رمان درباره‌ی دختره شیطونی به اسم نفسه که در اصفهان زندگی میکنه و اما دختر داستان ما توی تهران دانشگاه قبول میشه. ولی باباش با خوابگاه و خونه جداگرفتن مخالفه. شریکه باباش یه پسر داره که دیوونس!!!! دیوونه هم نیستا فقط تیکه عصبی داره. حالا سره یه مسئله‌ای ازدواج اجباری بین این دوتا پیش میاد و.....

ژانر : عاشقانه، طنز، کلکلی، ازدواج اجباری، همخونه ای، هیجانی

تخمین مدت زمان مطالعه : ۱ ساعت و ۲۶ دقیقه

مطالعه آنلاین همخونه شیطون من
نویسنده: دینا محدث

ژانر: #عاشقانه #همخونه‌ای #طنز #کلکلی #ازدواج اجباری #هیجانی

خلاصه :

رمان درباره‌ی دختره شیطونی به اسم نفسه که در اصفهان زندگی میکنه و اما دختر داستان ما توی تهران دانشگاه قبول میشه. ولی باباش با خوابگاه و خونه جداگرفتن مخالفه. شریکه باباش یه پسر داره که دیوونس!!!! دیوونه هم نیستا فقط تیکه عصبی داره. حالا سره یه مسئله‌ای ازدواج اجباری بین این دوتا پیش میاد و.....

-مقدمه:

کاش بودی تا دلم تنها نبود

تا اسیر غصه ی فردا نبود

کاش بودی تا فقط باور کنی

بی تو هرگز زندگی زیبا نبود

*******

مامان: دختربگیر بشین دیگه سرم گیج رفت.

نفس: مامان چرا درک نمیکنی استرس دارم.

مامان: میدونم دخترم اما...

همون موقع زنگ دربه صدا دراومد.

نفس: وااای مامان بابا اینا اومدن

مامان: باشه دخی الان سکته میکنی آروم باش

دانیال باقیافه‌ی ناراحت و بابا باقیافه‌ی نگران وارد خونه شدن.

نفس: نههههه خدایا چرا من؟

چرا من انقدر بدبختم؟

این همه آدم چرا من نباید قبول میشدم؟

آخه چرااااا؟

دانیال: ااااچته بابا کی گفته قبول نشدی؟

نفس: چیییییی قبول شدم؟

پ شما چرا انقدر ناراحتین؟چیزی شده؟

دانیال دوباره قیافش رفت توهم که بابا گفت

بابا: دخترم تو قبول شدی اما....

نفس: اما چی؟ وای نکنه پزشکی قبول نشدم یه رشته‌ی داغون قبول شدم؟

نههههه

دانیال: اههه بسه بزار بابا حرف بزنه دیگه

نفس: باشه. حالا چرا میزنی؟

بابا ادامه داد

بابا: دخترم..راستش تو تهران قبول شدی

و همون رشته‌ای که میخوای

تاچند دقیقه تو شک بود.

نمیدونستم الان باید خوشحال باشم یا ناراحت.

بزارین خودمو معرفی کنم که بیشتر باهم آشناشیم.

اسمم نفسه و21سالمه. من توی خوانواده ی 4نفری

زندگی میکنم.

یه داداش دارم به اسم دانیال که

ازم3سال بزرگتره یعنی24سالشه.

وضع مالیمونم معمولیه.یعنی نه اونقدر

داریم که ندونیم کجا بریزیم ونه اونقدر

فقیریم که پول اجاره خونه نداشته باشیم.

الانم که فک کنم فهمیده باشین جواب

کنکورم(پزشکی)اومده که تهران قبول شدم

بابام خیلی امروزیه یعنی زیادی امروزیه

اما اصلا دوست نداره که ما ازش جدا زندگی کنیم

میگم خوب شما هم بیاین اونجا یه خونه بگیریم

اونجا زندگی کنیم تازه کارتم که اونجاس.

