صحرا دختری که از پنج سالگی به جرم زیبایی دزدیده می شه… برای همسری با پسری که جانشین یک سلطنت مافیایه… دختر تنها قصه بعد از هفده سال تعلیم برای ملکه مافیای شدن و همسری با این پسر که کم از شاه نداره آماده گذاشتن تاج رو سرش میشه… ولی با انفجاری که تو زندگیش رخ میده تاج از سرش می افته… ولی اون جا نمی زنه… اون یه ملکه اس.

ژانر : پلیسی، عاشقانه، جنایی

تخمین مدت زمان مطالعه : ۲ ساعت و ۳۶ دقیقه

مطالعه آنلاین انفجار تاج
نویسنده : سمانه حسینی

ژانر : #پلیسی #جنایی #عاشقانه

خلاصه:

صحرا دختری که از پنج سالگی به جرم زیبایی دزدیده می شه… برای همسری با پسری که جانشین یک سلطنت مافیایه… دختر تنها قصه بعد از هفده سال تعلیم برای ملکه مافیای شدن و همسری با این پسر که کم از شاه نداره آماده گذاشتن تاج رو سرش میشه… ولی با انفجاری که تو زندگیش رخ میده تاج از سرش می افته… ولی اون جا نمی زنه… اون یه ملکه اس.

مقدمه :

دنیا با انفجاری خلق شد..............

انفجاری عظیم که همه چیز را از هم پاشید...........

حال بین من و تو انفجاری قوی تر در حال رخ دادن است .. .

کاش این انفجار رخ ندهد تا منو تو از هم نپاشیم ... .

ولی صبر کن این ............انفجار مقدمه زندگیمان

است شاید از هم بپاشیم ولی این مقدمه فصلی نو در زندگیمان است

پس چرا از آن فرار کنیم....

مرد قوی هیکل رو به نوچه هاش داد زد

- زود باشین تا مادر تون رو نیوردم جلو چشمتون

یکی از اون ها گفت :

رئیس ماشین اسباب بازی که نیست میدونی چه سخته از راه دور کنترلش

کرد...

مرد با داد گفت :

-خفه شو… به کارت برس .

و با تلفن همراهش شماره دفتر رئیس بزرگ رو گرفت

مثل همیشه قبل از رئیس منشی با ان صدای الوده به عشوه اش جواب داد :

-الان وصلتون میکنم جعفر خان .

مرد کمی صبر کرد و با خودش گفت :

این همه سخت گیری برای یه تلفن جواب دادن؟

که صدای رئیس بزرگ به گوشش رسید

همون صدای سرد و خشک همیشگی که رعشه به تن شنوندش

مینداخت :جعفر مرده بودی خبری ازت نبود؟

-ببخشید رئیس تازه محموله رد شد تقصیر من نبود تقصیر این دوتا بچه بود

که ماشین کنترلی هم نمیتونن برونن

+بسه

-رئیس تکلیف چیه؟

+همون قانون همیشگی دوست بودن نگهشون دار دم درآوردن خلاصشون کن .

-چشم. فرمایش دیگه ای ؟

+دختره چی شد؟

-صحرا رو فرستادم کمپ بهترینا بالا سرشن چنان دختری بشه همه انگشت به دهن بمونن گرچه خیلی زمان بره ولی فرصت زیاده .

+خونوادش چی شدن ؟

-پی دختره نبودن . فقیرن ما هم یه چی تو کاسه باباش گذاشتیم که پیشو نگیره .

+ پیش رایان که نیست ؟

-نه . رئیس .

+ رو رایان خوب کار کنین . برا هفته بعد من باید یه سر برم ژاپن خوب حواست بهش باشه .

-چشم

17 سال بعد) )**

با خونسردی همیشگیم تو جایگاه قرار

گرفتم و به اسلحه نقره ایم که یه پری

شرور روش بود نگاه کردم ...اسلحه ای که به سفارشم توسط بهترین ها ساخته شده بود ..

و با ضرب پام پرتش کردم بالا و تو یه حرکت گرفتمش تو دستم و اولین تیر رو درست بالای سر

مبینای حواس پرت زدم که با ترس سه متر پرید بالا و گفت :

حضرت عباسی خیلی ترسیدم. این چه کاریه دختر ؟

پوز خندی زدم و گفتم :

تا تو باشی خشکت نزنه حالام اون لامصب رو پلی کن...

