در پایان جلد اول رمان وانیا دچار فراموشی شد و در این جلد فراموشیش مشکل بزرگیه… سیترا برای انتقام آذر و جنگ آماده می شه و با توجه به فراموشی وانیا و قطع شدن رابطش با دنیای خواب ها این یه فاجعه ...

ژانر : عاشقانه، تخیلی، فانتزی

تخمین مدت زمان مطالعه : ۵ ساعت و ۲۷ دقیقه

مطالعه آنلاین وانیا ملکه خواب ها (جلد دوم)
نویسنده : saniya

ژانر:#تخیلی #فانتزی #عاشقانه

خلاصه :

در پایان جلد اول رمان وانیا دچار فراموشی شد و در این جلد فراموشیش مشکل بزرگیه…

سیترا برای انتقام آذر و جنگ آماده می شه و با توجه به فراموشی وانیا و قطع شدن رابطش با دنیای خواب ها این یه فاجعه ...

**فراموشی**​

مقدمه :​

ﮐﺎﺵ ﺗﺎ ﺩﻝ می گرﻓﺖ ﻭ می شکست

عشق ﻣﯽ ﺁﻣﺪ ﮐﻨﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﻧﺸﺴﺖ

ﮐﺎﺵ می شد ﺭﻭﯼ ﻫﺮ ﺭﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎﻥ

ﻣﯽ ﻧﻮﺷﺘﻢ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﻤﺎﻥ

ﮐﺎﺵ ﻣﯽ ﺷﺪ ﻗﻠﺐ ﻫﺎ ﺁﺑﺎﺩ ﺑﻮﺩ

ﮐﯿﻨﻪ ﻭ ﻏﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺑﺎﺩ ﺑﻮﺩ

ﮐﺎﺵ ﻣﯽ ﺷﺪ ﺩﻝ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﯽ ﻧﺪﺍﺷﺖ

ﻧﻢ ﻧﻢ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻫﻢ ﺁﻏﻮﺷﯽ ﻧﺪﺍﺷﺖ

ﮐﺎﺵ ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﺎﺵ ﻫﺎﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ

ﺗﺎ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﭘﺸﺖ ﻗﺎﺏ ﺑﻨﺪﮔﯽ

ﮐﺎﺵ می شد ﮐﺎﺵ ﻫﺎ ﻣﻬﻤﺎﻥ ﺷﻮﻧﺪ

ﺩﺭﻣﯿﺎﻥ ﻏﺼﻪ ﻫﺎ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﺷﻮﻧﺪ

ﮐﺎﺵ ﻣﯽ ﺷﺪ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻏﻤﮕﯿﻦ ﻧﺒﻮﺩ

ﺭﺩ ﭘﺎﯼ ﮐﯿﻨﻪ ﻫﺎ ﺭﻧﮕﯿﻦ ﻧﺒﻮﺩ

​************

صدای ضربه زدن به در رشته ی افکارمو پاره می کنه

بی توجه به در زدن و شخص پشت در،طاق باز رویِ تخت دراز کشیدم.

یارو ول کن نبود؛هر ثانیه،دو بار تق تق به در می کوبید.

بدون اینکه از جام جم بخورم،با صدایی که به طرف برسه،گفتم-چیه؟

در باز شد و هینا با اون شکم کوچکش داخل اتاق شد؛چند ماهیه که حامله شده

خواست احترام بزاره اما اجازه ندادم؛

-من چند بار به تو بگم؟با این وضعت لازم به احترام نیست.

-عادت کردم ملکه.بانو نینا گفتن برید پیششون.

-فکر کنم لحن ادبیه میترا داره روی شما هم اثر می کنه…بهش بگو حوصله ندارم.

-گفتن خیلی ضروریه و اگه نیومدین…

حرفشو قطع کرد.

-اگه نیومدم؟

-گفتن به زور بیارمتون.

چشمامو روی هم فشار دادم؛

-باشه تو برو

-با اجازه

هینا رفت و من موندم و اعصابی خورد از دست نینا!این چند روز اعصاب منو با حرفاش بهم ریخته؛اگه هم نرم پیشش که خانم بهشون بر می خوره و ناراحت می شن.بعضی وقتا فکر میکنم اطرافیان من چقدر زجر کشیدن از دست رفتار های من!

چشمامو بستم تا سرگیجه نگیرم و با جادوی معمولی جا به جایی،که جدیدا ماهان به گفته ی خودش "دوباره"یادم داده،به اتاق نینا رفتم.

نینا با لحنی،که سعی میکرد آروم باشه،گفت-وانی دیگه صبرم داره تموم میشه.

خونسرد جواب دادم-متقابلا منم همین وضعیتو دارم.

نفس عمیقی کشید و شقیقه هاشو ماساژ داد.

-کی میخوای دست از کارات برداری؟

-دقیقا کدوم کار؟مگه من کاری جز در خدمت شما بودن میکنم؟

-وانی بهتره این فراموشی مسخرتو فراموش کنی.

-نینا خیلی بی منطق حرف میزنی؛مگه خودم فراموشی گرفتم،که خودم،دوباره یادم بیاد؟

-شاهزاده آرسان خیلی زود یادش اومد؛پس تو الان داری مسخره بازی در میاری.من که نمی تونم پیش بینی کنم و خوابا رو درست ببینم؛اما،به زور تونستم،بفهمم سیترا،داره آماده ی جنگ قدرت ها می شه و این دفعه حرصش بیشتره؛چون،می خواد انتقام آذرو هم بگیره و جالب اینجاست که فقط من و تو رو مقصر می دونه و فکر می کنه شاهزاده آرسان،هیچ کاره است.پس بنابراین کارِ ما زاره!

