روایت زندگی دختر چهار سال پیشه... همون خیانتکار عاشق که ویرانگر بود و ویران شد... سنگدل بود و دلشکسته شد لاشی بود و لاشه شد... همون دختری که سقوط کرد با قلبی که زیره پای عشقش موند...! ادامه ی داستان عاشق های ویرانگر زخم خورده خیانتکارهای عاشقی که به اشتباه عاشق شدن و تقاص پس دادن. پایان خوش

ژانر : پلیسی، عاشقانه، کلکلی، غمگین، هیجانی، جاسوسی

تخمین مدت زمان مطالعه : ۷ ساعت و ۸ دقیقه

مطالعه آنلاین خیانتکار عاشق 2 (جلد دوم )
نویسنده: Fatemeh_A_Destroyer

سخن نویسنده:

این رمان فصل دوم و ادامه ی فصل اول رمان خیانتکار عاشق ( فصل اول )است

برای خوندنش باید حتما فصل اول خونده بشه

خلاصه :

روایت زندگی دختر چهار سال پیشه...

همون خیانتکار عاشق که ویرانگر بود و ویران شد...

سنگدل بود و دلشکسته شد

لاشی بود و لاشه شد...

همون دختری که سقوط کرد با قلبی که زیره پای عشقش

موند...!

ادامه ی داستان عاشق های ویرانگر زخم خورده

خیانتکارهای عاشقی که به اشتباه عاشق شدن و تقاص

پس دادن.

پایان خوش

( تمام اتفاقات و صحنه ها و شخصیت های این رمان ساختگی هستند و هر گونه تشابهی کاملا اتفاقی است.

رمان براساس زندگینامه ی یک شخص غیرواقعی و یک دانای کل در قالب اول شخص نوشته شده است)

♡♡♡

#یادداشت_چهارصد

21october

13:35p.m

آغاز فصل دوم!

این آغاز فصل دوم زندگی منه

رویاآریانصب

تانیا مرد!

همراه مردی،که عاشقش بودم.

من باز هم رویام

اما یه رویای دیگه...!

رویایی متفاوت از اون دختر قوی و بی احساس!

رویایی که از بین تموم دارایی های دنیا یک قلب داشت هم همراه تانیاداناوان مرد.

چون یه قلب شکسته براش موند.

من تبدیل به دختری شدم که خنده هاش درد می کردن، رفتار هاش خار داشتن‌، و خودش رو از دنیا و آدم ها سوا کرده بود.

چهار سال بدون قلبی که توی اون پرتگاه جا موند، زندگی کردم.

رویاآریانصب اون موقع کاراکتر محبوبم نیست.

رویایی که رایان رو نشناخته بود و با خیال راحت زندگی می کرد، رو هنوز هم دوست دارم.

اما تانیاراینر چیزیه که به دست آوردم.

کاراکتری که رایان عاشقشه

بریم پیش رویاآریانصب.

ورژن جدید، رویای هفت سال پیش دختری که آثار دیوونه بازیاش هنوز هم رو قلب منه.

اما الان نه.

این دختر رویا نیست.

داستان زندگی دوم من رو از کاترینا شروع می کنیم

کاترینا استندال، دختری که بخاطر شباهتش به رائیکاسعادت هم که شده، باید با رائیکاسعادت روبه رو شه.

( کاترینا )

لبخنده فریبنده ای زدم.

و با عشوه موهام و از روی صورتم کنار زدم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_چشم آقای رئیس، امره دیگه ای نیست ؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

از پشت میزش بلند شد.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

و در حالیکه بهم نزدیک می شد گفت:

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_قراره امشب یادت نره!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

از آغوشش فاصله گرفتم‌، و پوزخندم رو در قالب لبخندی نثارش کردم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_مگه می شه رئیس دستور بده و من اطاعت نکنم؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

***

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

در با صدایه تیکی باز شد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

به آرامی وارد شدم و در رو پشته سرم بستم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کفش هایه پاشنه بلندم رو برای جلوگیری از سر و صدا در آوردم و تو دستم گرفتم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

قدم هام رو به سمته راه پله تند کردم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

