مهسا و پوریا بعد از گرفتن عروسی واسه ماه عسل میرن شمال تو یه روستای دور افتاده یه کلبه جنگلی رو اجاره می کنن تا به اصطلاح ماه عسل شیرینی داشته باشن و دور از هیاهوی شهر از دوران خوش با هم بودنشون لذت ببرن . اما … غافل از اینکه این کلبه ، کلبه اجنه هستش و اونا به حریم جن ها وارد شدن . برخورد جن ها با این دو مهمان ناخوانده بسیار وحشتناکه و …

ژانر : هیجانی، ترسناک

تخمین مدت زمان مطالعه : ۳ ساعت و ۲۶ دقیقه

مطالعه آنلاین دختر جن زده
نویسنده:fargad_tanha

خلاصه:

مهسا و پوریا بعد از گرفتن عروسی واسه ماه عسل میرن شمال تو یه روستای دور افتاده یه کلبه جنگلی رو اجاره می کنن تا به اصطلاح ماه عسل شیرینی داشته باشن و دور از هیاهوی شهر از دوران خوش با هم بودنشون لذت ببرن .

اما …

غافل از اینکه این کلبه ، کلبه اجنه هستش و اونا به حریم جن ها وارد شدن . برخورد جن ها با این دو مهمان ناخوانده بسیار وحشتناکه و …

- پوریا پاشو.

- چیه مهسا جون ؟ چی شده؟

- یه صداهای ترسناک داره از بیرون کلبه میاد

- خیالاتی شدی بخواب .

- نه باور کن دارم راست میگم . مثل اینکه دور کلبه ما چند نفر دارن بلند بلند می خندن. صدای خنده وحشتناکی دارن . تو رو خدا پاشو

- مهسا جون من خیلی خسته ام . اگه خوابت نمیاد برو تو سالن تلویزیون رو روشن کن و خودت رو سرگرم کن تا خواب بری.

- نه من می ترسم تنها برم . بیا با هم بریم.

- نه امشب مثل اینکه نمی خوای بزاری راحت بخوابم . کاش اصلاً اینجا نیومده بودیم و همون تهران می موندیم. بیا بخاطر اینکه خیالت راحت بشه میرم بیرون و اطراف کلبه رو می گردم تا مطمئن بشی کسی نیست.

- نه تو رو خدا نرو . من تنها می ترسم اینجا باشم . تو هم نرو خطرناکه

- خیلی بچه ای مهسا . باورم نمیشه این حرفا رو بزنی

- بیا در کلبه رو قفل کنیم یه چیز هم بزاریم پشتش تا صبح کنار هم بیدار باشیم . فردا صبح زود هم از اینجا میریم .

- مهسا دیگه داری شورش رو در میاری این حرفا چیه . همین جا بمون من میرم دور کلبه رو می گردم تا خیالت راحت بشه زود برمی گردم.

پوریا دستم رو پس زد و با عصبانیت رفت بیرون از کلبه .

همه بدنم داره از ترس می لرزه.

چرا حرفم رو قبول نمی کنه.

از ترس نمی تونم گریه کنم.

عرقم زده.

باز صدای قهقهه وحشتناکی از بیرون از کلبه بلند شد.

معلومه خیلی به ما نزدیکن.

جرات نمی کنم در کلبه رو باز کنم و پوریا رو صدا کنم.

خدا کنه زود تر برگرده.

دارم از ترس می میرم.

یهو یه سیاهی اومد جلو پنجره و شروع کرد به جیغ زدن.

از ترس از پس افتادم.

زبونم بند اومده.

هرکار می کنم نمی تونم داد بزنم.

یهو نگاهم به اتاق خوابمون افتاد .

یکی داره چراغش رو خاموش و روشن می کنه.

نه از یکی بیشترن.

دارن با هم حرف می زنن .

جرات ندارم برم ببینم کین اینا.

یهو یه صدای وحشتناک از پشت بوم اومد.

انگار یکی داره با پتک می زنه تو سقف .

الانه که سقف بریزه.

از تو آشپزخونه هم صدای بهم خوردن ظرفا بلند شد.