و به دستگاه پخش اشاره کردم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

+آهنگ همیشگی ؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

همون طور که اسلحه رو به سمت هدف که یه آدمک آهنی بود میچرخوندم گفتم :

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-اره

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

با شروع شدن آهنگ لبخند خبیثی گوشه لبم جا خوش کرد و به حالت زار ادمک های اهنی نگاه کردم و چشم راستم رو برای افزایش تمرکز بستم با هر ضرب آهنگ یه شلیک به سر آدمک میکردم و چه آهنگی بهتر از

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

(kill this love) بلک پینک

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

به اوج آهنگ که رسیدم آنقدر گلوله تو کله

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

آهنی آدمک چکونده بودم که یه سوراخ

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بزرگ به صورت قلب تو سرش جا خوش کرده بود.......

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

هر بار بعد از تیر اندازی های من این

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

آدمک و عوض میکنن چون دیگه چیزی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ازش باقی نمی مونه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

همون طور که به سمت وسایل آکروبات

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

و ژیمناستیک میرفتم تفنگ رو پرت کردم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

تو بغل مبینا و گفتم :

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-آهنگ بعدی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

آهنگ بعد از زین بود یه آهنگ قدیمی تر

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ولی دلنشین و اروم که گاهی وقتا به

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

حس و حال این آهنگ غبطه می خوردم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خودم رو به بارفیکس آویزون کردم و

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بعد از 5 تا چرخش 360 درجه مثل گربه رو میله بعدی فرود آمدم و با یه چرخش رو تشک پریدم که مثل همیشه صدای دست زدن مبینا به گوش رسید

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

به سمت طناب های محکم و کلفت دویدم و از یکیش بالا رفتم و حالا رو بالا ترین نقطه این سالن ورزشی بزرگم .......

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اروم طناب رو دور پام پیچوندم و دستم رو ول کردم و طبق محاسباتم درست چند سانت مونده به کف سالن به صورت سر و ته اویزون شدم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

که یه دفعه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

صدای آهنگ قطع شد با غضب به سمت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مبینا برگشتم که با دیدن کبریا اخم هام رو در هم کشیدم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

با یه فرودنرم آمدم رو زمین و طناب هم از دور پام باز شد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یه مرد حدود30 ساله .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

شاید هیچکس نگاهش رو نبینه ولی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

من هر کسی نیستم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دستم رو به کمرم زدم و رو به روش با فاصله یک متری ایستادم و گفتم :

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

امید وارم دلیل خوبی برای قطع کردن

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

تمرینم داشته باشی تا………… مشتم تو دماغت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

فرود نیومده

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پوز خند چندشی زد ( وقتی پوز خند میزنه مثل اینایی میشه که تو فکشون سوزن بی حسی زدن . نمی دونم کدوم خری بهش گفته با پوزخند جذاب میشه)و گفت :

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یه دختر نباید اینقدر خشن باشه بیچاره

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

رایان چطور میخواد با تو بسازه ؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

همون طور که داشتم موهام رو پشت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

گوشم میزدم گفتم :

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

گوشام خسته شد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

و با یه حرکت در جواب نگاهش

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مشتم رو به سمت دماغش حرکت دادم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

جوری که

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یه لحظه تعجب رو تو چشمش دیدم ولی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چند میل مونده به دماغش دستم رو

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

متوقف کردم و گفتم : حیف دست یه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ملکه اس که به پوست یه نوچه بخوره.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

و عقب گرد کردم و با داد مبینا رو که

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خشک شده بود رو صدا زدم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

با دو خودش رو بهم رسوند و کنار گوشم گفت :

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چرا انقدر این پسره رو قهو ه ای میکنی ؟ من یه مدته فقط قهوه ای میبینمش.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

با اخم برگشتم سمتش و گفتم : تو چرا ایقد خشکت میزنه ؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

با مظلومیت گفت :

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خب خدایی اینقدر کارات غیر قابل پیش بینیه آدم ماتش میبره

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

+بیخی. نمی دونی چیکار داشت ؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-نه . به من چیزی نگفت...............