-نینا جان،خاله ی عزیزم،گلم!من(به خودم اشاره کردم)مرض نَ-دا-رَم…فهمیدی؟

-پس چرا تمومش نمی کنی؟اگه سیترا حمله کنه شکست صد در صده.

شونه ای بالا انداختم و گفتم-نینا جان،تقصیر خودته!می خواستی اتحاد یا حداقل قولی،قسمی،چیزی،از سیترا می گرفتی که جرأت حمله و جنگ پیدا نکنه.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

با عصبانیت و حرص گفت-آخه من که قدرت پیش بینی طولانیم کار نمی کرد وانی جان!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-حالا انتظار داری من چی بگم؟چی کار کنم؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-تو هیچ مشکلی نداری؛روح و جسم و قلبت هم یک جان و جدا نیستن،حتی آزاد هم شدی و قفل قدرت هات باز شده؛اینو از چشمات که به رنگ آبی در اومدن کامل می شه فهمید،فقط من نمی دونم چته،که میگی،هیچی یادم نیست!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-خب من هیچی یادم نیست؛تو که یادته دوباره بهم همه چیزو یاد بده.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-نمی شه،نمی شه.چرا نمی فهمی؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-آره من نفهمم و نمی دونم چرا نمیشه!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-چون اونا رو فقط نیتا باید بهت بگه و اگه از زبون کس دیگه ای بشنوی،وِرد ها سر سه سوت عوض میشه و راه منم با نیتا بسته میشه؛فهمیدی؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-خب،خاله نیتا بیاد بهم بگه.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-وانی انقدر خودتو به اون راه نزن.نیتا آزادیش گرفته شده و اسیر دنیای خودشه و نمی تونه بیرون بیاد.اون فقط می تونه،تو رو توی همون اتاق چهار رنگ ملاقات کنه؛حتی همون هم به زور؛چون کم کم داره،قدرت هاشو از دست می ده و فراموشی،می گیره.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-پس تا الان جادو های اصلیو یادش رفته.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-نه،هنوز یادش نرفته.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-پس،من برم دیدن نیتا.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-اینم مشکله؛تو تا وردو ندونی،نمی تونی منتقل بشی.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-خب بهم بگو.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-این یکیو واقعا نمی دونم؛ورد های انتقال هر فرد،فرق داره.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-پس ازم انتظاری نداشته باش!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بدون منتظر موندن برای ادامه ی حرف هاش به اتاقم برگشتم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دلم برای شاهزاده آرسان تنگ شده.نمی دونم قبلا بهش حسی داشتم یا نه؛اما الان،وقتی اسمش میاد یه جوری می شم و احساس دلتنگی شدید می کنم و گاهی،مثل الان،ناخودآگاه ذهنم به سمتش پرواز می کنه.اما فعلا که سیترا تصمیم به جنگ گرفته و راه های رفتن به سرزمینشو،به روی افراد ما،کلا بسته.به قول خودش می خواد،انتقام همه چیزو بگیره،مخصوصا انتقام پودر شدن آذر!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

من که مشکلی ندارم!بزار بیاد و ما هم کشته بشیم؛من که دیگه کلا نمی کشم!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

همه ی خاطراتم توی چند تا تصویر مبهم و صدا ختم می شه.اوایل،وضعم،بد تر بود؛ولی الان کمی بهترم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نینا بهم گفت،آرسان هم فراموشی گرفته بوده؛اما زود خوب شده و همه چیز دوباره یادش اومده.اما من هنوز هیچی و،درست حسابی یادم نیست.این چند روز هم که نینا گیر داده باید یادت بیاد تا بتونی آینده رو ببینی و پیش بینی کنی؛وگرنه تو جنگ شکست خورده،و جمیعا به دیار باقی می شتافیم!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

هر چقدر بهش میگم من چیزی یادم نمیاد،حرف خودشو می زنه.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

الحق که کپیه خودمه،چه از نظر قیافه،چه از نظر رفتار!فقط من با ادب ترم به گفته ی اطرافیان.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

توی همین فکرا بودم که ماهان وسط اتاق ظاهر شد…

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

شاد و شنگول و خندون!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

به نظر من ماهان هیچ وقت غم و غصه نداره،آخه همیشه می خنده!انگار نه انگار همه دارن خودشونو به آب و آتش می زنن تا بتونن در برابر سیترا دووم بیارن!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-در فرهنگ لغت تو،چیزی به اسم در زدن و اجازه گرفتن،وجود داره؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خندید و گفت-بیخیال وانی…شنیدم اعصابت خورده!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-بحث همیشگی با نینا.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-بهش فکر نکن.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-نینا رو چی کار کنم؟مغز منو متشنج کرده!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-نینا با من،خوبه؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-ممنونت می شم اگه منو از دست نینا نجات بدی ولی عمرا کسی بتونه نینا رو از بحثی بیرون بکشه…

