دختری از جنس احساس لطیف مغرور اما حساس پسری از جنس اتیش زیبا مغرور و سطح بالا گذشته ای که با اینده بازی میکنه کلکل هایی که از سر غروره عشقی که به وجود میاد از جنس اهنم باش اب میشی باحرارت زیاد دیگه ادم که احساس داره عشقم برای خصوصیات ادم مثل حرارت زیاد غرور،حسادت ناراحی،همه چیو از بین میبره

ژانر : عاشقانه، کلکلی، غمگین

تخمین مدت زمان مطالعه : ۳ ساعت و ۴۰ دقیقه

مطالعه آنلاین سیاه قلب
نویسنده : نیلوفر صبوری کاربر رمان فوریو

تعداد صفحات : 367

ژانر : عاشقانه , کلکلی , غمگین

خلاصه رمان :

دختری از جنس احساس لطیف

مغرور اما حساس

پسری از جنس اتیش

زیبا مغرور و سطح بالا

گذشته ای که با اینده بازی میکنه

کلکل هایی که از سر غروره

عشقی که به وجود میاد

از جنس اهنم باش اب میشی

باحرارت زیاد

دیگه ادم که احساس داره

عشقم برای خصوصیات ادم

مثل حرارت زیاد غرور،حسادت

ناراحی،همه چیو از بین میبره

-داداش تویی ؟

-داداش؟

-نهههههه

وای خدا باز دوباره همون کاب*و*س لعنتی به خدا دیگه خسته شدم اخه این چه وعضشه اخه تاکی باید پای این کاب*و*س لعنتی بسوزم اخه ای خدا

از تختم بلند شدم از عرق زیاد همه لباسام به تنم چسبیده

بلند میشمو لباسمو عوض میکنم میرم به سمت دسشویی تو حیاط خونه آبو باز میکنمو چند مشت اب سرد به صورتم میزنمو تو آینه زل میزم به دختری که با قیافه نزارش داره بهم دهن کجی میکنه

موها خرمایی فرش شل*خ*ته دورش ریخته

پوست سفید اما بخاطر آفتاب سوختگی گندمی

ابرو های هشتیه دخترونه

چشمای درشت عسلیه روشن که به سبز میزنه

بینی متوسط گوشتی

لبهای قلوه ای گوشتالود

در کل دختری خشگل از تعریفای دیگرون

اما به نظر خودش که نه زیبا بود نه شانس داشت

ابمو میندم میام بیرون میرم تو اتاقو موهامو که

تا کمر میرسه رو با کش جمع میکنم میرم سمت اشپز خونه مامان ناهارو درست کرده وای نه الان غورغورش شرو میشه

-سلام مامان

-علیک سلام چه عجب ؟

-خانوم خانوما بیدار شدن نترس همه کاراو کردم

به موقه بیدار شدی

-اه مامان ترو خدا شروع نکن

صد بار گفتم ادم که دل خوشی نداشته باشه

واسه چی صبح زود بیدارشه اخه

-بعله خانوم انوقت میشه بفرماید شماچرا دل خوشی ندارید؟

-میخوای برات تومار بگم باز اه

از اشپزخونه زدم بیرون وگرنه ادامه بحس=بابی حترامی

مامانم از اشپز خونه داد زد

-اگه زحمتت نمیشه پرده بنداز ناهارتونو کوفت کنید

البته اگه سختت نیس

پوف دیونم کرده این مامان با حرس گفتم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-نه چه زحمتی عزیزم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

توند توند پرده انداختم سفره گذاشتمو وسایلو اوردم که بابام از راه رسید

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-سلام بابا جونی خسته نباشی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پریدمو لپشو ب*و*سیدم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-سلام دختر بابا در مونده نباشی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-مرسی بابا جون

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-میکا میکا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-بعله مامان

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-بدو بورو داداشتو بیدار کن واسه ناهار

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

وای نه اون تا صبح بیدار بود طبق معمول الان

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

میپره بهم باز اروم در باز کردمو صداش زدم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-ماهان؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-پیشت ماهان خان

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-پاشو ناهار

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-ماهی جون

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-یه دفعه یه متکا مهکم خورد تو سرمو پشت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سرش صدای داد ماهان بلند شد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-گم شو بیرون احمق من از دستت کوفت میخورم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