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

+اشکال نداره لابد باز میخواسته زر بزنه الان برنامه چیه ؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نگاهی به تبلتش کرد و گفت :

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خب الان باید بری ..... .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

تینا *

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پوفی کشیدم و رو بهروی مامان که رو تخت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

با سرم متصل به دستش و چشمای

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بستش حال خرابی داشت نشستم دلم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

میخواد دهن باز کنم و تا میتونم سر

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

زمین و زمان غر بزنم که چرا مادر

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خوشگل من نمیشینی سر جات چرا انقدر

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

لجبازی چرا با و جود افت فشار خون

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

شدیدت و کم خونی یکم به فکر خودت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نیستی....... ولی دلم نمیاد چیزی بهش بگم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

من که از وسواسش خبر دارم…..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

من که میدونم از اول عمرم تا حالا اینجوریه و

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

حرفای من پشیزی روش تاثیر نداره.........

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دستم رو روی زانو هام گذاشتم و از جام

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بلند شدم و با فکر اینکه چیکار کنم مامان

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دست از این لجباز یاش برداره خودم رو

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

جلوی پذیرش بیمارستان دیدم سرم رو

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خم کردم و گفتم خسته نباشید اومدم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

برای ترخیص مریض اتاق 105

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

+نام بیمار؟؟؟؟؟؟؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-مریم روستا.....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

+ایشون بدهیشون تصفیه شده مرخصن

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-ببخشید میشه بپرسم چه کسی حساب کرده

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

+من نمیدونم خانم تازه شیفتم عوض شده

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

تشکری کردم و به سمت اتاق مامان رفتم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ولی همش فکرم پیش اون شخص

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مجهول بود یعنی کی میتونه باشه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

که صدایی از پشت گفت : زیاد به

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مخت فشار نیار من اینجام

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

باشناب به پشت سرم برگشتم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یه مرد 57 الی 59 ساله ای که سر کچلی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

داشت با دماغ عقابی و کت و شلوار

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

با تعجب گفتم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

:من شما رو میشناسم؟؟؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

+تو نه ..ولی من خوب تو رو میشناسم......... تینا سرلک..........

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اخمام تو هم رفت این کیه دیگه؟ اروم گفتم :

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-شما کی هستین؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

+عجله نکن فعلا مامانت منتظرته.......

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

روم رو برگردوندم و به سمت اتاق مامان

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نگاه کردم و روم رو برگردوندم ولی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نبودش با این عجله کجا غیلبش زده بود

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

به سمت اتاق مامان رفتم حالا حالش

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بهتر شده بود پرستار مهربون و خوش

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

قیافه اروم سرم رو از تو دست مامان

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

درآورد و من بازوی مامان رو گرفتم و با

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

هم به سمت ماشینم رفتیم هنوز هم کمی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سرگیجه داشت............

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

همون طور که به سمت خونه میروندم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

همش فکرم درگیر اون مرد غریبه بود ولی به

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

هیچ نتیجه ای نمی رسیدم حتی اسمشم نگفت .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کنار خیابون نگه داشتم ولی خوب پارک

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نکردم چون عجله داشتم سریع به سمت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مغازه و داروخانه کنارش رفتم و هر

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چیزی که فکر میکردم لازمه رو بر داشتم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

داشتم حساب می کردم که یه مردی داد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

زد راننده دویست شیش سریع حساب

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کردم و رفتم بیرون ولی منظورش

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ماشین من نبود

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

منم سوار شدم و گازش رو گرفتم .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خونمون یه خونه حیاط دار تو یه محله متوسطه که جزو ارث مامانم بوده بابای خدا بیامرزم از دار دنیا فقط یه پراید داشت که همونم خرج مراسم کفن و دفنش شد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

به مامان کمک کردم از پله های حیاط بالا بره هنوز هم یکم سر گیجه داره لباسای مامان و عوض کردم و

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خوابوندمش قرصش رو هم دادم و با

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خستگی گوشیم که تو جیبم میلرزید رو

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

در آوردم یه پیام از یه فرد ناشناس (دم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

در خونتونم بیا بیرون باهات حرف دارم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

)با تعجب به پیام لات وارانه نگاه کردم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

تنها حدسم همون مرد میتونه باشه و با

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

این حدس کلی سوال نا جواب به ذهنم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یورش برد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