انگار چند نفر دارن ظرفای خونه رو به سمت هم پرتاب می کنن و بلند بلند می خندن.

در خونه باز شد و پوریا اومد تو خونه.

یهو همه صداها خاموش شد.

انگار خدا همه دنیا رو بهم داد.

خودم رو پرت کردم تو بغلش.

- پوریا جان بیا همین امشب بریم تهران. من دارم از ترس می میرم.

- باشه عزیزم. حالا بیا بریم بخوابیم . خیالاتی شدی.

- دیوونه ای تو . من میگم همین الان بریم تهران

یهو دست انداخت دور پاهام و بغلم کرد و من رو انداخته رو شونه و داره می بره تو اتاق خواب.

حالا وقت گیر آورده این پوریا.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ولم نمی کنه و داره می برتم رو تخت.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یهو از همون بالا نگاهم به پاهاش افتاد.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چشام داره از حدقه در میاد.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

این که پاهاش گرده و سم داره

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

قدرت ندارم جیغ بزنم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

الانه که قلبم از سینه ام بیفته بیرون.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پرتم کرد رو تخت و شروع کرد به خندیدن.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

صورتش وحشتناک شده و داره بلند بلند می خنده.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بقدری صداش بلنده که گوشام رو گرفتم و چشام رو بستم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

فقط جیغ می زنم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یه مدت که گذشت دیدم صدای خنده هاش تموم شد.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چشام رو باز کردم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دیگه اثری ازش نیست.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یهو بغضم ترکید و دارم با صدای بلند گریه می کنم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خدایا نجاتم بده.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نمی دونم این موقع شب از کلبه بیرون برم یا نه.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

می ترسم برم بیرون و باز گرفتار بشم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بقدری بیرون تاریکه که همینجور هم من می ترسم چه برسه به الان که دیگه این صحنه ها رو هم دیدم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اگه پوریا بیاد هم نمی دونم خودشه یا باز از این موجودات عجیب و غریبه که خودش رو به شکل پوریا در آورده.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اگه از اینجا نجات پیدا کنم دیگه هیچ موقع شمال نمیام .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

تا عمر دارم از تهران خارج نمیشم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نگران پوریام.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چرا نیومد.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خدا کنه طوریش نشده باشه.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نکنه کشته باشنش این موجودات وحشتناک

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

باز سر و صدای این موجودات عجیب و غریب شروع شد.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دیگه تحمل ندارم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

باید هر جور هست از گیرشون فرار کنم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

با همه وجودم سعی دارم بر ترسم غلبه کنم و همه توانم رو تو پاهام جمع کردم و در کلبه رو باز کردم و دارم از کلبه خارج میشم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نمی دونم از کدوم سمت باید برم . از بس همه جا تاریکه که حتی جلوی پام هم مشخص نیست .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بی اختیار به یه سمت دارم فرار می کنم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

از بس سریع دویدم که صدای نفس زدنم رو دارم می شنوم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دیگه صدایی از اون موجودات عجیب و غریب نمیاد.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

فکر کنم از دستشون فرار کردم و دیگه اینجا نیستن.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یهو یاد پوریا افتادم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بیچاره پوریا که همونجا موند.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نمی دونم الان چه وضعی داره.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بی هدف دارم راه میرم .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

وسط جنگل گم شدم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

هرچی میرم این درختها تمومی ندارن.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خدا کنه گرفتار حیونای جنگلی نشم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

آخه اون کسی که کلبه رو به ما اجاره داد می گفت زیاد داخل جنگی نرین چون ممکنه حیونای جنگلی بهتون حمله کنن.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یه خورده که به راهم ادامه دادم از دور یه نور به چشمم خورد.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

هر چی که به سمت نور می رم داره بزرگتر میشه.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

فکر کنم نجات پیدا کردم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اینجور که معلومه رسیدم به یه روستا.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

باید ازشون کمک بخوام که بریم دنبال پوریا و اونو نجات بدیم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

صدای ساز و آواز بلنده.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

فکر کنم عروسی دارن.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

رسیدم بهشون .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

عجب بزن و برقصیه.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

لباس های محلی تنشونه و دارن اون وسط همه می رقصن.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خیلی خوشن اینا.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