و بلندشودو درو توصورتم کوبید

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بغضم گرفته بود مگه من چی گفتم چرا ما

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مثل خواهر برادرایی که تو رمان ها هست نیستیم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

با قیافه درهم رفتم سر سفره که مامانم گفت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-چی شد؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-مثل هرروز شما که میدونید چرا منو میفرستید

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اخه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-عیب نداره بشین غذاتو بخور

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

با بغض غذامو خوردم پاشدم که مامانم گفت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-ظرفا باتو

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اه ای کاش کارایی که میکردم براش حد اقل دلشو میگرفت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دفعه بد باز نمیگف میکا مفت خوره

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پوف سر گرم ظرفا شودمو زود تموم کردم گازم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دستمال کشیدمو دسمالو شستمو رفتم نشستم جلو

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

تی وی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مثل همیشه مامان بابا توحال خواب ظهر میکردن

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مجبور بودم با صدای کم فیلم ببینم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

داشتم سریال مورد علاقمو از جم بالیود میدیدم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سریال قبول میکنم عاشق صنمم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

داشتم نگاه میکردم که بابام بیدار شدو رفت اماده شد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

تا باز بره مسافر کشی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اخمامو کشیدم توهم لبامو غنچه کردم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بابام گفت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-هان چیه باز رفتی توهم؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-اخه بابای من اول مهره شد چرا به فکر من نیستی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

من زود تر باید برم کلاس کنکور بابا خواهش میکنم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نمیزاری برم سر کار تو خونه دغ کردم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-باشه دختر میپرسم کجا نزدیک کلاس هست برات

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-تمام تابستونو همینو گفتی خدا کنه این دفعه راست

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

باشه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بابام گذاشتو رفت دلم به حال خودمون میسوزه مجبوریم این جوری زندگی کنیم با این که

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خیلی ازیتم کردن اما همشونو از جونم بیشتر

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دوست دارم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

تو فکربودم که زنگ درو زدن از ایفون جواب دادم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-بعله

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-سلام میکا پاشو بیا جلو در

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-سلام زردچوبه چه خبرا الان میام

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ایفون زود گذاشتم تا باز دادو بیداد نکنه اخه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

باز بهش گفتم زردچوبه اسمش زهرا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ولی بخاطر رنگ زرد صورتش بهش میگم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

زرد چوبه انقد لاغره که ادم میترسه بشکنه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پریدم بیرونو مانتو سه سال پیش مامانو پوشیدم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

وای مامانم دید

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-زلیل شده کجا میری باز الافیت تموم نمیشه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-مامان به خدا جلو درم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-باز با اون زهرا بی خدا خبر سبوک بازی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نکنی تو کوچه ها ابرو داریم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-باشه چشم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پریدم جلو درو زهرارو با جیغ و داد بغل کردم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-میکا دیونه له شودم خوب خوبه بسه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-باشه باشه ببخشید نشکستی که

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اینو گفتمو زدم به فرار زهرا هم دنبالم یه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دفعه از پوشت شالمو کشیدو با ترس برگشتم طرفه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خونه و با ترس گفتم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-زهرا جون تروخدا غلط کردم الان آگیر 2میاد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

میبینه قبل اومدن گفت از این غلطا نکنیم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

زهرا سریع اومد شالمو پس داد رنگش پریده بود

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پغی زدم زیر خنده

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-یعنی انقد میترسی ازش

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

از بازوم یه ویشگون گرفت که دادم بلند شد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-اخ مرض گرفته

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-زهر مار بیشعور با اون مامانت بیا بشینیم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-خوب چه خبرا زهرا خله خودم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یه جوری نگام کرد با ترحم فهمیدم خبرایی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-چی شده زری چرا نگرانی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- میکا میلادو دیدم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اه خدای من خسته شدم بسه دیگه اشک از چشام

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

راه افتاد گفتم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-زهرا به خدا خسته شدم انقد با اسمش همچی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

داغون میشه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بابا بسه دیگه من گذشته داغونی داشتم اما الان

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

میخوام گذشته رو جبران کنم اون موقه من فقط

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سیزده سالم بود به خاطر بی محبتی خانوادم مجبور

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

شدم به طرف پسر کشیده شدم اونم چه پسری

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یه عوضی همچی تموم کم بلا سرم اورد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دوستامو از دست دادم بخاطر اخازیای اون بخاطر