با صدایی که توی گوشم پیچید روی پاگرد دوم متوقف شدم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_تا این موقعه ظهر کجا بودی؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دیشب هم که نیومدی، مگه بهت نگفتم تاخیرات رو اطلاع بده تا نگران نشیم؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

با نارضایتی برگشتم سمتش و دسته خالیم رو به کمرم زدم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

از دیدن نگاهه بی حوصلم با سرزنش بیشتری پرسید:

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_چرا گوشیت و جواب ندادی؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بی تفاوت گفت:

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_سایلنت بود نشنیدم...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

و سریع تر ادامه دادم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_خستم!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

حالا که از دیدنم مستفیض شدی، برم کپه ی مرگم رو بزارم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

و قبله گرفتن جواب‌ کفش هام رو با سر وصدا به یه گوشه ی خونه پرت کردم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

به پله ها رو دوتا یکی بالا رفتم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_تانیا؟!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سره جام ایستادم اما به سمتش نچرخیدم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

عصبی لب هام رو هم فشار دادم و بدون حرف به راهم ادامه دادم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

با عصبانیته بیشتری چند تا از پله ها رو به دنبالم بالا اومد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_با توم. خانم کاترین

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

به چهره ی عصبانیش خیره شدم و با لحنه خونسرده اعصاب خوردکنی گفتم:

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_حالا دردت رو بگو و سردرم رو بیشتر نکن

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

عصبی چند تا ضربه به شقیقش زد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

آدامسم رو جوئیدم و قبله فورانش گفتم:

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_بی خیال شو پگی!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

الان نه حال و حوصلش رو دارم، نه وقتش و.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پس سره جدت، بی خیاله مخه تیلیت شده ی من شو.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کاش می تونستم همشون رو از این خونه ی نکبت زده بیرون کنم و به درد خودم بمیرم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سوال ها و نگرانی های الکی و گیرهای بی موردشون، اعصاب نداشتم رو خورد می کرد.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نیاز به سکوت و تمرکز داشتم،

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

تا بتونم ماموریتم رو به پایان برسونم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

( دانای کل )

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پگاه وقتی به خودش اومد، که از صدایه بهم زدنه در اتاق گوشش سوت می کشید

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

با حرص به سمته آشپزخونه رفت.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بین راه نگاهی به ساعت انداخت که دو ظهرو نشون میداد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

با صدایه پایه نازنین به سمتش برگشت و پرسید:

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_فکر کردم خوابیدی!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نازنین دستی به چشم هاش کشید و با چشم غره گفت:

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_از سروصداهایه اون زنجیره ای بیدار شدم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پگاه با نگرانی به اتاقش اشاره کرد و گفت:

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_نمی دونم باز چشه رم کرده!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نازنین خمیازه ای کشید و شونه هاش رو با بی قیدی بالا انداخت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_رم نکنه، تعجب داره

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

و عصبی ادامه داد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_ اگه گذاشت استراحت کنیم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اه...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

روانی بود، روانی تر شد.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

انگار با شکستن وسیله ها عقده هاش خالی می شه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پگاه به فکر فرو رفت.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ناگهان با صدای شکسته شدنه چیزی، شوکه از جاش پرید

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نازنین از دیدن ترسش خندید

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

با حرص دستش و رو قلبش گذاشت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نازنین با پوزخند گفت:

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_هر وقت خونست، من ده کیلو کم می کنم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

انقدر روانیه نمی شه طرفش رفت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پگاه اخم کرد، تا بتونه اشک هایه جمع شده تویه چشم هاش رو پس بزنه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

***

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

( کاترینا )

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

منو رو به گارسون دادم و به محیط دنجه رستوران نگاهه سرسری ای انداختم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

صدایه کارل توی گوشم پیچید:

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_از اینجا خوشت میاد؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مغرورانه نگاهم رو از اطراف گرفتم و به چشم هایه آبیش دوختم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_سلیقه ی شما همیشه خوبه، قربان

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کارل نگاهه سرزنش آمیزی بهم انداخت و تکرار کرد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_قربان؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مگه اینجا شرکته؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

لخنده متینی زدم و خیره به چشم های مرموزش گفتم:

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_رئیس کارمندش رو به صرف شام دعوت کرده، مگه غیره اینه؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

