن منفجرررر شد !!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- تو دیگه کی هستی ؟؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

تو خونه من چیکار میکنی ؟؟!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

وا ! چه بیتربیته هاااا . شیطونه میگه ..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

باز این وجدان خرم اعلام وجود کرد و زد تو سرم. بله !

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مثه اینکه باید از شیوه خر کردن استفاده کرد چون مطمئن بودم که اون محافظه هنوز همونجاستو این برادر اگه بیرونم کرد باید برم ور دل سامان بشینم دهنمو با عسل شیرین کنم .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

واسه همین دستمو با ناز رو دامنم کشیدمو چشامو مظلوم کردم .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-خواهش میکنم .منو بیرون نکن ! اونا منو میگیرن . باشه ؟؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پسره که معلوم بود هنوز هنگ اوره باز داد زد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-معلوم هست چی میگیی؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اونا کین دیگه ؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

منم دیدم ازین ابی گرم نمیشه .باید از این دیواره دورش میکردم وگرنه محافظه صدای دادشو میشنید . اومد باز داد بزنه که

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

هول شدم .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- چ..چیزه ..خ.خب باشه .. من...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

محکم سرمو تکون دادم .اه .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

باز سوزنم گیر کرد.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دوباره با التماس نگاش کردم .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

که فکر کنم از چشام به حال زارم پی برد یا دلش سوخت که یکم اروم شد .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- خیل خوب حالا هی چشاتو ایجور نکن خواهشا.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بیا برو تو ببینم چی میگی.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

منم که خوشحال اومدم عین میگ میگ برم که عین چنار جلوم سبز شد !

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

و انگشت اشارشو به حالت تهدید تکون دادو گفت :

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-فقط فعلا ! تفهیم شد ؟؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اخ دلم میخواست الان با ناخونام چشاشو دربیارم .تا اینجوری نکنه واسم .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ولی فقط تایید کردم. بهش نیاز داشتم فعلا . خلاصه دوتایی راه افتادیم سمت ویلاش که خیلی هم لوکس بود . کاملا میشد حدس زد طرف خرپوله. ولی خوب من الان به این چیزا کار نداشتم .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یهو یاد بابام افتادم. وای ینی الان فهمیده ؟؟ عصبانی هست؟ نه دختره ى خل حتما الان از خوش حالی پس افتاده با ابروش یه قل دوقل بازی میکنی میپرسی عصبی هست !؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سرمو تکون دادمو برگشتم سمت پسره که داشت خیره با اخم نگام میکرد . وا . اینم درگیره ها با خودشا . منم ناخوداگاه اخم کردم .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- ببخشید میشه یه زنگ بزنم ؟؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کلشو به نشونه ی تایید تکون داد . بمیری خو زبونتو بچرخون دیگه . گوشیشو که اخرین مدل بود از جیب شلوار گرم کنش در اورد بهم داد .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

منم تند تند شماره ی عسلو گرفتم . عسل بهترین دوستم بود که از راهنمایی باهم بودیم و فقط اون از فرارم خبر داشت .الانم میخواستم ببینم اونجا چه خبره . وایییی خدا تا اولین امامزاده پیاده میرم شمع روشن میکنم گوشی رو برداره

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

هر بوقی که میخورد نا امید تر میشدم . اومدم قطع کنم که یهو صداش تو گوشم پیچید .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-- الو ؟؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نفس حبس شدمو بیرون

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

فرستادم .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-- سلام.... عسل نفسم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چند لحظه صدایی نیومد...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

فکر کردم قطع شده ... اومدم چیزی بگم که یهو عسل منفجرشد..!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-- وای سلام دختر تویی ؟بالاخره کار خودتو کردی؟ بیا ببین اینجا چه خبره !! همه ریختن توهم . بابات کلا تو شوکه مامانتم وقتی فهمید فرار کردی فشارش افتاد بردنش بیمارستان . سامانم که اصلا نگووووو. کارد بزنی اب تمشک میزنه بیرون . بیچاره بنفش شده گور خودتو کندی بدبخت!!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