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

این که یه عکس با حجاب ازم داشت برای پخش نکردنش اما اون شمارمو عکسمو آبرومو پخش کرد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اخرین ضربشم وقتی زد که موقه رفتن از تهران گفت باهام رابطه داشته

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

من شکستم دوستاش خیلی ازیتم کردن گفتن

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ما میدونیم تو بد بختی داداشت معتاده مامان باباتم دارن جدا میشن بهتر از ما پیدا نمیکنی پول خوبیم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

میدیم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

صدای هق هقم کوچه رو ورداشت خدارو شکر

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کوچه ما خلوته چون روبه رومون مدرسه ابتدایی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یه شیف صبح دور ورم خونه نیست

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

فقط چهار تا خونست که اونم مایم زهرا اینا دوتا همسایه که صدا ازشون در نمیاد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

زهرا محکم بغلم کردو گفت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-اروم باش عزیزم اروم هیش

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-زهرا چرا اومده چی میخواد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-نمیدونم انگار اصلا نرفتن دروغ گفتن بهت رفته

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-چرا مگه من کاریش داشتم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-مثل اینکه ترسید انتقام بگیر

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-هه جالبه ولش کن بی خیال چه خبر از اقاتون

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-نیستش رفته شهرستان

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-نمیخوای ازش جداشی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-میکا مشکل تو با اون چیه اخه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-هیچی به خدا فقط میترسم دوباره بهت خیانت کنه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-تو یه چیزی دیدی ازش نه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-شاید

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-بگو خوب منم بدونم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-بخیال دختر فردا میری مدرسه نه خوش

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

به حالت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-اره جات خالی تو کی میری کلاس کنکور

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-نمیدونم به خدا معلوم نیست راستی آگیر 1 کجاست

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

تو اومدی بیرون میدونه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-اوف خونست اسمشو نیار الان میاد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

من بی خبر از این که آگیر پشت دره شروع کردم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

به در اوردن اداش

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-الان میاد میگه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

صدامو کلفت کردمو باداد گفتم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-زهرا بدو گوم شو خونه باز اومدی تو کوچه هروکر

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یه دفه ای زهرا ابرو اومد گفتم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- هان چیه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

برگشتم پشتمو نگاه کردم که دیدم یه موجود خوشگل ناز که قرمز شده مثل شعله اتیش چشاشم زده بیرون اماده فورانه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

شروع کردم به شمارش معکوس برا انفجار که یک

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نگفته با صدای دادش دیگه گوشامو احساس نکردم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خیلی با حال بود اسماعیل داداش زهرا دهنش یه متر باز میشود تا زبون کوچیکشو میدیدم عین

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اژدها منتها بجای اتیش از دهنش دود در اومد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دیگه نتونستم جلو خودمو بگیرمو پقی زدم زیر خند

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

حالا نخند کی بخند زهرا صورتمو گرفته بود سمت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خودشو یه چیزایی میگفت که نمیفهمیدم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یه دفعه یه طرف صورتم سوخت صدا ها برگشت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

زهرا گفت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-ای درد حناق چته هاهاهاها دیوانه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-هههه ببخشید اخه نمیشنیدم وا حالا اگیر کو

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-هیچی انقد از خندت حرصی شد رفت پی کارش

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-وای پاشو پاشو بریم الان دوباره میاد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-باشه عزیزم فعلا بای.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-ب*و*س ب*و*س بای

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

رفتم خونه درم بستم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اروم پاورچین پاورچین رفتم داخل که صدای مامانم در

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نیاد رفتم تو اتاقم خوب حالا چی کار کنم اوم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اها فهمیدم دوبار یواشکی رفتم سمت اشپزخونه و

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

گوشی مامانو کش رفتم که بقیه رمان دیشبو بخونم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

تا نشستم صفحه فهرستو باز کردم تا ضربه زدم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

رو اسم رمان گ*ن*ا*هکار یه دفعه با دماغ رفتم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

تو زمین اخ اخ بدجور دردم گرفت سرمو که گرفتم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بالا مامانو با وردنه بالا سرم دیم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-زلیل مورده تو باز رفتی سر گوشی من رمان خونی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خیرسرت خرس گنده شدی خودتو تو اینه دیدی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سه ماه از خونه بیرون نرفتی همش شب زنده

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

داری روزا خوابی همش رمان خواب غذا خیلی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اندامت قشنگ بود که حالا انقد خوردی خوابیدی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