با شیفتگی ای که نمی تونسم میزان صداقت درونش رو ارزیابی کنم صدام زد:

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_کاترینا؟!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_بله قربان؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_تو برای من خیلی ارزش داری

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_اگه نداشتم که معاون تون نمی شدم؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

از حاضر جوابی های همیشگیم جا نخورد، و با لبخندی گفت:

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_عزیزم!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

تو صاحبه قلبه منی نه دفتر معاونت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

با لوندی ای مخصوص کاترینا و نگاهی معنی دار، گفتم:

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_اونوقت سندش کو؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خندید و دستش رو به دستم نزدیک کرد، نگاهه کوتاهی به دستش انداختم که بهم نزدیک می شد.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

برام عادی شده بود

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

که نه دستش رو پس بزنم نه دستم رو پس بکشم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_برایه چیزایه ارزشمند باید صبر داشت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پوزخندم رو به لب نیاوردم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_آقای رئیس، سند نمی خوام یه درخواست دارم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_من به درخواست های کارمندهام پاسخ نمی دم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

لبخنده اجباری ای زدم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_کارل...!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

لبخنده وقیحی روی لب هاش نشست و با لحنی متفاوت از قبلی جواب داد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_بگو عزیزم!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

هر چیزی که تو بخوای، من نه نمی گم.!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ناگهان نفس عمیقی کشیدم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

الان وقتش نبود.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

و بهش مشکوک بودم!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نمی تونستم درحالیکه از احساسش مطمئن نیستم، ریسک بکنم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سکوتم رو که دید اصرار نکرد.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بلند شد و دستش رو به سمتم دراز کرد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_مادموازل افتخار یه دور رقص و میدین؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نگاهه سرسری ای به طبقه ی بالا انداختم که صدایه آهنگ ازش میومد.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

با اخمی در دل و لبخندی بر لب دست سردم رو توی دستش گذاشتم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_البته!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

با لمس دستم، هیجانش اوج گرفت و توی بغل کشیدم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سعی کردم نگاهه عصبیم رو از چشم های عجیبش بردارم!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

وانمود کردن به عشقی که نداشتم راحت بود، اما نه با زل زدن توی چشم هایی که حس می کردم می تونن نفرت درونم رو از پشت لنز ببینن

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دستش رو دوره کمرم گذاشت و با ریتم خاص آهنگ وادار به رقصیدن کرد.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ناراضی، و با لبخندی حرصی پا به پاش رقصیدم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

به آرامی زمزمه کردم:

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یکدفعه بیا توم حل شو و خودت و خلاص کن دیگه!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بخاطر صدایه بلنده آهنگ چیزی نشنید

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سرشو نزدیک گوشم برد و نفسش رو زیره گوشم فوت کرد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_کاترینا؟!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ولی نمی دونست که با این چیزها نمی تونه احساساتم رو تحریک کنه.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

زمانی کسی بود که از صدای نفس ها و تپش قلبش هم به هیجان میومدم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اما الان با هیچ ترفندی رام نمی شم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_بله؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_می خوام برم مسافرت!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

با تعجب پرسیدم:

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_کی؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_چهار روز دیگه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_به چه مناسبت؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_کاری، البته دوست داشتم تو هم همراهم بیای

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ولی دوست دارم، زمانی ببرمت که تمام وقت پیشه هم باشیم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_هر طور تو مایلی، چقدر طول می کشه؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_یه هفته

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

قیافه ی مغمومی به خودم گرفتم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_ناراحت نشو عزیزم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

برای برگشت یه مهمونی بزرگ می گیرم...به عشقه تو

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

با هیجان ساختگی لبخندی زدم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_واااو کارل!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

این عالیه ...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

شیطون ادامه داد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_فقط به عشقه من.!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_فقط به عشقه تو

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خم شد تا لب هام رو ببوسه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دستش رو خوندم و با زرنگی یه پیک شراب برداشتم و با ابرو اشاره ای به سینی کردم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ناراضی اما با لبخند پیک بزرگی رو برداشت.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یه دائم الخمر واقعی بود، که همیشه ی خدا مست و پاتیل بود.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نقطه ضعفه خوبی محسوب می شد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