میگه نه خونه زندگیه من اینجاس

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

میگم بیاین بهم هفته ای یه بار سر بزنین

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

میگه دوره ما چه جوری هرهفته از اینجا بکوبیم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بیایم اونجا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

(خو راست میگه دیگه اصفهان کجا تهران کجا؟)

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بهش میگم اخه پدره من خوب میرم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پانسیون دیگه دردت چیه؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

میگه اونجا جای دخترای پاک نیست

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اونجا میری یه وقت خراب میشی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خلاصه دراین حد پدرم به من اعتماد داره

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بابا:اخه دختره من،گله من،عزیزم،خنگه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بابا'تو اونجا میخوای بری چه غلطی بکنی؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نفس:جووونم ابراز علاقه بابایی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بابا:قابلی نداشت دخی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نفس:بابا من میخوام برررررم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بابا:بازم که تو حرف خودتو میزنی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نفس:اااا بابادرسم مهم تره یا....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بابا:یاچی؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نفس:هیچی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دانیال که تاالان ساکت بود گفت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دانیال:من یه فکری دارم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نفس:چی؟چی؟چی؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دانیال:دو دقیقه بخف الان میگم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نفس:باشه داداشی بگو بگو بگو

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دانیال یه نفس عمیق کشید وگفت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دانیال:برو پیش سام

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نفس:سام دیگه چه خریه؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دانیال کوسنی که بقلش بود رو پرت کرد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

طرفم که رو هوا گرفتمش

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دانیال:بیشعور همونی که شاید قراره

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نزدیک1یا2سال ترو تحمل کنه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نفس:اههه مثل آدم بحرف ببینم چی میگی؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بابا:نکنه پسره اعتمادی رو میگی؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دانیال:آره بابا مگه چشه؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

هم قابل اعتماده،هم 3ساله دوسته منه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دورادور،هم پسره شریک شماس.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

(بابا اینا مجبورن واسه کارشون هرسال به تهران برن)

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دانیال:بابا نظرت چیه؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بابا:آخه.....نمیشه که دخترمو بفرسم پیشه یه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مرده غریبه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دانیال:سامی که غریبه نیست

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

من از کف دستمم بیشتر میشناسمش

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

میدونم از گل پاک تره

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نفس:مگه دختره

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دانیال:توخفه.هان بابا؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بابا:بیا تو اتاق

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بابا ودنی رفتن توب اتاق

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

منو مامان

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

هم که داشتیم از فضولی میمردیم حساب نکردن

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یعنی این سام کیه که راجبش حرف میزنن و

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

میخوان منو بفرستن پیشش؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یعنی انقدر قابل اعتماده که میخوان منو

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بفرستن پیشش؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

حدود یه ساعتی گذشت که بابا اینا اومدن

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بیرون

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نفس:چی شد بابا؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بابا:بیا بشین دخترم کارت دارم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

عجیب بود بابا هیچ وقت اینجوری حرف

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نمیزنه مگر مواقع خاص

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بابا:اممم...دخترم این حرفا رو میزنم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

شاید بگی بی غیرتم یا هرچیزی ولی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بدون اینارو من فقط به خاطر خودت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

وآیندت میگم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نفس:وای بابا بگین دیگه جوون به لبم کردی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بابا:دخترم تو واقعامیخوای بری درستو بخونی؟یافقط واسه تفریحه؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نفس:معلومه که میخوام بیشتر از هرچیزی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بابا:خوب پس خوب به حرفام گوش کن

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بعدش هرچیزی که خواستی بگو

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

من به شریک دارم به اسم احسان اعتمادی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اون یکی از بهترین رفیقام و شریکامه که بهش

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خیلی اعتماد دارم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

راستش اون یه پسر داره به اسم سام.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سام یه مشکلات عصبی داره.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ولی فقط اگه سربه سرش بزاری و

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اگه کاریش نداشته باشی باهات خیلی خوبه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مطمئن باش

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نفس:واای بابا ایناچه ربطی به من داره

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بقیش؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بابا:تو اگه بخوای بری پیشش و درستو

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بخونی(باید باهاش ازدواج کنی)

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

جااااااان؟من؟ازدواج؟اونم باکسی که

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اصن نمیشناسمش؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بابا:دخترم:لازم نیست الان تصمیم بگیری..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نفس:یعنی چی بابا؟من فقط به خاطر

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

درس مجبورم با کسی که نمیشناسم و

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

تیکه عصبی داره ازدواج کنم؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بابا:فقط به خاطر خودته.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نفس:اصن گیریم من قبول کردم اون چی؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اون واسه چی باید قبول کنه؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بابا:چون باباش مجبورش میکنه و از ارث