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

لبخندشو پر رنگ تر کرد و به علامت تایید،سری تکون داد.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-حالت خوبه؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-یکم سر درد دارم ولی در کل اگه فراموشی و بحث با نینارو در نظر نگیریم،خوبم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خواست حرفی بزنه که صدای"بووم"نگذاشت.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-صدای چی بود؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-نمی دونم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دوباره صدای"بووم"اومد.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ماهان-يه حدس هایی میزنم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-چه حدس هایی؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-خب اصولا توی سرزمین ها اگه دو خانواده سلطنتی یا ثروتمند قرارِ ازدواج بزارن؛برای خبر دادن به دیگران،فشفشه ها و ترقه هایی که صدایی مثل این دارن،می زنن.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-الان کی قراره ازدواج کنه؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-اونو دیگه من نمی دونم واقعا…خب کاری نداری؟چیزی نمی خوای؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-نه ممنون.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-خداحافظ…

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-خدا نگهدار…

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ماهانم که رفت البته بگم غیب شد درست تره!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

هه!کیه که تو این اوضاع فکر ازدواج به سرش زده؟قطعا دیوونه اس…

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

به تو چه مربوطه وانیا؟تو يه فکری به حال خودت بکن به جای فکر کردن به مردم!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

آخه چه فکری کنم؟من هیچی یادم نمیاد.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پس چرا به خوبی اسامی و چهره هارو یادته؟حتی همه ی مکان ها رو هم میدونی!تو الان تک به تک مردم سرزمین ادغامی و سرزمین سیترا و دنیای متحدو می دونی حتی مردم معمولیشونو…همه ی مکان ها رو می شناسی و تک به تک خونه ها و بقیه جا هارو یادته؛پس چطور می شه بقیه چیزا رو یادت رفته باشه؟حتی یک خاطره هم یادت نیست!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خودمم نمیدونم چرا.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

در اتاقم بی هوا باز شد و آفتاب اومد داخل.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

با عصبانیت گفتم-طویله اس؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-برای ماهان که فرقی نداره چه طور میاد،برای من فرق داره؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دختره دو رو!پیش میترا ادبی حرف می زنه، میترا که نیست،سیصد و شصت درجه(۳۶۰ْ)تغییر می کنه.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-کارِت؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یکم مضطرب شد و دستاشو تو هوا الکی تکون داد.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-چته؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-یکم با ادب باشی به جایی بر نمی خوره.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-اگه کاری نداری،برو بیرون،دَرَم ببند.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-تو عوض نمیشی…(دوباره دستاشو الکی تکون داد و گره زد)-بانو سیترا…اومدن توی قصر.به من گفتن صدات کنم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-چی؟سیترا؟اینجا؟میخواد جنگو شروع کنه؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-مثل اینکه خیلی بدت نمیاد جنگ بشه؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بی توجه به آفتاب چشمامو بستم و توی سالن اصلی،دقیقا رو به روی سیترا،ظاهر شدم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سیترا لبخند شیطانی زد و با تمسخر گفت-به به ملکه!حالت چطوره؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-برای پرسیدن حال من اومدی؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-قدیما با ادب تر بودی و کوچک و بزرگ سرت می شد،حالا کوچک و بزرگم برات فرقی نداره؟اوه یادم رفته بود فراموشی گرفتی و قدیمو به یاد نمیاری.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-اخلاق،رفتار و شخصیت من،به خودم مربوطه،نه به شما و دیگران.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-اوه،باشه،باشه.برای دعوا که نیومدم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چیترا و میترا هم توی سالن ظاهر شدن؛هر دو نگران و مضطرب،فقط من خونسرد و بی خیال بودم!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سیترا رو به اون سه کرد و گفت-به!سلام خواهر های بد قول و اتحاد شِکن.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

صدایی ازشون در نیومد.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

واقعاً که!معلومه با وضع اینا تو جنگ شکست می خوریم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

آفتاب هم وارد سالن شد و کنار میترا ایستاد…

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-خب کارِت؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نگاه ها به سمت من برگشت.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سیترا لبخند شرورشو پر رنگ تر کرد و گفت-اومدم دعوتتون کنم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-به؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-عروسی!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-عروسیه؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-پسرم،شاهزاده آرسان.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

احساس کردم زمان ایستاد،کف پا و دست هام یخ زدن،فشارم افتاد،چشمام سیاهی رفت و روی صندلی پشت سرم افتادم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یعنی می خواد ازدواج کنه؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پس احساسات من؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

وانی حرف بیخود نزن!تو که گذشته رو یادت نمیاد،پس یعنی اگه حسی هم داری و داشتی يه طرفه اس و کلا باید بیخیال بشی؛چون اگه اونم تو رو می خواست ازدواج نمی کرد.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چیترا بالاخره زبون باز کرد-عروسیه شاهزاده با کی؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-مانیا،دختر زیبا و با وقارِ تاجرِ ثروتمندِ سرزمینم؛خیلی بهم دیگه میان!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مانیا؟میشناسمش؛یکی از زیباترین دختراییه که تا به حال دیدم،البته با وقار کلمه ی مناسبی براش نیست.مانیایِ مشهور در لباس پوشیدن های آنچنانی و استفاده از انواع زیبا کننده ها و وقار؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چیترا-مبارک باشه…