انداز گاو شدی هیچ کاریم نمیکنی خسته شدم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

انقدکارای خونه روتنهایی انجام دادم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-ای بابا مامان باز شروع کردی که بابا جون

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

من د ل خ و ش ی ن د ا ر م okتازشم کارنمیکنم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چون اولا تو از کارام ایراد میگیری وس واسی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دومامن هم تو خونه بابام کلفتی کنم هم خونه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

شوهر

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-حالا کی میاد تورو بگیره بابا دختر صورتتو

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

گوشت گرفت پاشو یه تکونی بخور

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

حسابی حالم گرفته شد خوب راست میگفت چاق شده بودم باید یه فکری به حالم بکنم خیلی بدم میاد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اخه چرا بعضیا اینقد لاغرن بعضیا چاق من استخون

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بندیم درشته مثل بابام قدمم بلنده واسه خودم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بادیگاردیم خدا وکیلی ولی هیشکی درکم نمیکنه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اخه من از غصه و غم چاق میشم تمام تابستونم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خونه بودم فک کنم یه ده کیلویی اضافه کرده باشم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-باشه چشم بفرماید چی کار کنم زمرد سلطان

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-ای زبون باز کاری نمونده شیش غروب پاشو اهنگ

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بزار بر*ق*ص

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-ای به چشم نوکرتم هستم شماهم بپر وسط

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

من عاشق ر*ق*صم کلاس ر*ق*ص نرفتم از نظر خودمم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اصلا خوب نمیر*ق*صم اما همیشه وقتی برا خودم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

میر*ق*صم تو دنیای خودم غرق میشم فکر میکنم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

شکیرا ام ها ها ها ها ما اینیم دیگه (خود شیفته ام خودتی)

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دستگاه پخش اتاقمو روشن کردم چنتا ترک بالا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پاین کردم تا اهنگ ساقیا از ساسی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

تو اتاق پیچید دست مامانو کشیدم وسط خودمم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دستمال گردن انداختم گردنم کلاه بابا کرمیمم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

گذاشتمو شروع کردم قر دادن

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-ساقیامی هی هی هی هی بریز

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یه پامو گرفتم بالاو بشکن میزدمو گردن میومدم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-بنویس هرکه نر*ق*صد گلمندی بنویس

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دستمال گردنو انداختم دور گردن مامانو ادای داش

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مشتیارو در میاوردم همین جوری داشتم ادا میومدم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اخر اهنگ که تموم شد صدای دست اومد برگشتم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دیدم ماهانه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-ایول به ابجی خودم خوب قر میدیا یه کلاس

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

واس ما بزار

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-اوچیکتم داش شما خودت استاد خردادیانی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

قهقه ای زد که لپاش رفت تو چشماشم پر اشک

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

شد الاهی ابجیت پیش مرگت شه قوربون اون چشای

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ابی روشنت شم که آدم توش غرق میشه داداشم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-چه عجب پسرگلم بیدار شد الان غذاتو داغ میکنم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

میکا سفر بنداز واسه داداشت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-چشم الان

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سفره براش انداختمو وسایلشم چیدم هوا کم کم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

داشت تاریک میشد صدای در اومدو بعدشم صدای بوق ماشین بابا دویم تو حیاط بابا که پیاده شد لپشو

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

محکم ب*و*سیدمو ازش نایلونای خریدو گرفتمو

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دویدم تو وسایلو سر جاش چیدم که ماهان از پشت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یکی از بستنیا با یه بسته پفک که مال من بودو

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کش رفت افتادم دنباش که بگیرم ازش گفتم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-ماهان زود پفک منو بده زود باش

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-نچ مال خودمه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-ماهان توکه میدونی من فقط از اینا میخورم تو بورو

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

از اون یکیا بردار

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-عمرا خودت بورو از اون یکی بردار

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

از دستش اویزون شدم که بگیرم ولی قدم نمیرسید

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

از مچ دستش گاز گرفتم که پفک از دستش افتاد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

زودی ورداشتمو در رفتم تو اتاق که ماهان گفت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-به هم میرسیم میکا خانوم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-آرزو بر جوانان عیب نیست ماهی خانوم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

از پشت در یه لگد زد به در که چون چسبیده بودم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