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

محرومش میکنه.تازه ازدواج شما فقط و

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

فقط واسه1الی2ساله که درست تموم شه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اوناهم قول کردن ولی درصورتی که عوضش کنی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اون الان که مرده سنگه،سرده،مغرور

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ولی من میدونم تو میتوتی درستش کنی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نفس:ولی من بازم نفهمیدم منظورتونو

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دانیال:گله من توکه انقدر خنگ نبودی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بابامیگه تو میری اونجا خونه ی سامی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

درستو میخونی یه تاثیرایی هم روی اون

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

میزاری همین

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نفس:همین؟شما دارین میگین من برم با

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یارو ازدواج کنم با کسی که اصن

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نمیشناسمش

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بابا:عزیزم فقط یه عقد موقت میکنید

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نفس:اونا چی؟ میدونن؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بابا:آره الان باهاشون حرف زدم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

تا قرار نیست باهم هیچ رابطه ای هم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

داشته باشین

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نفس:شما میگین طرف دیوونسا ازش

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

هرچیزی بعیده

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دانیال:نفسسسس.اون دوستمه میشناسمش کاریت نداره.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

حالا راضی شدی؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نفس:من باید فکرکنم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بابا:باشه ولی تافردا.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

من برم بهشون خبر بدم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

وای خدا تازه وقتم تعین میکنن.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

همش تقصیره این دانیاله دیگه.میمرد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

حرف نمیزد؟بله دیگه حرف نزنه میگن

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

لاله.اووف دانیال.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دانیال:اجی گله من اخه چرا انقدر غرمیزنی؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بابا چیزی نشده که میری و برمیگردی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اونم که قرارنیست باهات کاری داشته باشه.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نفس:کاری ندارهههه؟بابا شما میگین

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

طرف دیوونس بعد کاری نداره؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اونم با کی منی که نمیتونم2دقیقه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

آروم باشم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دنیال:ای گفتی.بابا تو اگه کاری باهاش

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نداشته باشی اونم باهات کاری نداره

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بابا من2یا3ساله دوستشمااا میشناسمش

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نفس:واقعا که خیلی بی غیرتین.هم تو

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

هم بابا.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دانیال:نفس دهنتو باز نکن هرچی زر

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مفته تحویله من بده.من و بابا فقط

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

به خاطر تو وآیندت میگیم برو.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نمیخوای بریم به جهنم همین جوری

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بی سواد بمون.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

درضمن مطمئن باش اگه ما بهشون

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اطمینان نداشیم تورو نمیدادیم دستشون

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یه ذره شعور داشته باش و بفهم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بعدم رفت و درو محکم بهم کوبید

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ایشششش جوگیر.ولی تا حالا این بامن

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اینجوری حرف نزده بود.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ینی انقدر بهش اعتماد دارن که میخوان

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

منو بفرستن پیشش و عقدش کنن؟🤔

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

وللش باو عقل من انقدر گنجایش نداره

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

همینقدرشم زیادی فکر کردم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

صبح با صدای خرمگس که هی دمه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

گوشم وز وز میکرد از خواب ناز بیدارشدم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ای برخرمگس معرکه لعنت.والا این گاو مگس بود.بوخوداااا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نفس:دانیااااال.دنی.خرررر.هووووی کجایی؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مامان:سلام دخی رفته بیرون

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یه تاره ابروهای نانازمو دادم بالا وگفتم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نفس:اااایعنی کجاس؟؟؟؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مامان:باز تو کاراگاه بازیت گل کرد؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نفس:حالا بابا کجاس؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مامان:باهم رفتن

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نفس:اهان.پ مشکلی نی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دنیال:سلاااااام بر اهالیه خونه.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نفس:سلام بر چاله میدون خودم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

(چون چاله گونه زیاد داشت بهش میگفتم چاله میدون.خدایی چال نبود که چااااال بود.حق همه رو خورده بود)

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دانیال:خفه باو بازدم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

منم چون اسمم نفس بود میگفت بازدم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

زبونم واسش دراوردم و رفتم توی آشپزخونه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نفس:به به مامان چه کرده،بابارو دیوونه کرده.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مامان:کم حرف بزن بچه.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

قیافمو شبیه خره شرک کردم وگفتم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نفس:دلت میاد؟؟؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مامان ملاقرو برداشت خواست بیاد سمتم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

که همون موقع دانیال اومد تو و چون

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مامان سمته دنی بود همواسش نبود