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

به خودم مسلط شدم و گفتم-تبریک می گم،اما در هر حال تو حق نداری اینطور وارد سرزمین ما بشی و این جرمه.یک بار دیگه اینطور بی اجازه وارد سرزمین بشی،قول نمی دم با ملایمت باهات برخورد بشه!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-اوه!ملکه،امروز اصلا اعصاب نداریا!بهتره تا ناراحت تر نشدین من برم…فقط،عروسی هفته ی دیگه اس؛خوشحال نمی شم،ببینمتون،اما به هر حال مانیا خواست،شما رو هم دعوت کنم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سیترا غیب شد و اون سه،نفس عمیقی کشیدن.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بی توجه از سالن خارج شدم و به باغ قصر رفتم؛همه ی افراد در حال آماده شدن برای هرگونه حمله احتمالی بودن.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

هه!وضعیت مارو ببین؛سیترا در حال آماده شدن برای عروسیه و ما برای جنگ!تفاوت را احساس کنید!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

به درخت رو به روم نگاه کردم؛درخت گیلاس.البته به رنگ طلایی و بعضی سفید

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کلا رنگ همه چیز،اینجا عجيبه.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یکی از گیلاس های طلایی و یکی هم سفید چیدم و خوردم،مزه ی خیلی خوبی داشتن.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-نشسته می خوری؟مریض می شی.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-ماهان تو کار و زندگی نداری؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-کار و زندگی من تویی!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-چی؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-هیـ…هیچی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

رو پاشنه چرخیدم و رو به روش قرار گرفتم و اعتراض گونه گفتم-ماهان…

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-جانم؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-بگو و بعد برو.هم خودتو راحت کن و هم فکر جدیدی به افکار من اضافه نکن…

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-وانیا من…من خیلی وقته می خوام بهت بگم اما…اما هر دفعه پشیمون می شم،ولی حالا که موقعیت پیش اومده بزار بگم…

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-چیو؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-وانیا…من…من دوستت دارم…از اول دوستت داشتم و عاشقت بودم اما تو،به من توجهی نداشتی ولی من هنوزم عاشقانه دوستت دارم،حتی بیشتر از قبل.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چند تا شوک تو یک روز به من وارد می شه؟زندگیه من دارم؟من به این چی بگم؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ماهان ناگهانی جلوی پام زانو زد و گل رز سفید عجیبی جلوم گرفت و گفت-با من ازدواج می کنی؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-ماهان،من واقعا نمی دونم و گیجم.تو یهو گفتی پس الان از من جواب…

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نذاشت ادامه بدم-هر چقدر می خوای فکر کن…چند روز نمیام تا بهتر فکر کنی.با اینکه دور بودن از تو برام خیلی سخته،اما تو حق فکر کردن داری…منتظرم!مواظب خودت باش.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

از جلوی چشمام ناپدید شد و من موندمو ذهن آشفته ام!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

از یه طرف طرف احساسم به آرسان،

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

از يه طرف عروسی آرسان

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

از يه طرف ماهان مهربون که همیشه کمکم می کنه و مواظب منه،

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

از طرف دیگه،حافظه ی از دست رفته ام

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

از یه طرف،نینا و حرفاش،

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

و از طرف دیگه،جنگی که در پیش هست.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کاشکی الان شمشیری از غیب می اومد و فرو می رفت داخل قلب من…اونوقت راحت می شدم از این همه دغدغه.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دیگه حوصله ی راه رفتن نداشتم،چشمامو بستم و به اتاقم برگشتم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نه حوصله تمرین داشتم نه حوصله استراحت،به طور کلی حوصله هیچ چیزیو نداشتم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

آه بلندی کشیدم و خودمو روی تخت پرت کردم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چرا بین این همه پری من باید پری ویژه باشم؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چرا من باید فراموشی بگیرم و درست موقع فراموشی من یکی تصمیم به جنگ بگیره؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چرا کسی که من بهش احساس دارم باید با یکی دیگه ازدواج کنه؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چرا کسی که برای من مثل دوستی مهربونه، باید عاشقم باشه و ازم خواستگاری کنه؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

این چرا ها داره اعصاب منو بهم می ریزه.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کاشکی من اصلا به وجود نمی اومدم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

آخه مادر من نونت کم بود؟آبت کم بود؟بچه پری ویژه دار شدنت چی بود؟!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بیخیال طی کن وانی.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

آخه تا کی بیخیالی؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

صبرم حدی داره!تحمل و بیخیالی هم حد داره! من دیگه نمی کشم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

با همین فکرا کم کم خوابم برد.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

************

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

تق تق…تق تق…

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-بله؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-اجازه هست ملکه؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

با حرص گفتم-بیا داخل.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

آریانا،یکی از افراد میترا،وارد اتاق شد و احترام گذاشت.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-من چند بار باید بگم به من احترام نزارین؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-ملکه این یک رسم است و نمی توانیم آن را انجام ندهیم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

آریانا دقیقا مثل آدم آهنی می مونه.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-صد بار گفتین…حالا چیکار داری؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-خواب بودید ملکه؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-باید به تو هم جواب پس بدم؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دست خودم نیست این چند وقت اعصاب درست ندارم و تقریبا به همه می پرم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-نه ملکه جسارت من را ببخشید.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کلافه از آدم آهنی حرف زدنش گفتم-میگی کی دوباره منو احضار کرده یا نه؟آخه نمی دونم چرا امروز همه گیر دادن منو احضار کنن؟!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-بانو میترا گفتند،همراه بانو چیترا و بانو نینا در سالن استراحت نشسته اند شما هم تشریف ببرید،بانو نینا با شما کار دارند.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