به در یه متر پریدم هوا از خنده ریسه رفتم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-به حسابت میرسم میکی خانوم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نشسم با گوشی مامان رمانمو خوندمو پفک بستنی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خوردم شانس اوردم مامان یادش رفت گیشیشو ببره

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

واسه شام مامان صدام زد اما نرفتم که گفت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-اون گوشی منو بده از خواب خوراک انداختت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-الاهی قوربونت شم مامان تروخدا بزار بخونم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

حوصلم سرمیره

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-باشه ولی شب بزن شارژا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-ok

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

روز ها پشت سر هم به همین منوال می‌گذشت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

شبا خیلی عذاب میکشیدم وقتی صدای گریه ماهانو

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

صدای دردو دلاشو با خدا میشنیدم که میگفت خستس

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

تا اینکه یه ماه بعد یه روز صبح که مثل همیشه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

با کاب*و*س همیشگی بیدار شدم با خودم گفتم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-خدا رحم کنه امروز اتفاق بدی نیفته

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اما اون روز نمیدونستم چه اتفاق بدی قراره بیفته

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مثل همیشه بعد خوردن نهار داشتم سریال مورد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

علاقمو میدیدم که ماهان اومد شبکه رو عوض کرد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-ا ماهان این چه کاریه داشتم نگاه میکردما یعنی چی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-من از این سریال متنفرم چرته اینی که من میگم نگاه کن

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-نمیخوام من ازفیلم امریکایی بدم میادبزن بالیود

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

باصدای بلند گفت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-نه همین که گفتم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

که منم اعصاب داقونم تحریک شد با دست بادکمه ماهواره شبکه روعوض کردم هی من عوض کردم هی ماهان الانکه فکر میکنم میگم کاش بخیال میشدم امامن باعصبانیت پاشدم سیم تی وی رو کشیدم که ماهانم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

محکم زد تو گوشم من دیونه شدمو رفتم فیوز

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خونه رو زدم که همه برقا پرید ماهان با مشت کبوند

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

تو سرم من جرعی تر شدمو صدامو بوردم بالا داد زدم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-عوضی کسافت به چه حقی رو من دست بلند کردی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-چه گوهی خوردی دختری نفهم برا برادر بزرگ

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ترت چشاتو درشت میکنی صدا میبری بالا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ویه چک محکم خوابوند تو صورتم که پرت شدم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

زمین احساس کردم از بینیم یه مایه گرم داره میریزه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

همون لحظه هم تعم خون تو دهنم حس کردم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

تمام نفرتمو ریختم تو چشامو زل زدم بهش

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بلند شدم توروش واستادمو گفتم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-خفه شوگوه نخور معتاد عملی کدوم داداش

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کدوم بزرگ تر

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

همین کلمه معتاد کافی بود که بیفته به جونمو

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

با مشت لگد بزنتم مامان با گریه زاری اومد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بین ما که جدامون کنه گفت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-ماهان جان ولش کن شکر خورد بچه گی کرد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

منم سریع گفتم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-نه خیرم مگه من بی پدرم که یا معتاد روم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دست بلند کنه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ماهان حمله ور شدم بهم که فرار کردم سمت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

حموم خواستم درو ببندم که

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ماهان رسیدو عین دیونه ها داد میکشیدو درو میکوبید

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

حل میداد داشتم میموردم از ترس از درد کتکاش

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

گریه میکردم مامان به دادم رسیدو دستشو کشیدو

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بازور بورد تو خونه عین چی میلرزیدم قلبم انقد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

توند میزدو نفسم بالا نمیومد اروم اروم سر

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خوردم رو زمین پشت در نشستم داشتم خفه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

میشدم زور زدم به نفس کشیدن که بلخره

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نفسم بالا اومد میلرزیدمو گریه میکردم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دستمو گرفتم به درو بلند شدم تمام بدنم درد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

میکرد رفتم جلو اینه که خودمو ببینم صورتم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خیلی میسوخت تو اینه قدی که خودمو دیدم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دیونه شدم تمام صورتم خون بود

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

زیر چشم کبود شده بود لبم جر خورده بود

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

از دماغم خون میومد از گوشم تا گردنمم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

رد خون افتاده بود یه دفعه حس جنون بهم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دست داد افتادم زمینو بلند بلند جیق زدمو