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

زد توی دماغ دنی بدبخت.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اونم که روی دماغش حساسسس

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نمیدونیدچه ننه من غریبم بازی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دراورد.بیا و ببین

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دانیال:آییی دماغم.واای خونم داره میره

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مامان ینی من میمیرم.حلالم کنید

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نفس میدونم بهت بدکردم اما حلالم کن

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خواهری.وااای من دارم....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مامان:اااا خفه شو ببینم چی کار دارم میکنم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دانیال:ایناهاش ببین چی کار کردی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اصن نفس همش تغصیره توئه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مامان:راست میگه.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

من همینجوری داشتم بابهت نگاشون میکرد که

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بابااومد توی آشپزخونه.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بدون اینکه حتی یه نگاه به این دنی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بندازه روبه من گفت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بابا:فکراتوکردی؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نفس:اممم...اره بابا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بابا:خوب نظرت چیه؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نفس:میرم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دانیال که تا الان داشت اخ وناله میکرد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

همچین سرشو برگردوند سمتم که گفتم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دیگه هیچی تو گردنش نموند

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دانیال:توچی گفتی؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نفس:من چی گفتم؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دانیال:بابا الان چی گفتی؟گفتی میری؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نفس:اره میرم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دانیال:چرا؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نفس:چی چرا مجبورم واسه درسم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

تحملش کنم دیگه.شماهم که میگین

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اصلاباهم کاری نداریم.فقط توی خونش

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

زندگی میکنم.درسته؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بابا:آره

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دانیال:اصلاااا فک نمیکردم قبول کنی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نفس:چی شد؟توکه داشتی میمردی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دانیال:وااای خوب شد گفتی آیی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نفس:آشغااااال

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دانیال:آییی دمه دره

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بابا:دخترم برو لباساتو عوض کن.فردا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

باید راه بیوفتیم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دانیال:ای منم میام

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نفس:آی باشه بیا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

همه باهم خندیدیم.ومن به سمت اتاقم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پروازکردم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

همیشه عاشق این بودم که لباسای همرو

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

واسه مسافرت جمع کنم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

عاشق این کارم.ولی حالا دارم خودم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

به تنهایی میرم مسافرت.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

باره اولمه که بدون خوانوادم میرم مسافرت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خیلی دوست دارم این حسو تجربه کن

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

واااایی هیجان دارم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بابا:نفس بدو دیگه دیر شد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

۷بابایی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بامامان باکلی گریه و فیلم هندی خداحافظی کردم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نگاه اخرمو به خونه انداختم وسوارشدم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دانیال:یه جوری نگاه میکنه انگارمیخواد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بره بمیره

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بابا:اااادور از جوونش

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دنیال:اوووف باشه دور از جوووونش

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دلم واسه این دنی خره هم تنگ میشه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نفس:پوووف چرانمیرسیم؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بابا:دخترم تا1ساعت دیگه تهرانیم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نفس:واای دارم از خستگی میمیرم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دنیال:ببخشید که من یه ساعته دارم رانندگی میکنم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نفس:خواهش.ای کاش مامانم بود واسه عقد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بابا:دخترم میدونی که نمیتونست با اون

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

زانوهای خرابش این همه ساعت توی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ماشین بشینه.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

تازه این عقد که دائمی نیست

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ایشالله وقتی خواستی باکسی که

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دوسش داری ازدواج کنی اونم هست.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

با این حرف بابا رفتم تو فکر.یعنی من

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

از خونه ی این عصب سالم بیرون بیام؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

حالا خداکنه خوشگل باشه این همه وقت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

میخوام باهاش تویه خونه تنها بمونم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نترسم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بالاخره بعده یه ساعت رسیدیم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

وااای این جا چقدر باشهره مافرق میکنه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چقدر دودودم داره.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اوووووف خفه شدم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دانیال:خوب بابا بریم شرکت یا بریم خونه؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بابا:من میرم شرکت تو بانفس برین خونش.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دانیال:باشه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بابا رفت شرکت ماهم الان توراه خونه ی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

غول عصبی هستیم.خخخ از بدبخت چی ساختم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دنی زنگ درو زد و در با تیکی باز شد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دانیال:نفس وایسا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

منو کشید توی بقلش

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خیلی مواظب خودت باش.باشه خواهری؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نفس:وااچته؟مگه میخواد بخورتم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دانیال:ببین خودت که فهمیدی زیاد این