شقیقه هامو ماساژ دادم.-بهشون بگو سر درد دارم نمیام.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-بانو نینا فرموند اگر نیامدید…

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- لابد به زور ببریدم؟آره؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-بله ملکه.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-نینا فکر می کنه من بچه دو سالم که دائم تهدیدم می کنه…باشه میرم،تو هم مرخصی!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-ممنون ملکه.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

آریانا رفت و درو بهم کوبید…

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

از بس برای جنگ تمرین می کنن و انرژی ذخیره می کنن،ناخودآگاه انرژیشون صرف در کوبیدن میشه.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

این چند روز اینقدر صدای کوبیدن در شنیدم که عاصی شدم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اه مشکلاتم کمه به فکر درا هم هستم!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چشمامو بستم و توی سالن،محلی که صندلی داشت،ظاهر شدم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

می ترسم از بس با جادو جا به جا می شم و از پاهام استفاده نمی کنم در آینده ای نزدیک تنبل ترین فرد سرزمین شناخته بشم!و پاهام خود به خود از کار بیفتن!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چیترا،میترا و نینا هر سه لبخند خوشحالی رو لباشون بود و مثل اینکه چیترا خیلی خیلی بیشتر خوشحال بود!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سر تا پامو نگاه می کرد،لبخند می زد و چیزی زیر لبی می گفت.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-میشه بگین چه چیزی در من خنده داره؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نینا-هیچ چیزی عزیزم.بیا بشین خسته میشی.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

جـــان؟مهربونی و این لحن قشنگ واقعا برای نینائه؟من که شک دارم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-حالت خوبه نینا؟احیاناً سرت با جایی ارتباط نداشته؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نینا-نه گلم بیا بشین.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نه،امکان نداره به نینا این حرفو بزنی و جواب نده.جلل الخالق!چی شده؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چیترا با ذوق خنده ی پر صدایی کرد.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

با تعجب بهش نگاه کردم…از دست رفت!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-چیترا…حالت خوبه؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

واقعیتش نمی تونم بهشون خاله و از این جور کلمات نسبت بدم و.حالت چهره و صورت و رفتارشون به طوریه که انگار همسن خودم هستن!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

در صورتی که هر کدوم حداقل سی تا چهل سال با من تفاوت سنی دارن!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چیترا-از همیشه بهترم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اینا مشکوکنا!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

با شکاکی به نینا نگاه کردم؛همیشه تمام آتش ها از گور نینا بلند می شه!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بعضی وقتا این قدر حرص می خورم که چرا من شبیه این موجودِ شیطونم!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-خبریه؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

میترا-خبری خوب و خوش.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-به سلامتی!چه عجب ما یک بار به جای خبر بد و خبر جنگ،خبر خوب می شنویم!حالا این خبر خوبتون چیه؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نینا-راه درمانتو پیدا کردیم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-راه درمان؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نینا-آره خاله جون راه درمانِ این فراموشی مزخرفت!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-پس بگو چرا مهربون شدین!حالا این راه درمان چیه؟ببینین همین الان بگم،اگه می خواین پیشنهاد های اجق وَجق و جادو های به درد نخورتونو روی من اجرا کنین،سخت در اشتباهین؛چون من زیر بار این چیزا نمی رم حالا بفرمایین!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

این حرفو زدم چون قبلا هم برای خوب شدن من،دست به دامن جادو شدن و من برای سه روز سر درد وحشتناکی داشتم و آخرش هم نتیجه ای نداد!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

يه بار دیگه هم پیشنهاد دادن برم نوک بلند ترین قله ی سرزمین بایستم و فکر کنم در حال سقوطم که این فکر کردن داشت به واقعه می پیوست اما ماهان با پرواز و به موقع منو نجات داد.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اینا چند نمونه ی کوچکش بود وگرنه بد ترشم سرم آوردن!همیشه هم موقع پیشنهاداتشون اینطور مهربون می شدن.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

من نمی دونم چطور سرزمین هارو به دست اینا سپردن و مقام بهشون دادن!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نینا-نه وانیا جان خبری از پیشنهادات اجق وجق و جادو های اثبات نشده نیست.این دفعه فرق داره و ما مطمئنیم جواب می ده.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-می شه بپرسم از کجا مطمئنین؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نینا-خب،من تونستم بزور زیر زبون آیینه جادویی رو بکشم و اون گفت این راه جواب می ده.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-آیینه جادویی؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نینا-اوه بهت نگفته بودم؟آیینه جادویی یکی از مهم ترین میراث به جا مونده اس که ملکه های خواب آزاد و پریان ویژه به راحتی می تونن ازش استفاده کنن و شاید برای افراد دیگه هم جواب بده…این آیینه به سوال های خیلی مهم جواب می ده و اگه سوالت بی جهت و بی معنی باشه جواب نمی ده؛البته باید بگم در نظر آیینه همه ی سوالا به جز اندکشون بیخودن!آیینه جواب تمامی سوال های پریانو می دونه…

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-آیینه؟واقعا می خوای رو حرف يه آیینه سخن گو حساب باز کنی؟به نظرت با عقل جور در میاد؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نینا-اینطوری درباره ی آیینه حرف نزن،درسته که جواب کامل نمی ده؛اما راهنمایی هاش در قدیم بار ها باعث نجات و جلوگیری از حوادث و آسیب های جبران ناپذیر شده.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-آخه مگه آیینه…