عسل همینطوری داشت فک میزد و من تو هنگ بودم . خاک تو سرم . چشم بازارو کور کردم با این انتخاب دوستم . الان عوض دلداریشه دیگه ؟. وای خدا چه روز نحسیه امروز ! چقدر اتفاق . خدا رحم کنه .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

باصدای عسل به خودم اومدم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-- الو ؟..الو نفس هستی ؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-- اره اره . هستم .بابا عصبانیه عسل ؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

--اوه . اره بابا به نظرم اصلا اینورا افتابی نشو حالاحالاها . کجایی تو ؟؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

با حواس پرتی جواب دادم .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

--تویه ویلا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-- چی ؟؟؟!! ویلای کی ؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یهو یادم به ساکم افتاد که هنوز تو باغ بود لبخند زدمو هول گفتم :

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

--بیخیال عسل . فعلا اونورا نمیام .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چیزی شد رو خط جدیدم که بهت شمارشو دادم خبرم بده حواستو جمع کن کسی نفهمه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-- الو نفس ؟ دیوونه کجایی ؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

این خط کیه ؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

--نگران نباش گلم تعریف میکنم .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

فعلا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

فوری گوشی رو قطع کردم . چندتا نفس عمیق کشیدمو برگشتم گوشی رو بدم به یارو که دیدم تو یه قدمیم ایستاده !

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

هین بلندی کشیدمو دستمو گذاشتم رو قلبم .اومدم سرش خراب بشم که با دادی که زد شش تا سکته رو کاملا رد کردم !

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-- فرررراااار کررررردی ؟؟!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

زرشک !!! تازه فهمیده ؟ نکنه فک کرده با داماد گرگم به هوا بازی میکردم !؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

منم هول شدم طبق معمول سوزنم گیرکرد .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

--اره .. خ..خوب چیزه . مجبور شدم .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

زل زدم بهشو گفتم :

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

--خواهش میکنم بزار چند ساعت بمونم تا محافظا برن!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دیگه بدبخت داشت شاخ درمیورد !

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-- معلوم هست چی میگی ؟؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پاشو برو بیرون واسه من شر درست نکن خانوم. پاشو .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اومد بیاد طرفم که یهو زدم زیر گریه ! همچین اشک میریختم انگار اینترنتم قطع شده !!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بدبخت خشکش زد فک کرد چیزیم شده اومد کنارم و هول شونه ی ظریفمو گرفت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-- چیشد ؟. حالت خوبه ؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

منم دیدم تا تنور داغه بچسبونم . یکم فین فین کردم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-- خ..خواهش ..م.میکنم بزار بمونم .!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-- باشه . چرا گریه میکنی حالا ؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اخی! دلم براش سوخت ! خو همون موقع میگفتی دیگهههه .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

منم نخوام فیلم بیام ! عجبا .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اشکای الکیمو که نمیدونم از کجا میومدنو پاک کردم و رومو به سمت پسره که لم داده بود رو مبل و داشت خیره نگام میکرد برگردوندم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چرا اینجوری نگام میکنه؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یکم خجالت کشیدم .همینجوری که با انگشتام بازی میکردم گفتم:

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-- اوممم . چیزه .م.. میشه یه لیوان اب بهم بدی ؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

با پوزخند نگام کرد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-- قبلش احیانا نیاز به تعویض لباس نداری ؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بعدم با همون پوزخند از کنار مبل با یه دست ساکمو برداشت و نشونم داد .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

واااااایییی . خدا منو الان محو کن !! یه ساعته با این سر و وضع دارم جلوش فیگور میام !!؟؟؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

لباسم که خودش دکولته بود که هیچ ! الانم قششششنگ اومده بود پایین با تمام جزئیات ! بلههههه ... وای اصلا یادم نبود شنلمو بپوشممم. ای سر قبرت عربی بر*ق*صم سااامااان .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

تند تند لباسمو کشیدم بالا و خودمو ب*غ*ل کردم که پوزخندش عمیق تر شد .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ای ازش حرصم گرفت . ولی خوب حقم داشت . یه ساعته همین ریختی جلوشم . بگو