با تعجب به مرد رو به روم نگاه کردم و

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بالاخره دهنم باز

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-شد سلام بفرمایید

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

+باید حرف بزنیم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-همینجا بفرمایید

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

+(به کوچه نگاه کرد )اینجا نمیشه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-(به اجبار )بفرمایید (و از جلوی در کنار

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

رفتم )

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اون هم اومد و روی صبحانه خوری

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نشست

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

و میخواستم دهن باز کنم که شروع کرد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

به حرف زدن کرد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

+من از شرکت پارس رایانه هستم و ما با

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

توجه به سابقه خوبی که داشتید و دارید

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

میخوایم استخدامت کنیم میدونی که یه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ماه از اخراجت از شرکت آریا میگذره و

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

تا حالا کسی حاضر نشده بهت کار بده

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پس بهتره خوب فکر کنی چون این یه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

فرصت دوباره برای زندگیته (خواستم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دهن باز کنم که دوباره ادامه داد )اگه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بهونت هم مادرته ما یکی از بهترین

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پرستار ها رو براش میزاریم تا دیگه در

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نبود تو شروع به کار کردن نکنه و این

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اتفاق براش پیش نیاد (از جاش بلند شد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

)این شانس خیلی خوبیه تا شب وقت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

داری بهش فکر کنی وگرنه چیزی که

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

زیاده مهندس کامپیوتر خوبه و ما میریم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سراغ یکی دیگه (در خونه رو باز کرد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

)نهایتا تا ساعت 8 جواب رو با همون

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

شماره برام ارسال کن (و در رو بست )

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

با تعجب به جای خالیش نگاه کردم چرا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نذاشت حرف بزنم؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

صحرا *

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

از روی مبل راحتی سلطنتی بلند شدم و

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یه چرخ تو اتاق زدم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

آنقدر بدم میاد ادمو معطل می کنن . نمی دونم این خاندان چی از معطل کردن مردم گیرشون میاد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نگاهم به ناخون های

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

تازه مانیکور شدم بود چقدر از این

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ناخون های بلند بدم میاد حس میکنم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

انگشتام سه برابر شده حس میکنم مثل جادوگر ها شدم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کاش به مبینا میگفتم یه ناخن گیر برام بیاره . البته اگه ناخن گیر نشکنه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

تو همین فکرا بودم که یه دفعه در باز شد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چشمام رو به مهلقا خانم دوختم مثل

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

همیشه با غرور و سرد و اروم قدم بر می

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

داشت یه زن حدود 50 ساله که چشمای

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نافذ آبی داشت چشمای رایان هم رو این

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

رفته با وجود سنش حتی یه چروک هم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نداشت و این به خاطر بوتاکس نیست به خاطر همیشه یه جور بودن قیافشه نمی دونم با این همه سردیش چطور شوهر کرده

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مثل همیشه شیک رو صندلی نشست

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

و تازه نیم نگاهی به من

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کرد و اشاره کرد بشین

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خیلی اروم به جای قبلیم برگشتم مطمعنا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اگه مهلقا جلوم نبود طرف مقابل رو

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نصف می کردم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بالاخره دهن مبارکش رو باز کرد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

: کبریا رو رایان فرستاده بود تو نباید چنین

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

رفتاری از خودت نشون بدی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-خبرا زود میرسه (بچه ننه سریع گذاشته

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

تو دست بزرگترش بری بمیری )من بهش

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

گفتم وقتم و نگیر گوش نداد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

+به هر حال این رفتارها دیگه نباید تکرار

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بشه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-(یه درصد هم بهش فکر نکن پیری

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

)چشم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

+هفته دیگه به عمارت رایان میری

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اخمام نا خدا گاه تو هم رفت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-به همین زودی؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خون سرد همون طور که چشمش رو می چرخوند گفت:

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

+دیر یا زود باید بری. به بچه ها سپردم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

همه چیز رو اونجا فراهم کنن (تو چشمام

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

زل زد )باید دلش رو بدست بیاری از

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

وحشی بازیات کم کنی و از لطافت و

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ظرافت استفاده کنی همون چیزایی که

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بهت یاد دادم ولی یه درصد انجامشون

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ندادی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-بله (بابا خوب من برا ای کارا ساخته نشدم )فقط یه چیز میخوام مبینا رو هم با خودم ببرم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