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نینا اجازه نداد حرفمو کامل بگم-ببین وانی درباره ی آیینه این طوری حرف نزن…اصلا آیینه رو بیخیال!تو فکر کن یک منبع موثق این اطلاعاتو به من داده!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-آخه تو یه چیز می گی بعد یه چیز دیگه می گی…اه!اصلا این راه چی هست؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نینا لبخند قشنگی زد و چیترا دوباره با ذوق خندید،میترا هم لبخند ملیحی به لب داشت.ای بابا اینا یه چیزیشون میشه ها!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-به جای اینکه هی لبخند تحویل من بدین بگین چه خوابی برام دیدین؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نینا-خواب هارو که تو قراره ببینی عزیزم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-نینا می گی یا برم؟سرم درد می کنه می خواماستراحت کنم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نینا-سه ساعت دیگه وقته خوابه پس حرف اضافی نزن.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-نینا،جانِ من بگو،بزار برم.خستم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نینا-مگه چی کار کردی؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-ببخشید اشتباه کردم حرف از خستگی زدم،شما بفرمایید لطفا.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نینا-خب،عرضم به حضورت که…

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

در همین لحظه آفتاب هم توی سالن ظاهر شد.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ای بابا این اینجا چی می خواد؟مار از پونه بدش میاد در لونه اش سبز می شه.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

میترا-آفتاب،اینجا چه می کنی؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چه می کند؟کنجکاوی!مگه کار دیگه ای هم داره؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

آفتاب-دیدم همه جمع هستید من هم آمدم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نینا-بیا بشین…داشتیم درباره ی خوب شدن وانی حرف می زدیم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

آفتاب-واقعا؟پس به موقع آمدم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

آفتابم نشست کنار نینا.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چیترا-نینا می گی یا بگم؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نینا-خودم می گم.چقدر هولی تو؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چیترا-دست خودم نیست.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نینا-خب وانیا جان،عزیزم قبل اینکه راه حلو بگم باید قول بدی واکنش سریع نشون ندی و قشنگ روش فکر کنی.دو روز وقت فکر کردن داری چون کار های زیادی داریم اینارو گفتم چون خودمو خوب می شناسم و تو هم که خود منی.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-تو بگو من واکنش سریع نشون نمی دم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نینا-قول دادیا!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

با کلافگی گفتم-نینا…

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نینا-باشه چرا می زنی؟ببین من به زور تونستم آیینه رو به حرف بیارم اونم فقط یک کلمه نه بیشتر گفت نه کمتر…من از آیینه پرسیدم راه درمان وانیا چیه؟اول هی طفره رفت و چیزی نگفت آخرش با تهدید یه کلمه گفت…

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-و اون یه کلمه؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نینا-خب آخه چطوری بگم؟اگه بگم که تو صد در صد عصبانی می شی!اگه نگم که…

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-نینا می شه درست حرف بزنی و بگی اون یه کلمه چی بوده؟چرا اینقدر مقدمه چینی می کنی؟با هم که رودرواسی نداریم.رک و راست اون یه کلمه رو بگو،قول می دم زیاد عصبانی نشم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-رک و راست؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کلافه گفتم-آره رک و راست،انگار داره خواستگاری می کنه که این قدر مقدمه می چینه!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نینا-زدی به هدف.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

گیج گفتم-چیو زدم به هدف؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-خواستگاریو دیگه.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-منظورت چیه؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-خب اون یه کلمه…ازدواج بود.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

تقریبا داد زدم-چی؟یعنی من ازدواج کنم؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-اِ وانی،آروم مگه نگفتی عصبانی نمی شی؟آره آیینه گفت ازدواج،یعنی تو باید ازدواج کنی.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-یعنی چی؟فراموشی چه ربطی به ازدواج داره؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-اونو دیگه من نمی دونم اما آیینه حرف بی خود نمی زنه،آیینه جادویی اطلاعات زیادی داره.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-طوری درباره ی آیینه حرف می زنی انگار موجود زنده است.باید بهت بگم که من روی حرف یه آیینه کاری انجام نمی دم.آخه روی چه حسابی به آیینه اعتماد کنم؟اصلا این آیینه کو؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نینا-آروم یه نفس بگیر خفه نشی.بیا این آیینه.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یک آیینه از جیب لباسش در آورد؛یک آیینه آبی رنگ مربعی که جیبی بود و متوسط.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-این؟این آیینه اطلاعات داره؟با عقل پری جور در میاد؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نینا-اگه باور نمی کنی بیا خودت ازش بپرس…نه اصلا نمی خواد بپرسی چون تو اولین باره دوباره این آیینه رو می بینی،خودش تصویری و نشون می ده که راه درمانته.تو فقط به راه درمان فراموشیت فکر کن و توی آیینه نگاه کن.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

با این که به این آیینه و حرفای نینا اعتماد و اعتقاد نداشتم اما برای اینکه نینا ولم کنه،آیینه رو ازش گرفتم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

به گفته ی نینا توی ذهنم فقط به راه درمان فکر کردم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

روی شیشه آیینه چند تا موج تشکیل شد و کم کم تصویر من در لباس عروس با آرایش زیبایی نشون داده شد.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نه،نه.این امکان نداره.آیینه؟چطور میشه؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