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چرا بیرونم نکرد .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سرمو انداختم پایینو رفتم جلوش ساکمو بگیرم که دستشو کشید عقب . با تعجب نگاش کردم . خواست چیزی بگه که گوشیش زنگ خورد. عصبی به صفحه ی گوشیش که رو پاش بود نگاه کرد و دوباره پوزخند زد . منتها اینبار از نوع عصبیش ! . اینم درگیره با خودشااا .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اومد ریجکت کنه که یهو مکث کرد و اروم سرشو بلند کرد و متفکر خیره شد به منه از همه جا بیخبر ! منم که کلا پرو ! زل زدم بهش . همونجور که خیره بود .تلفنشو برداشت و خیلی سرد شروع کرد به حرف زدن

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-- الو ؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چون صدای گوشیش کم بود رادارام صدایی دریافت نمیکردن .واسه همین داشتم میترکیدم از فضولی .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چند لحظه صدایی نیومد ...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-- ما قبلا صحبت کرده بودیم مامان. نمیخواین تمومش کنید ؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کلافه نگاشو ازم گرفت و بلند شد . همینجور اروم قدم میزد و حرف میزد.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-- من اصلا از این دختره خوشم نمیاد من نمیدونم شما چه وجه تشابهی تو منو اون دیدین ؟!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دوباره چند لحظه سکوت ..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

و یهو صداش رفت بالا .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-- مامان سن و سال من هیچ

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ربطی به خواهر شما نداره .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بعدم دوباره چرخید سمت من که چهار تا علامت سوال خوشگل صورتی بالای سرم سبز شده بود ..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

با حرفی که زد کاملا رفتم تو

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خماری .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

--مامان بهتره تمومش کنین .. درضمن من .. من خودم به یکی علاقه دارم .!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چند لحظه یه سکوت سنگین برقرار بود که یهو از اونور خط یه صدای بلند جیغ اومد که پسره بدبخت مجبور شد گوشیشو از گوشاش فاصله بده !!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

وای کر نشد ایا ؟ مامانش اونقد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بلند عر زد که صداشو منم شنیدم .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-- وایییییییی . ارسام راااسسس میگیییی؟!!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

من عین اینایی که یه کشف بزرگ کردن نیشم باز شد به چه وسعتی!!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اسمش ارسام بود ؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اخیی چه ناز !

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

وجدانم باز سر رسید و چهار تا زد تو سرم . خاک رس با کلوخای ریز و درشتش تو سرت . اخه به تو چه ؟ فکر بدبختی خودت باش . نکنه امشب میخوای بری تو ب*غ*ل این یابو بخوابی ؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دوباره رفتم تو فکر ! واقعا امشب باید کجا میرفتم ؟ با این سر و وضع؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اینقدر ذهنم مشغول بود که اصلا نفهمیدم ارسام ... نه .نه همون پسره بهتره. تلفنو قطع کرد .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

با تکونای دستش به خودم اومدم . باید میرفتم ..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-- الوووو ؟ اصلا معلوم هست کجایی ؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

به خودم اومدمو با اخم نگاش کردم .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-- باید برم .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

داشتم میرفتم سمت ساکم که بازومو گرفت و منم برگشتم تیز نگاش کردم . اول به دستش که دور بازوم بود بعدم به خودش .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-- دستتو بکش ..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اخم کرد و با تعجب نگام کرد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- تو همین الان داشتی زار میزدی بزارم بمونی .چی شد یهو هار شدی ؟؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اخمم غلیظ تر شد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-- بیخودی سر من منت نزار !

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کمک کردی که کردی . تشکر !

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

تا ابد که نمیشه بمونم . بعدم دو دقیقه پیش عمه ی من بود داشتم با لباس قورتم میداد برم بیرون دیگه ؟؟¿

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بدبخت از حاضر جوابی من دهنش باز مونده بود .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

با پوزخند بازومو ول کرد و دستاش و کرد تو جیب شلوارش و گفت :

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-- با این سر و وضع کجا میری ساعت ده و نیم شب ؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

با بهت به ساعت بزرگ رو دیوارش که خیلی جلب توجه میکرد خیره شدم !