فعلاً که نمیشه ازشون کمک خواست بزار عروسی تموم بشه تا بعد از چند نفر بخوام بیان همراهم تا بریم دنبال پوریا.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یه گوشه نشستم و دارم اینا رو نگاه می کنم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بی خیال بودم که یکی گفت :

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- مهسا جان

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

رومو برگردوندم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

وای نه این که پوریاست.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

از خوشحالی از جام پریدم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- پوریا تو اینجا چیکار می کنی؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- من که از همون اول اینجا بودم. تو یهو غیبت زد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- چی میگی؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- تو چی میگی ؟ یهو رفتی و چند وقت ازت خبری نبود.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اصلاً نمی فهمم پوریا چی میگه . نکنه سرش خورده به جایی و داره پرت و پلا میگه.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- پوریا اینجا کجاست ؟ اینا کین؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- مهسا حالت خوش نیست؟ اینجا روستای خودمونه و الانم عروسی خواهرته. یعنی خونواده خودت رو هم یادت نیست.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- پوریا جان تورو خدا شوخی نکن . من حوصله شوخی ندارم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- تو شوخیت گرفته . بعد از چند روز که گم شدی حالا برگشتی و میگی هیچکس رو نمی شناسی. نکنه بچه هامون رو هم یادت نیست؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- چی؟ بچه؟ من و تو تازه دیروز عروسیمون بود و واسه ماه عسل اومدیم اینجا که این اتفاقات افتاد.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- نه واقعاً که مخت عیب پیدا کرده . ما الان ده ساله که زن و شوهریم و دو تا بچه هم داریم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- پوریا بسه دیگه . چقدر لوسی . این حرفا چیه.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- بزار بگم بچه هامون بیان.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پوریا صداش رو بلند کرد و از دور دو تا بچه دارن به سمت ما میان.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

تاریکه و زیاد نمی تونم همه جا رو ببینم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نزدیکم شدن.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دو تا پسر خیلی زشتن که دارن بهم نزدیک میشن.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

وای نه اینا بچه های منن مگه میشه.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خودشون رو انداختن تو بغل من.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

فقط میگن مامان

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چقدر سنگینن

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

هاج و واج موندم .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

از بس هولم دادن که خوردم زمین.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یهو نگام به پاهاشون افتاد.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

زبونم بند اومده .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

قلبم داره از تو سینه ام در میاد.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اینام که بجای انگشت پا سم دارن.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بقدری این صحنه وحشتناکه که زبونم بند اومده.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اصلاً قدرت ندارم که داد بزنم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یکیشون که کوچیکتره اومد پیراهنم رو زد بالا و سینه ام رو در آورد و داره شیر می خوره.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

وای عجب شیری داره از سینه ام میاد.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

از بس زیاده که داره از کنار دهنش می ریزه.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

باورم نمیشه.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سینه های من چطور اینهمه شیر آوردن.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نکنه اینا واقعیت داشته باشه و من واقعاً مادر اینا باشم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- مهسا عروسی تموم شد بیا بریم خونه دیگه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- خونه؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- آره دیگه خونه خودمون.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- تورو خدا منو ول کنین بزارین برم . اینجا کجاست؟ شماها کی هستین ؟ پوریای من کجاست؟ تو چرا شکل پوریا هستی؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- این حرفا چیه مهسا . زشته . بیا بریم خونه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چاره ای ندارم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نمی دونم چیکار کنم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

به همراه این موجودات عجیب و غریب داریم میرم به سمت خونه.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

رسیدیم به یه خونه متروک که تاریکه و فقط یه چراغ نفتی اون وسط گذاشتن که تا یه حدودی خونه رو روشن کرده.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

به دور و بر خونه نگاه می کنم چقدر آشناست.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خوب که نگاه کردم یادم اومد.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اینا همه وسایل خونه من هستن و اینجا هم خیلی شبیه به خونه پوریاست.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

غیر قابل باوره.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

جهیزیه من اینجا چیکار می کنه.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چشام باز مونده.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