جیغ عصبی ای کشیدم و آیینه رو به سمت نینا پرتاب کردم،اما آروم پرت کردم و خداروشکر نشکست.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یهو نمی دونم از کجا ماهان ظاهر شد و دوید سمتم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اکه هی اینم که زبل خانه!همه جا هست،اما هر جایی من باشم فکر کنم هست!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

شونه هامو گرفت و تکونم داد-وانیا،عزیزم چی شده؟حالت خوبه؟چیکارش کردین شما؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نینا-وا! خودش حالش بد شد به ما چه؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پررو تر از نینا وجود داره؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ماهان-طبیبو خبر کنین.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

طبیب در چشم بهم زدن اومد و شروع به معاینه کرد.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

افسون(طبیب)-"چیزی نیست"شوک بهشون وارد شده و فشار های عصبی هم باعث سر دردشون شده،کم خونی هم باعث سیاه رفتن چشم و ضعفشون شده.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

در نظر افسون این همه بیماری"چیزی نیست"محسوب می شن!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

افسون-این جوشونده رو بخورن خوب می شن اگه مشکلی بود خبرم کنین،با اجازه.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

افسون رفت و ماهان به زور اون جوشونده ی بد مزه رو ریخت تو حلق من بیچاره.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-زهرمار بهتر از داروها و جوشونده های افسونه.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ماهان-بهتری؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

تند گفتم-آره خوبم.تو چرا من هر جا هستم پیدات میشه مگه قرار نبود چند روز نیای؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سرشو پایین انداخت .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ماهان-خب راستش…خب،صدای جیغتو شنیدم؛فکر کردم اتفاقی برات افتاده و سریع اومدم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-اونوقت تو کجا بودی که صدای منو شنیدی؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ماهان-همین دور و برا…خب کاری نداری؟خداحافظ،مواظب خودت باش عزیزم!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

تا اومدم حرفی بزنم غیب شد.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چیترا،میترا و نینا با لبخند بهم زل زده بودن و آفتاب برعکس،عصبانی نگام می کرد.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

انقدر حرص بخور تا از بین بری!به من چه ماهان تو رو دوست نداره؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چیترا-آخی چه پسر مهربونی دارم!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

آخی ماست بند که نمی گه ماست من ترشه!ولی خدایی ماهان خیلی مهربونه.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نینا-نظرت؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-درباره ی؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نینا-ماهان دیگه!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-یعنی می گی…

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نینا-آره،با ماهان ازدواج کنی.ماهان پسر خوب و مهربونیه و مهمتر این هست که معلومه خیلی می خوادت،تا به حالم هیچ کار اشتباهی ازش سر نزده.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

درسته ماهان فرد عالی ای برای ازدواجه ولی…ولی من بهش احساسی جز یه دوست مهربون ندارم،یعنی نمی تونم داشته باشم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چیترا-قربونت برم عزیزم لازم نیست الان جواب بدی.نینا که گفت دو روز وقت داری عروس گلم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چیترا دوباره با ذوق خندید.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اوه اوه یکی آفتابو بگیره منو نزنه!فکر کنم اگه میترا نبود الان توسط آفتاب به چهار تکه مساوی تقسیم شده بودم!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نینا-خب خوب فکراتو بکن دو روز دیگه منتظرتم.فقط،خودت می دونی که…

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ادامه نداد ولی من خوب منظورشو فهمیدم؛این یعنی اگه قبول نکنی به زور وادارت می کنم!پس بهتره خیلی شیک و مجلسی جواب مثبتو بدی وگرنه من می دونم و تو.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دندونامو با حرص فشار دادم،حیف که خالمه وگرنه یه جوری حرصمو سرش خالی می کردم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

آفتاب-از کجا معلوم باید با ماهـ…شاهزاده ماهان ازدواج کنند؟شاید آیینه فرد خاصی را در نظر داشته باشد.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

با اینکه دل خوشی ازت ندارم ولی این یکیو خوب گفتی.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-آفتاب راست می گه.شاید اصلا منظور آیینه چیز دیگه ای باشه یا فرد دیگه ای.این احتمالاتو باید در نظر بگیریم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نینا-نه،آیینه فقط گفت ازدواج و کلمه یا اسم خاصی نگفت؛پس یعنی ازدواج تو با هر فردی فرق نداره و من مطمئنم منظور آیینه هیچ چیز دیگه ای به جز ازدواج نبوده.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

لبخند حرصی ای زدم و گفتم-از کجا مطمئنی؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نینا-چون اگه چیز دیگه ای هم بود آیینه قطعا می گفت یا بهش اشاره می کرد!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-حالا اومدیم و این یه بار آیینه اشتباه گفته باشه؛اونوقت چی؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نینا-این احتمال کاملا رد می شه چون آیینه هیچ وقت اشتباه نمی کنه این یه چیزِ ثابت شده اس.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

توی سرزمین نباشی نینا،یه سرزمین از دستت راحتن!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نینا-الان تو ذهنت،نقشه ی قتل منو می کشی؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-دقیقا؛پس خودت از جلوی چشمام دور شو.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نینا-بی اعصاب!منو بگو به فکر تو ام.لیاقت نداری.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نینا از در سالن بیرون رفت.چیترا دوباره خنده پر ذوقی کرد،ذوق مرگ شد بیچاره!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چیترا-مواظب خودت باش عزیزم.منتظر جوابت هستم!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چیترا هم بیرون رفت.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