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

وای .. کی شد ده و نیییییم ؟؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اونم که دید کلا از مرحله پرتم دوباره خودشو انداخت رو مبل و گفت.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-- میتونم کمکت کنم و یه اتاق تو طبقه بالا بهت بدم تا هر وقت خواستی بمونی . ولی به یه شرط !

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نه بابا چشم ننم روشن !! بمونم پیش این اورانگوتان ؟؟ اونم با شرررررط ؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اومدم اوار شم سرش که دستشو به نشونه ی سکوت اورد بالا ینی ببند

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-- تنها هم نیستیم .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بعدم پوزخند زد و تحقیر امیز از بالا تا پایین نگام کرد .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

--مامانم پس فردا میاد اینجا تو این مدت تر و خشکت میکنه کوچولو .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

واااای که الان قشنگ دود از کلم بلند میشه . کاملا میتونستم حس کنم سرخ شدم . ولی کم نیووردمو دستای مشت شدمو زدم به کمرمو بلند گفتم :

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-- نه بابا اقا بزرگ ! بعد مامانتون تشریف اوردن شیرتون بدن میخواین منو چی معرفی کنید ؟؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اوفیش .چی گفتم !

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یهو از عصبانیت سرخ شد و بلند شد اومد سمتم .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اومدم از یه جا در برم ولی انگار پام قفل شده بود . اومد یه قدمیم ایستاد و انگشت اشارشو به حالت تهدید امیز جلوم تکون داد .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-- حواستو جمع کن چی از دهنت در میاد جوجه ! حالا که دارم کمکت میکنم بهتره زبونتو کوتاه کنی و هر چی میگم بگی چشم ! اگه بخوای با اعصاب من بازی کنی لهت میکنم . تفهیم شد ؟؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

از ترس انگار چسبیده بودم به زمین . وای مامان !

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چه وحشتناکه این یارو ! منم که قربون خودم برم زبونم ناخوداگاه کار میکنه .خلاصش کنم براتون صدامو انداختم رو سرمو عین خودش نزدیک تر شدم .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-- نه بابا . فعلا که نه من سوسکم نه تو دمپایی .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بیش تر از کوپنتم حرف نزن که لطفت همین الانم شامل حال ما شده. میترسم اینقدر دستو دلبازی مامانت دعوات کنه !

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دوتامون با عصبانیت گارد گرفته بودیم جلوهم فاصلمون خیلی کم بود . ارسام طبق معمول پوزخند زد طلبکار داد زد سر منه خوشبخت !

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-- خب مثه اینکه خیلی مشتاق شنیدن پیشنهاد من نیستی . الانم یازده شبه میخوای بری ؟ خب برو . ضرر و دردسرش مال توعه .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دوتامون حد مرگ عصبی بودیم و منم واسع اینکه کم نیارم جیغ زدم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-- پیشنهادت چیه مثلا ؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اونم صداشو بالا تر برد و تقرییا فریاد زد.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-- خیلی سادست . مامانم پس فردا میاد ایران و تو باید جلوش نقش معشوقه ی منو بازی کنی .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

منم که کلا شووووت داد زدم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-ارررره..... باششششه !!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

قشنگ واسه یه لحظه بعد از گفتن حرفم رفتم تو هنگ

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

الان گفت چی ؟؟ من چی گفتم ؟؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یهو عین برق گرفته ها پریدم و جیغ کشیدم .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-- چییییییییییی؟؟؟؟!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

با دیدن دهن باز من لبخند پیروزی نشست کنج ل*ب*ش .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خیلی ریلکس نشست رو کاناپه راحتیشو بهم خیره شد.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-- راحت تر از تصور من قبول کردی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

با یه شیطنت خاص تو چشمای قهوه ایش بهم خیره شد . سرتا پامو عین اسکن از نظر گذروند .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-- حالا باهم راه میایم !