+من مشکلی نمی بینم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-ممنون (می دیدی هم میبردمش )

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

از جاش بلند شد و من هم همین طور

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

همون طور که به سمت در میرفتیم گفت:

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نرگس برای آموزش های بیشتر میاد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اینجا بیشتر از زمان تمرین های رزمیت باید

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

روی تمرین های زناشویی ات وقت بزاری

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

حساب همه اینا رو از مبینا پس میگیرم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

(و از در خارج شد )

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

با لبخند خبیسی پوزخندی زدم و گفتم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

(نگران نباش جوری پسرت رو خام میکنم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

انگشت به دهن بمونی )

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مبینا سرش رو از بین در داخل اورد و اروم گفت :

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

تسلیت عرض می کنم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

تینا *

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

به چشمای خوشگل مامان که اشکی بود

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نگاه کردم و با گریه کنترل نشده

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

همیشگی بغلش کردم هیچ وقت نمی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

تونستم جلو گریم رو بگیرم حالا هم که

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

از همیشه بدتره

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اشکام رو پاک کردم و رو به شبنم پرستاری که شرکت برای مامان گذاشته بود گفتم:

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

شبنم خانم حواستون به مامانم باشه ها

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

+خیالت راحت تینا جون

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دست مامانم رو بوسیدم و با خداحافظی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ارومی به سمت ماشینجعفر آقا رفتم و

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دیگه بر نگشتم پشت سرم رو نگاه کنم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چون میدونم برگشتم برابر میشه با

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نرفتنم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نمی دونم چقدر دور شده بودیم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ولی همش فکرم پیش مامانم بود که با

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ترمز زدن ماشین سرم رو بالا آوردم و با

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

تعجب به دور و اطراف نگاه کردم که

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

صدای جعفر آقا تو گوشم پیچید :پیاده

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

شو … رسیدیم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

با اخم غلیظی گفتم:

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مگه قرار نبود بریم اصفهان حالا تو نیاوران چیکار می کنیم ؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

با اسلحه ای که رو سرم گرفته شد قبض

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

روح شدم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-پیاده شو

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اروم و بی هیچ صحبتی از ماشین پیاده شدم ( خدا یا غلط

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کردم به جوونیم رحم کن به مادر مریضم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خدایا از این به بعد تمام نمازامو میخونم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یه روز در میون روزه میگیرم اصلا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خودمو میبندم به شابدولعظیم )

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

وارد یه عمارت خیلی بزرگ شدیم از

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

تعداد بادیگاردا فهمیدم باید از همین الان

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

فاتحه ام رو بخونم اگه کولی بازی در بیارم زود تر از اینکه صدام در بیاد جونم در میاد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بیخیال این اسلحه لعنتی که تو دست جعفره و بادیگاردا که بشیم عجب عمارتیه ادم حس میکنه داره به نقاشی های عتیقه نگاه میکنه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

جلوی یه در تمام چوبی نگه داشت که با

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کنده کاری های برجسته و قشنگی نما

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

شده بود آدم رو که تو همچین اتاقی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نمیکشن ?بعد از در زدن و اذن دخول)انگار میخواد وارد حرم بشه) وارد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اتاق شدیمحتما منو میبره پیش رئیسش......

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

تصورم این بود که رئیس رو صندلی چرمیش نشسته باشه و بعد از یه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مدت به سمت ما برگرده و سیگارش رو

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دود کنه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ولی این رئیس جون تمام

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

فانتزی هام رو خراب کرد…… چون رو یه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مبل پشت به پنجره نشسته بود…. و با

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

لپتاپش کار می کرد… تازه سیگارم دستش

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نبود

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

صداش پیچید :

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

جعفر میتونی بری

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

و همون طور که جعفر می رفت بیرون نیم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نگاهی به من کرد و با همون صدای

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

جذابش گفت:

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بشین

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

به سمت مبل تک روبروش رفتم و نشستم که لپتاپ اپلش

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

رو به سمتم چرخوند و خیلی سرد و

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

وحشتناک گف

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

: شروع کن

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

با تعجب به چشمای ابیش نگاه کردم که گفت:

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

هکش کن ببینم از پسش بر میای

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

با تعجب به

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

صفحه نگاه کردم میخواد ناجا رو هک

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کنم با اخم دست به سینه شدم و گفتم :

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اینکارا یعنی چی دارید ازمایشم می کنید

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

باید بگم من آخر پاستوریزه بودنم ..... بزرگ

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ترین خلافم تا ساعت 9 شب بیرون

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بودنه به خدا من کاری نکردم که منو

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دست گیر کنید

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

همون طور که

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

به پشتی مبل تکه میداد گفت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

:دختر یا تو خیلی خنگی یا خودتو زدی به خنگی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

من پلیس نیستم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

با تعجب به هر حرفی که از دهن مبارکش در می اومی گوش دادم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

انگار کور سوی امیدم نابود شد و واقعیت با بد جنسی بهم چشمک زد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

با گوشیش ور رفت و از رو میز حولش داد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سمتم با چیزی که می دیدم شاخ در آوردم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-میتونی با من همکاری کنی و هر

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کاری میگم انجام بدی یا همین الان به

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

شبنم میگم کار مامانتو بسازه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نمی دونم چطوری رم کردم ولی یه دفعه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

گوشی و با شتاب به سمتش پرت کردم و

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

داد زدم:

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

تو غلط میکنی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

گوشی رو با یه حرکت گرفت و با اون

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چشمای یخ بستش گفت:

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

میبینم اونقدرا هم که فکر میکردیم سر به زیر نیستی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اگه نمی خوای مامانت و از دست بدی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

وقت منو زیاد نگیر و دست بجونبون

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

و با داد اضافه کرد:

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یالا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

با ترس لپتاپ رو برداشتم ولی نقاب اخم به چهرم زدم تا سر درونم هویدا نشه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

همون طور خشن گفت :

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بیا بشین اینجا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

و به کنارش اشاره کرد با حرص لپتاپ به

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دست کنارش با فاصله نشستم و خیلی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سریع عینکم رو از جیبم درآوردم عینک

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

گرد فریم فلزی که باهاش مثل بچه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خرخونا می شدم بعد از چند مدت وارد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کردن کدها یه پنجره رمز گزاری شده

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

جلوم باز شد بهش نگاه کردم و گفتم:

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نمیشه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

+به من ربطی نداره رمزش رو پیدا کن

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

شیطونه میگه لپتاپ رو بچپونم تو

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

حلقش

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ولی با حرص دوباره مشغول شدم نمی دونم چه مدت گذشت ولی بالا خره

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

جواب داد ولی یه حس عذاب شدید

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مخم رو میخورد صداش تو گوشم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پیچید

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

:با کارت جون مادر تو خریدی به

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

شبنم میگم باهاش خوب باشه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

و با یه پوزخند زهر دارکه کامم رو تلخ تر می کرد از اتاق خارج شد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

صحرا *

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

با اخم و حالت تهوع داشتم فقط به

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

حرف های نرگس گوش می دادم دلم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

میخواد همینجا عق بزنم و تمام حرفای

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مزخرفش رو از گوشام بیارم بالا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یه درصد هم فکر نکن من از این غلطا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بکنم ...نرگس خانم .....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

این رایان عوضی هم اگه بخواد از بغل

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

فرا تر بره خودم ننش رو میارم جلو

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چشش ....والا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نرگس رو کرد بهم و گفت:

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خب صحراخانم میشه تشریف بیارین

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

با اخم گفتم :

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-ولی نمیشه که نشستنی تانگو یاد بگیرید

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

(خاک برسرم من چه فکرایی که نکردم )

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سریع از جام بلند شدم و اون شروع به

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

آموزش انواع مختلف فیگور ها شد و من

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

به یه چیز ایمان آوردم همون قدر که تو

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

حرکات رزمی و تیراندازی و مدیریت و

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ریاست خوب بودم در رقص تانگو.............افتضضضضضضاح بودم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir
شما به این رمان چه امتیازی میدهید؟
نظر خود را ارسال کنید
آخرین نظرات ارسال شده
نحوه جستجو :

جهت پیدا کردن رمان مورد نظر خود کافیه که قسمتی از نام رمان ، نام نویسنده و یا کلمه ای که در خلاصه رمان به خاطر دارید را وارد کنید و روی دکمه جستجو ضربه بزنید.