میترا-شاهزاده ماهان فرد با لیاقت و عالی هستند؛قطعا با ایشان خوشبخت می شوید.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

این میترا که عجله ی بیشتری داره؛برید و دوخت و تنم کرد،خوشبختیمون هم تضمین کرد!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

میترا هم رفت و من موندم و صورتی سرخ شده از خشم متعلق به آفتاب.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-تو حرفی،نظری،پیشنهادی،انتقادی،آرزوی خوشبختی ای،چیزی نداری؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

آفتاب دندوناشو بهم سایید و گفت-مطمئن باش اگه این وصلت سر بگیره کاری می کنم که روزی هزار بار آرزوی مرگ کنی.طوری ازت انتقام می گیرم که…

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اجازه ندادم،چرت و پرت هاشو ادامه بده-آفتاب جان من حوصله و وقت برای حرفای بی معنیت ندارم گوش مفت هم ندارم قرض بدم،پس بفرما خدا روزیتو جای دیگه بده.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

قشنگ شستمش و انداختمش رو بند خشک بشه!حقشه؛والا…ایستاده کنار گوش من،مثل مگس وز وز که اِل می کنم،بِل می کنم!هیچ کاری هم نمی کنه،یعنی نمی تونه بکنه.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

به خودم اومدم و دیدم آفتاب نیست.ای دل غافل من چه قدر می رم تو فکر؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

حالا با این اوضاع پیش اومده چی کار کنم؟یعنی باید ازدواج کنم؟بدون هیچ عشقی؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نه،نه،من حاضر نیستم،خوشبختی و عشقی که می تونم داشته باشمو به خاطر به یاد آوردن خاطرات گذشته از دست بدم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سرمو تکون دادم تا افکار درهمم از هم بپاشن و بعد با قدم های آروم به سمت اتاقم رفتم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خودمو روی تخت پرت کردم و چشمامو بستم،به امید اینکه راه حل بهتری پیدا بشه.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

***

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-وانیا…وانیا عزیزم نکن…پسرمو اذیت نکن…خورد می شه،نکن…وانیا…وانـ…

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

با وحشت از خواب پریدم.عرق سردو روی ستون فقراتم به خوبی حس می کردم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دونه های درشت عرق از سر و روم می بارید.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

این چه خوابی بود؟این چند وقت خواب نمی دیدم،حالا هم که دیدم کابوس دیدم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چند نفر با موهای پر کلاغی براق با چشمای قرمز و شنل هایی بلند و سیاه دور و برم بودن و زیر پای همشون آتش بود…یک زن آراسته با شنل قرمز و مو و چشمایی قرمز که شعله آتش پرت می کردن جلوم بود و می گفت این کارو نکن…پسرمو اذیت نکن…

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مگه من چی کار کردم یا قراره بکنم که پسر این خانمی که نمی شناسم اذیت می شه؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نه همه ی اینا یه کابوس و خواب بود و خواب زن هم چَپه!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اما صحنه ی خواب خیلی واقعی بود،انگار واقعا من اونجام.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دستمو روی پیشونیم کشیدم.احساس گرمای زیادی می کردم،انگار تو کوره ی آتش باشم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

به پنجره نگاه کردم،آسمون تیره با ستاره های ریز و درشتش و دو قمر پر نور نشون از شبی زیبا می دادن.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بلند شدم،شنلمو دورم پیچیدم و به سمت باغ رفتم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نگهبانا خسته نباشند جمیعا!یکی در میون خوابن اونایی هم که بیدارن کاملا هوشیار نیستن.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

الان هزار نفرم بریزن تو قصر و بمب گذاری کنن هیچ کسی نمی فهمه.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

روی چمن های طلایی رنگ باغ ولو شدم و به آسمون چشم دوختم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کاش می شد؛همه ی مشکلات تموم بشن.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چقدر از کاش هایی،که به واقعیت پیوند نمی خورن،بدم میاد.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دستامو به سمت آسمون دراز کردم،به خیالم،خواستم یکی از ستاره هارو بچینم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چند ثانیه در همین حالت بودم که ستاره ی نسبتا کوچکی توی دستم قرار گرفت و نسیم خنکی پشت سرم احساس کردم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-ماهان،می دونم اینجایی،لازم به قایم شدن نیست.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-ببخشید…

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-چرا؟مگه کار اشتباهی کردی؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-نمی تونم چند روز ازت دور باشم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-ماهان؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-جانم؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-تو چرا…این ستاره اسم داره؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-چرا حرفتو عوض می کنی؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

با اصرار گفتم-این ستاره اسم داره؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-آره،خودت براش اسم گذاشتی…نازی…

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-نازی،اسم قشنگیه!من گذاشتم؟چرا این اسم؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-خودت می گفتی اسم صمیمی ترین دوستته.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-دوستم؟نازی؟چرا من یادم نمیاد…آه یادم رفته بود که من،فراموشی گرفتم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-خودتو اذیت نکن بالاخره خوب می شی.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-هه…من که چشمم آب نمی خوره.شنیدی؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir
شما به این رمان چه امتیازی میدهید؟
نظر خود را ارسال کنید
آخرین نظرات ارسال شده
نحوه جستجو :

جهت پیدا کردن رمان مورد نظر خود کافیه که قسمتی از نام رمان ، نام نویسنده و یا کلمه ای که در خلاصه رمان به خاطر دارید را وارد کنید و روی دکمه جستجو ضربه بزنید.