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

گریه کردم از خون میترسیدم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-خداآ چرا من چرا من مگه من چی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خواستم ازت واز دنیا چرا زجرم میدی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خسته شدم منو بکش بکش راحتم کن

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خواستم تیق وردارم رگمو بزنم که چشم خورد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

به خود زنیای قبلیم که جاش بود خجالت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

میکشیدم تو مهمونی لباس بدون استین بپوشم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پشیمون شدم هیچ فایده ای نداشت چندین بار خود کشی کرده بودم اما نجات پیدا کرده بودم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

از صدای جیق گریه من مامان اومد پشت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

درو میکوبیدو میگفت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-میکا چی شده درو باز کن

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بازور بلند شدمو درو باز کردم مامان که صورتمو

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

تازه دقت کرده بود زد تو صورتشو گفت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-خدا مرگم بده ببین چی شده اخه چرا باهاش

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کل کل میکنی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-چیه همینو میخواستی ببینی دیدی حالا بورو

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

درو بستمو شیر ابو باز کردمو اروم اروم صورتمو شستم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

هق هق گریم بند نمیومد یواش لباس پوشیدمو رفتم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کوچه زنگ زهرا اینا رو زدم که درشون باز شدو

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اسماعیل داداش زهرا پشت در بود یعنی انقد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

وعض صورتم بد بود که چشاش غمگین شدو

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اروم گفت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-سلام بورو بالا زهراتنهاست

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چیزی نگفتمو از کنارش رد شدمو رفتم بالا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

عجیبه اولین بار بود اخم نکردو مهربون بود

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

تو راه رو پله ها طبقه دوم از پنجره نگاش کردم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

که زل زده بود به جای خالی که وایساده بودم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

رفتم بالا در زدم زهرا درو باز کردو بادیدنم یه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

جیق خفیفی کشید رفتم تو نشستم رو مبل

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نشست کنارم خودمو انداختم تو بغلشو

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

زار زار گریه کردم اونم سرمو نوازش کردو منتظر

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

موند که اروم بشم کمی که ارم شدم گفت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-میکا عزیزم چی شده

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-مثل همیشه ماهان حالش خو ب نبود و...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-توهم دهن به دهنش گذاشتی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سرمو تکون دادم که زهرا سری از روی تاسف

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

تکون دادو گفت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-یعنی چی میکا اخه مگه بار اولته مگه حالشو

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نمیدونی مگه دفه های قبل با بدن کبودو اش لاش

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نیومدی اینجا سر چیزای مسخره اینفعه براچی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بود

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-شبکه تلوزیون

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-وای خدای من میکا تو روانی دختر اول سر

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نون بر بری. بعد سر زولبیا .سر بازی کامپیوتر و...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

حالاهم سر شبکه تلوزیون

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اون مریض حالت عادی نداره تو چی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-به خدا زهرا تقصیر من نبود بخدا حالت عصبیم دست خودم نیست

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- یه بار تقصیرت نبود دوبار نبود سه بار نبود اخه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چند بار

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

عصبی شدمو داد زم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- اره اصلا من روانیم مشکل دارم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دیونم خوب شد منو باش که اومدم پیش کی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اومدم بیرون درم محکم بستمو رفتو تو حیاط

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خودمون نشستمو گریه کردم داشتم دیونه میشدم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

هیشکی درکم نمیکرد صدای مامان از پشت سراومد که بهم گفت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-چیه گمشو بورو تو اومدی حیاط واسه من

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ختم گرفتی ابروی منو پیش همسایه ها ببری

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اخ که شکسم نا بود شدم داقون شدم جلو دهنمو

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

گرفتمو دوید تو اتاق درم قفل کردمو تاصبح

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سرمو تو بالش فشار دادمو گریه کردم که صدام

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بیرون نره واسه شامم بیرون نرفتم صبح با

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سردرد میگرنی همیشه بیدار شدم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بلند شدمو رفتم سمت سرویس بهداشتی مامان

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اینا داشتن ناهار میخوردند هیچ کدومشون

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir
شما به این رمان چه امتیازی میدهید؟
نظر خود را ارسال کنید
آخرین نظرات ارسال شده
نحوه جستجو :

جهت پیدا کردن رمان مورد نظر خود کافیه که قسمتی از نام رمان ، نام نویسنده و یا کلمه ای که در خلاصه رمان به خاطر دارید را وارد کنید و روی دکمه جستجو ضربه بزنید.