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

من که کلا احساس میکردم دارم به یه موجود فضایی نگاه میکنم... وای خدا من طاقت این همه شوک رو یه جا ندارم ...! اصلا چی شد ؟ یکی بیاد این فک منو جمع کنه لطفا!! فک کنم رو زمینه دیگه.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نکنه داشتم میدویدم مغزمو انداختم اومدم ؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

من واقعا با چه منطقی قبول کردم بمونم پیش این ماموت ؟ این که منو میخوره . کلمو به چپ و راست تکون دادم تا حواس نداشتمو جمع کنم تا کمتر جلو این مجسمه ی مغرور سوتی بدم . کم کم دهنمو بستم و با اخم خیره شدم به چشاش . لامصب چشماش سگ داشت .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-- اصلا حالت خوبه ؟.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

میفهمی چی میگی؟.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

معلومه که قبول نمیکنم !

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بعدم مگه مامانت بچست که فیلم بیای جلوش اونم نفهمه !؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اخم کرد .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-- همین الان یادمه خیلی بلند و واضح پیشنهادمو قبول کردی .بعدم اینکه مامانم بفهمه یا نفهمه به خودم مربوطه . توفقط کاری که میگمو میکنی و در ازاش میتونی بدون دردسر تا هر وقت خواستی اینجا بمونی تا اون دسته گلی که اب دادی یکم دردسراش بخوابه .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بعدم پوزخندی زد .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-- فکر نمیکنم الان اگر برگردی ازت با اغوش باز استقبال کنن !!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-- چی فکر کرده واقعا ؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

همینجوریشم وقتی مغرور حرف میزد دلم میخواد سربه تنش نباشه چه برسه به الان که جوری حرف میزنه انگار فقط من این وسط کمک لازممو دستم جلوش درازه .. اومدم یه جیغ بنفش مایل به جیگری بزنم سرش که دستشو اورد بالا و عین ظرف نشسته پرید وسط نطقم! .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-- خواهشا جیغ جیغ نکن !

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

از الان تا فردا وقت داری درست فکر کنی جای کلکل با من !. تو یه جا واسه پنهان شدن از دست خانوادت میخوای . منم یکی که منو از دست اصرارای مامانم راحت کنه .میبینی که کارامون بهم گیره .الانم ساعت یازده شبه .از قراره معلوم جایی هم نمیتونی بری.اینقدرم لجباز نباش و منطقی فکر کن . یکم فک کن ببین جای داد و بیداد کردن سر من میتونی یه امشبو دوستانه رفتار کنی تا دوتامون یکم فکر کنیم ؟.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

همه چیز یهویی شد ! واقعا به ارامش نیاز داشتم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

همینجوری داشتم با چشای گرد شده نگاش میکردم .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چه سخنرانی کرد . ینی به جون خودم نباشه به جون سامان تا حالا ایقدر قانع نشده بودم .!! نکنه میخواد خرم کنه ؟ بازم این وجدانم اعلام وجود کرد و زد تو سرم .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اخه خل و چل از آسمون سرش نازل شدی الانم واسه اینکه تو خونش تلپ شی داری واسش کلاس میای؟؟. بزنم بری قاطی باقالیا ؟؟.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کم کم درگیریا داشت فیزیکی میشد که به خودم اومدم . مثه اینکه باید قبول میکردم.نهایتش فردا میرفتم دیگه !

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

الان ساعت یازده شب با لباس عروس کجا رام میدن ؟. این ماموتم که به اخلاق گندش نمیخوره فکرای ناجور داشته باشه .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

همینجوری سرم پایین بود و خودمو قانع میکردم که یهو صدای کلافش باعث شد سرمو بگیرم بالا و نگاش کنم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-- یعنی اینهمه فکر کردن میخواد ؟!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سرمو به نشونه ی منفی تکون دادمو با شک نگاش کردم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-- باشه .صبح بهت میگم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

تصمیمم چیه !