همه وسایلم مو به مو اینجاست .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

انگار همه وسایلم رو یکجا آوردن اینجا.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نکنه دارم خواب می بینم .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چندبار زدم تو صورتم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نه خواب نیستم و همه چیز واقعیه.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اون مرده که شکل پوریاست رو کرد به من.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- مهسا جان امشب پدر و مادرت میان خونه ما

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- پدر و مادر من ؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- آره دیگه . پاشو غذا درست کن . بابات قورمه سبزی دوست داره حتماً قورمه سبزی درست کن حالا چیز دیگه ای هم دوست داری در کنارش آماده کن.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

وای این از کجا می دونه بابام قورمه سبزی دوست داره.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بابام عاشق قورمه سبزیه و مامانم مجبوره هفته ای دو سه بار قورمه سبزی درست کنه.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

رفتم تو آشپزخونه.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اونجام یه چراغ نفتی روشنه که تا یه حدودی همه جا رو روشن کرده.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اینجام همه وسایل منه.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

هنوز نمی تونم باور کنم اینا رو.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یهو چراغای خونه روشن شد.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اون مرده گفت .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

برق اومد.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

حالا که همه جا روشن شد باورم شد که تو خونه پوریام.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خونه ای که جهیزیه عروسیم رو داخلش چیدیم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دقیقاً همه وسایل همونجایی هستن که خودمون گذاشتیم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

باور کردنی نیست حتی مواد غذایی که تو یخچال گذاشتیم دقیقاً همونایی که مامانم دیروز خرید و گذاشت داخل یخچال.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اینجا همه چیز عجیب و غریبه.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

انگار همه زندگی من یکجا اومده اینجا.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

فقط ده سال از زندگی من گذشته و دو تا بچه دارم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نمی دونم چه اتفاقی افتاده و من چطور به این جا آورده شدم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

تو خونه بودیم که در خونه رو زدن.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اون موجوده که شکل پوریاست گفت :

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- مهسا جان پاشو مامانت اینا اومدن.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- مامانم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- آره دیگه.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

در خونه رو باز کردم .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

باورم نمیشه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مامان و بابای خودم هستن.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دقیقاً خودشونن.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

هرچی که نگاه می کنم هیچ فرقی بین اینا و پدر و مادر واقعی خودم نمی بینم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

فقط همون پاهاشون که مثل همه آدمای اینجا گرده و به شکل سمه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

حتی حرف زدنشون هم دقیقاً مثل پدر و مادر خودمه.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مادرم یه حرفای خصوصی بهم می زنه که مطمئنم فقط مامانم از اینا با خبر بود.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مات و مبهوت موندم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اگه این مامانم نیست پس اینارو از کجا می دونه .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نکنه همین زندگی واقعی منه و اون زندگی خیالی بوده.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

حتی عادتای غذا خوردن بابام هم دقیقاً هموناست.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بابام همیشه غذاش رو با ترشی زیاد می خوره . این مرده هم که جای بابامه دقیقاً داره همین کار رو می کنه.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خوب که نگاه می کنم حالت گرفتن قاشق تو دستش و نحوه غذا خوردنش دقیقاً عین بابامه.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دیگه کم کم داره باورم میشه که من مال این زندگی هستم و اون زندگی یه خواب بوده.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پدر و مادرم رفتن و اون مرده گفت :

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- مهسا من بچه می خوام

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- چی؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- میگم بیا بچه دار بشیم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- ما که بچه داریم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- نه باید بچه هامون زیاد بشن.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- همین دوتا خوبه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- نه من 10 تا بچه می خوام

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- باشه.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- همین الان بیا بچه دار بشیم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- نمی بینی بچه ها بیدارن . بزار بخوابن بعدش باشه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- اینجا کسی نمی خوابه .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- یعنی چی؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- مهسا داری دیونم می کنی . خواب مال آدماست ما که نمیخوابیم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- چی ؟ مگه ما ادم نیستیم؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- نه . ما جنیم. این حرفا چیه می زنی مهسا یعنی تو نمی دونی ما جنیم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- وای نه . من جن نیستم من آدمم .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- دست از این حرفا بردار مهسا . همه ما جنیم. حالا آماده شو واسه بچه دار شدن.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- بیا بریم تو اون اتاق