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دوستمون اعصاب نداره.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پ زیاد دمپرش نشو.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نفس:اوکی فقط کی عقد میکینم؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دانیال:مثل اینکه خیلی عجله داریا نه؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نفس:خفه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دانیال:شو

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نفس:کیییی؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دانیال:باشه بابا نزن بعدازظهر

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نفس:بچه زدن نداره.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بعدم انگشتمو با اون ناخونای بلندم کردم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

توی چالش و د برو که رفتیم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دنی متنفره از این کار.منم که فقط کافیه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نقطه ضعف یکیو بدونم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دره خونرو باز کردم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ژوووون چه خونه ایه.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یعنی من قراره یکی دوسال اینجا زندگی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کنم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

آخ جوووون.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یا ابلفضل این کیه.یه مرده قد بلند چهارشونه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

از پله ها اومد پایین که من با دیدنش

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

شلوار لازم شدم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یعنی من قراره دوسال اینو اخلاقه گندشو

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

تحمل کنم؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

این که حرف نزده من ازش میترسم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اصن گوره بابای درس و دانشگاه من

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مامانمو موخوام.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اوه اوه داره میاد سمته من.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

منه احمق فک کردم میخواد بیاد پیش

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

واسه همین دستمو بردم جلو.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ولی اون قشنگ از بقلم رد شد و به

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دنی دست داد و بقلش کرد.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

منم همینجوری با لبخند و دستم که

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خشک شده اون وسط وایساده بودم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یعنی قشنگ قهوه ایم کرد.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

به خودم که اومدم دیدم دنی داره

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ریز ریز به من میخنده

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ای کووفت.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

وقتی حسابی همو چلوندن تازه پسره

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

فهمید منم هستم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سام:سلام

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

واای این چرا انقدر صداش خشنه.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ولی خدایی خیلی مردونس.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نفس:سلام سامی جوون.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اااخو چرا اینجوری نگاه میکنی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مگه حرفه بدی زدم؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مرتیکه ی یخ

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بدون اینکه حتی یه نگاه بهم بندازه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

با دنی رفتن توی حال.منم که ادم نیستم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

همینجوری این مجسمه وایساده بودم که

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دنی گفت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دانیال:بازدم بیا دیگه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بعدم دوتایی با اون شوورم خندیدن

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

البته اون فقط یه لبخند سرد زد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نفس:ای کوفت فلج الصورت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اخه میگن اونایی که صورتشون چال

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

داره اونجایی که چال داره فلجه.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

البته فلج زیبایی.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

منم رفتم پیش دنی نشستم که قشنگ

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

میشد روبه روی عصب

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نفس:خوب لباس عروس من کو؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دنی و عصب با چشای از حدقه دراومده

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نگام کردن که زدم زیر خنده اخه قیافه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

هاشون خیلی بانمک شده بود

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مخصوصا دنی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نفس:باشه بانخوریدم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

به هرحال هرجوریم که باشه دارم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ازدواج میکنماا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سامی یه جوری چشم غره رفت که یه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

لحظه توی پسر بودنش شک کردم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سام:شما قرار نیست هیچ لباس عروسی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بپوشین فهمیدی؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

فهمیدی رو با دادی گفت که چارستون

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بدنم لرزید

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نفس:ب..بله فهمیدم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

تازه درک کردم که چی گفتم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نفس:نخیرنفهمیدم.من اصن چرا باید به

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

حرف شما گوش کنم؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سام دره گوش دنی جوری که من بفهمم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

گفت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سام:واای دنی ینی من 2سال باید این

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خواهر زبون نفهم ترو تحمل کنم؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دانیال برای اولین بار توی عمرش ازمن

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دفاع کرد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دانیال:هوووی آقائه داداشش اینجاسا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سام انگار تعجب کرده بود چون چیزی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نگفت و نشست سره جاش

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نفس:دمت گرم داداشی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دانیال:چاکریم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir
شما به این رمان چه امتیازی میدهید؟
نظر خود را ارسال کنید
آخرین نظرات ارسال شده
نحوه جستجو :

جهت پیدا کردن رمان مورد نظر خود کافیه که قسمتی از نام رمان ، نام نویسنده و یا کلمه ای که در خلاصه رمان به خاطر دارید را وارد کنید و روی دکمه جستجو ضربه بزنید.

شما هیچ پیامی ندارید