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پوفی کشید و کلشو عین یویو به نشونه ی تایید تکون داد و ساکمم داد دستم.دیگه از فکرای خودم خندم میگرفت .هر بار یه چیزی بهش نسبت میدادم .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خلاصه مثل کش دنبالش راه افتادم که از پله های مارپیچ بالا رفتیم و تو طبقه بالا یه اتاق بهم داد که بس خسته بودم کلا توجه نکردم چی به چیه .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

فقط اروم تشکر کردم .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

به هر حال همینم خودش کمک بود دیگه ..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

انگار خیلی واسه کلکل بامن فسفر سوزونده بود که یه شب بخیر سرسری گفت و رفت .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

منم خیلی خسته بودم .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کوله پشتیمو گذاشتم رو تخت و از توش یه تونیک صورتی و شلوار گرمکنه مشکی دراوردم و رفتم سمت دری که حدس میزدم حموم باشه . اروم درشو باز کردمو دستمو کشیدم کنار دیوار و کلید برقو پیدا کردمو چراغشو روشن کردم .یه حموم دستشویی کوچیک و شیک ! خیلی خوب بود که دیگه نیاز نداشتم برم بیرون چون واقعا حسش نبود .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مدل موهام که خیلی ساده بودو اروم باز کردمو لباس سنگینمم دراوردم .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

. احساس کردم سبک شدم !

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

جلوی ایینه ی کوچیک اخر حموم ایستادمو به صورت ناراحتم خیره شدم . خبری از چشای شیطون و صورت خندونم نبود .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اینجا دیگه تنها بودم .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خودمو خودم !

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دیگه سوگلی بابامم نبودم !!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

الکی الکی شده بودم یه دختر فراری که از خانوادشم دوره.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اونم به خاطر یه موجود پست و خودخواه و چندش به اسم سامان .چقدر ازش متنفر بودم ..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اب سردو باز کردم و رفتم زیر دوش . خستگی و استرس این چند ساعت امونمو بریده بود . البته بیشتر از لحاظه روحی خسته بودم .انگار این روزا همه چیز یه جوری دست به دسته هم داده بودن که استرس بگیرم . اون از کارای بابام و رفتارای سامان اینم از این پسره که تازه چهار ساعته باهاش اشنا شدمو مجبور شدم یه جورایی بهش پناه بیارم . کی تموم میشد ؟؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

از فکر و خیال سرم داشت منفجر میشد اونقدر

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

حالم بد بود که بی اختیار بغضم ترکید ! چه جای خوبی. من واسه خالی کردن بغضایی که به خاطر غرورم تو گلوم میمونن به تنهایی نیاز دارم .اینجوری وقتی از اینجا بیرون رفتم راحت تر به خودم تلقین میکنم هیچ گریه ای درکار نبوده و دوباره میشم همون نفس خسته ولی شاد و شیطون ...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

فقط خدا میدونست چه حالی دارم .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دلم واسه مامان میسوخت .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دلم از بابا گرفته بود ...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

حوله ی ابی کوچیکمو دورم پیچیدمو اومدم بیرون. بعد از پوشیدن لباسام از تو کولم گوشیمو دراوردمو خط جدیدمو گذاشتم روش . اصلا دوست نداشتم با این همه سردرگمی و استرس اس ام اس های تهدید امیز سامان و باباهم واسم بیاد !! همین که گوشی رو روشن کردم سیل میس کالا از عسل اومد بالا .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دوبار زنگ زده بود یه اس ام اسم داده بود که بهش زنگ بزنم .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اصلا حس حرف زدن نداشتم اس دادم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-- سلام . عسل . خبری شده ؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir
شما به این رمان چه امتیازی میدهید؟
نظر خود را ارسال کنید
آخرین نظرات ارسال شده
نحوه جستجو :

جهت پیدا کردن رمان مورد نظر خود کافیه که قسمتی از نام رمان ، نام نویسنده و یا کلمه ای که در خلاصه رمان به خاطر دارید را وارد کنید و روی دکمه جستجو ضربه بزنید.