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- نه همینجا خوبه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دیوونه مثل وحشیا لباسم رو در آورد و جلوی بچه ها می خواد با من رابطه زناشویی برقرار کنه.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

باید فرار کنم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اگه حامله بشم دیگه واسه همیشه اینجا گرفتار میشم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اونم حامله از یه جن .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- پوریا میشه برم دسشویی یهو دسشوییم گرفت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- نه . بعداً برو

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- نمی تونم تحمل بیارم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- باشه برو و زود برگرد.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

رفتم داخل حیاط و به سرعت یه لباس تنم کردم و اومدم بیرون از خونه.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

باید فرار کنم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اما نمی دونم کجا برم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بهتره برم به سمت جنگل.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

با تمام توانم دارم می دوم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

باید تا اونجایی که می تونم از اینجا دور بشم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

باورم نمیشه گرفتار اجنه شده باشم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

از بس دویدم که پاهام بی حس شده و نمی تونم رو پام بند بشم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یه چند لحظه ایستادم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

همین که نفسم یه خورده سر جاش اومد دیدم یکی گفت .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- مهسا کجا میری ؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

رومو برگردوندم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

وای نه کنار خونمون هستم . پس اینهمه دویدم چی شد.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اصلاً همه چیز اینجا عجیب و غریبه . یکساعته دویدم حالا همونجایی هستم که اول بودم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

این جنه که شبیه به پوریاست داره میاد به سمتم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نه نمی خوام ازش بچه دار بشم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

باز شروع کردم به دویدن. یهو افتادم تو یه چاله

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دیگه چیزی یادم نمیاد.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بیهوش شدم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چشام رو باز کردم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سرم خیلی درد می کنه.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یه خورده اینور و اونور رو نگاه کردم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

به نظر تو بیمارستانم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یعنی اجنه بیمارستان هم دارن.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

باورم نمیشه .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چه بیمارستان مجهزی هم هست.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

در اتاق باز شد و یه پرستار اومد تو اتاقم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- بهوش اومدی دختر؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چیزی نمیگم . ازش می ترسم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- چرا حرف نمی زنی ؟ حالت بهتره؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- تورو خدا بگذارین من برم. من جن نیستم من اشتباهی اومدم بین شماها

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- چی میگی دختر ؟ جن کیه؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- شماها همه جن هستین . خودم می دونم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- نه مثل اینکه واقعاً قاطی کردی . حالا استراحت کن بهتر میشی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

داره میره بیرون از اتاق.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

به پاهاش نگاه کردم .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

وای نه اینکه پاهاش مثل خودمونه اونجوری نیست که.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یعنی واقعاً این آدمه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

وای خدای من نجات پیدا کردم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چند دقیقه بعد در اتاقم باز شد و پوریا اومد تو اتاقم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

از شدت خوشحالی از جام پاشدم و نشستم رو تخت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

منو گرفت تو بغلش

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- عزیزم کجا بودی؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- پوریا گرفتار شده بودم . گرفتار اجنه . باید واست تعریف کنم باورت نمیشه چقدر وحشتناک بود. منو برده بودن تو شهر خودشون . می گفتن دوتا بچه دارم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- چرا فرار کردی مهسا ؟ بیا بریم خونه بچه هامون منتظرن

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- چی؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- میگم پاشو بریم خونه دیگه هم فرار نکن از خونه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- پوریا می فهمی چی میگی من و تو تازه دو روزه ازدواج کردیم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اومد سمتم و دستش رو انداخت دور گردنم و با یه حرکت منو بغل کرد و داره می کشونه و می بره.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

از ترس دارم داد می زنم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ولم کن .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ولم کن

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کمک . کمک

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یهو ولم کرد و رفت.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

من رو زمین افتادم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

در اتاقم باز شد و چند تا پرستار ریختن دور و برم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یکیشون گفت :

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- چی شده دختر؟ چرا رو زمین افتادی؟ چرا اینقدر پریشونی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- خانم اون شوهرم نیست بخدا اون جنه . منو تنها نگذارین اون می خواد منو ببره

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- عزیزم تو خیلی حالت خرابه داری هذیون میگی . بزار بگم دکتر بیاد بالا سرت.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یه دکتر با چند تا پرستار اومدن بالاسرم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دکتره چند دقیقه معاینم کرد.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

رو کرد به پرستاره.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- نه مشکل خاصی نداره . اگه دیدین باز داره حرفای بی ربط می زنه بگین روانپزشک هم ببینتش.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- دکتر میگه شماها جن هستین

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- شاید بخاطر عوارض ضربه ای که خورده تو سرش باشه . کم کم باید بهتر بشه.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

همینجور که دکتره داره حرف می زنه یهو در اتاقم باز شد و باز اون جنه که شبیه به پوریاست داره میاد به سمت من.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

همه بدنم داره از ترس می لرزه .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

الانه که بخواد منو ببره.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نزدیکم که شد داد زدم .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- کمکم کنین این جنه می خواد منو ببره

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اون جنه گفت :

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- چی میگی مهسا ؟ من جنم ؟ حسابی قاطی کردی . منم پوریا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- نه تو پوریا نیستی . تو خودت رو به شکل پوریا در آوردی .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- زشته این حرفا . مردم میگن دیوونه شدی . جن کجا بوده

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

رو کردم به دکتره

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- آقای دکتر پاهاش رو نگاه کنین سم داره .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

همه نگاهشون به پاهای پوریا افتاد .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خودم هم نگاه کردم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اه اینکه پاهاش شبیه به خودمونه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

وای این پوریای خودمه.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خوشحال شدم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دکتره رو کرد به پوریا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- آقا در اولین فرصت خانمت رو ببر پیش یه روانپزشک

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- حتماً آقای دکتر.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- ببینم خانمت که مواد مخدر استفاده نمی کنه ؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- نه آقای دکتر

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- قرص توهم زا چی ؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- نه فکر نمی کنم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چرا کسی حرف منو باور نمی کنه.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

همه فکر می کنن من دیوونه شدم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

همه رفتن و منو پوریا تنها شدیم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دیگه نمی گذارم از کنارم بره.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

آخه همین که تنها میشم سروکله اجنه پیدا میشه.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- پوریا جان تو هم حرف منو قبول نمی کنی؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- چه حرفی؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- اینکه اجنه به ما حمله کردن

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- مهسا این حرفا رو نزن میگن دیوونه شدی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- تو که اون شب با من تو کلبه بودی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- خوب که چی؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- اون صداهای وحشتناک رو یادت نیست

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- کدوم صداها . تو توهم زده بودی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- یعنی تو صدایی نشنیدی؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- نه .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- پس وقتی رفتی بیرون چی شد که دیگه برنگشتی ؟ یعنی گرفتار اجنه نشده بودی؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- نه . این حرفا چیه . از بس چرت و پرت گفتی که تو اون تاریکی رفتم بیرون و جلوی پام رو ندیدم و افتادم تو یه چاله. یه چند ساعت اونجا بودم و هر چی داد زدم تو نیومدی کمکم . به زحمت اومدم بیرون و هرچی گشتم تو رو ندیدم. تا امروز صبح تو رو تو یه چاه نزدیک خونه پیدا کردیم. گفتم حتماً اومدی دنبال من افتادی تو چاه.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- یعنی تو اینهمه سروصدای تو جنگل رو نشنیدی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- نه مهسا . چون اصلاً سروصدایی نبود و تو توهم زده بودی و هنوز هم تو توهمی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

از بیمارستان مرخص شدم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مدتیه که از اجنه خبری نیست.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خدا کنه دیگه هیچ موقع به سراغ من نیان.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چه لحظات وحشتناکی بود.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مطمئنم تا مدتها این خاطرات تلخ و دلهره آور از یادم نمیره .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

رو کردم به پوریا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- پوریا جان بریم تهران

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- اینهمه اومدیم اینجا حالا یه روز نشده برگردیم تهران

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- پوریا ازت خواهش می کنم . من اینجا می ترسم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- حالا یه اتفاق ساده دیشب افتاده نباید سفرمون رو خراب کنیم. ممکنه این اتفاق واسه هر کسی بیفته . تازه از امروز ماه عسل ما شروع میشه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- ازت خواهش می کنم پوریا . بیا از اینجا بریم . خوب میریم یه جای دیگه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- مهسا جان اذیت نکن . می دونی که اون مرده کرایه یک هفته رو از من گرفته . جای به این زیبایی و آرومی دیگه هیچ موقع گیرمون نمیاد . بزار باهم خوش باشیم. قول میدم هیچ موقع تنهات نگذارم که باز توهم بزنی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

من که هر چی میگم پوریا نمی فهمه چه میگم فکر می کنه توهم زدم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اگه بیشتر از این از اجنه بگم فکر می کنه دیونه شدم. آخه میگه رسیدیم تهران پیش یه روانپزشک برو.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

با ترس و دلهره رفتیم تو اون کلبه وحشتناک.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مطمئنم که باز اجنه میان سراغم اما نمی دونم چیکار کنم .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چطور میشه اونا رو از خودم دور کنم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اصلاً نمی دونم چرا فقط به من گیر دادن و کاری به کس دیگه ای ندارن.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پوریا اومد کنارم نشست.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- چیه عزیزم؟ چرا رنگت پریده؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- چیزی نیست

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- حالا ببینم می تونی ماه عسل ما رو زهرمون کنی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

معلومه که از ترس و اضطراب من ناراحته.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دوست داره با آرامش در کنارش باشم اما من نمی تونم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دارم سعی می کنم خودم رو ریلکس کنم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یه آهنگ ملایم گذاشتم و اومدم سرم رو گذاشتم رو شونه پوریا و خودم رو ول کردم .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

فهمیدم عطش رسیدن به من رو داره.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بغلم کرد و بردم رو تخت و ...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بعد از اونهمه ترس و دلهره این ارتباطمون حسابی به من چسبید.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پوریا پاشد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- مهسا من برم یه دوش بگیرم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- من که حوصله دوش رو ندارم . اگه بخوام با هر رابطه برم دوش بگیرم که تو این چند روز باید روزی پنج شش بار برم حموم .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

با گفتن این حرف هردومون زدیم زیر خنده.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پوریا با لب خندون رفت دوش بگیره.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

فرصت خوبیه که یه چرت بزنم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

حسابی خسته ام.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

همین که چشمم گرم شد احساس کردم یه دست داره رو موهام کشیده میشه و منو نوازش می کنه.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یه ذره چشمم رو باز کردم .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پوریاست

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چه زود از حموم اومد بیرون.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

شایدم من از بس خسته بودم خواب رفتم و نفهمیدم چقدر گذشته.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

حرف نمی زنه و فقط داره نوازشم میده.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چه لذت بخشه .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دست شوهرت که رو سرته یه احساس امنیت و ارامش خاصی داری که هیچ جا و هیچ موقع نداری.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

تو رویاهای خودمم و دارم از این لحظات لذت می برم که یهو یه صدای عجیب به گوشم خورد.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

صدای دوش حموم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یه خورده با خودم حلاجی کردم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پوریا که بیرونه پس این صدای دوش از کجاست .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نکنه باز اجنه رفتن تو حموم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ولش کن اگه چیزی بگم باز پوریا میگه این دیوونه شده.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نه صدا بقدری واضحه که مطمئنم پوریا هم می شنوه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

همونجور که چشام بسته هستش گفتم :

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- پوریا جان صدا رو می شنوی؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- کدوم صدا؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- صدای دوش حموم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- آره

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir
شما به این رمان چه امتیازی میدهید؟
نظر خود را ارسال کنید
آخرین نظرات ارسال شده
رمان های مشابه
نحوه جستجو :

جهت پیدا کردن رمان مورد نظر خود کافیه که قسمتی از نام رمان ، نام نویسنده و یا کلمه ای که در خلاصه رمان به خاطر دارید را وارد کنید و روی دکمه جستجو ضربه بزنید.

شما هیچ پیامی ندارید