جامش رو به جامم زد.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دنیل با سرخوشی کاذب گفت:

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_به سلامتیت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

متقابلا لبخنده مصنوعی ای زد و آروم گفتم:

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_انشاءلله سره قبرت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چطور فکر می کنه من انقدر احمقم که نفهمم هنوز با دوس دختره سابقشه!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

فهمیدن اینکه رئیس کارل جنسن، چقدر عاشق آنیتاست رساده ترین چیزی بود که فهمیدم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

این مسافرت هم به اصرار آنیتا و برایه با هم بودنشون بود.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

شک ندارم که برای دنیل بیشتراز یه بازیچه نیستم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بازیچه ای که بهش مشکوکه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پس فقط سه روز وقت دارم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

****

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سرنگ و برداشتم و فرو کردم تو رگم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چشم هام رو از درد و لذت همزمانش بستم و سرنگ و زمین انداختم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چشم هام رو باز و بسته کردم و لنگان و پاتیل به سمته تراس رفتم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

شهر از این بالا خیلی جذاب تره

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اما در قلبم زیبایی ای نمی بینم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

جامو یه ضرب سر کشیدم...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

از سوزش گلوم لبخندی زدم و عین دیوونه ها قهقهه زدم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

به اطرافم نگاه کردم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

با هجوم خاطرات، لبخنده تلخی زدم و با کرختی از کناره دیوار سر خوردم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

جامه خالی رو تویه دستم گرفتم و چرخوندم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_دلت برای اون دختره دست وپاچلفتی، پررو، بی ادب، زبون دراز تنگ نشده؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خیره به جام موندم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

با عصبانیتی کنترل نشدنی به زمین کوبیدمش که هزار تیکه شد.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

جیغ زدم و به موهام چنگ زدم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_تنگ نشده؟؟؟!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

روی زمین زانو زدم...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دست هام و رویه زمین گذاشتم، درده شیشه خورده ها رو در برابره درده قلبن حس نمی کردم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پگاه با ترس اومد داخل و با دیدنم، بعده مکثی داد زد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_چه غلطی می کنی روانی؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پاشو تا بدتر تو دست و پات نرفتن

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

با چشم هایه سرخم به سرتاپاش نگاهه بی حالی انداختم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اون کسی نبود که بتونه من و آروم کنه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

با شک گفت:

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_باز...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

باز مصرف کردی؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

تیکه ی آخرو داد زد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بی تفاوت نگاهش کردم و لبخنده هیستریکی زم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_برو...بیرون

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

شماتت بار داد زد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_تانیاااا؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

عصبی، جیغ زدم و تهدید آمیز انگشتم رو به سمتش گرفتم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_برو بیرون.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

به تو ربطی نداره.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_چی چی و ربط نداره؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

تو چه مرگته؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چت شده؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

لبخندی زدم و به در اشاره کردم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_گفتم که به تو ربطی نداره...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_من نگرانت...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

حرفش رو قطع کردم...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نیشخندی زدم و با لحنه کشداری گفتم:

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_آره خیلی.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

از تو و نگرانیات زیاد به من رسیده...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

عصبی تر ادامه داد_حالا گمشو...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_تانیاا...رویا، کاترین نمی دونم...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پوزخندد زدم و داد زدم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_نمی دونی من کیم و وانمود می کنی نگرانمی؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

تانیا و رویا همون چهار پیش به درک واصل شدن!‌‌برو...بیرون.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

با تردید قدمی به سمتم برداشت.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اشک هاش رو پاک کرد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_تو مثله خواهر منی..شیش ساله که هستی از وقتی با هم به ماموریت رفتیم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

من باور نکردم که مردی، که شکست خوردی، برایه همین...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

برای همین..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

به پشت به دیوار تکیه دادم و بهش نگاه کردم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بعده چند ثانیه پوزخندی زدم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_برایه همین هیچ کاری برام نکردی، یا نکردین...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

با بی حسی به خونه دستم زل زدم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_من بخاطر شما مرد،م ولی هیچکدومتون حتی نخواستین کوچک ترین کمکی بهم بکنین...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

من حتی جونمم دادم، ولی هیچکس حتی دنبالم هم نگشت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

با کلافگی گفت:

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_ما تحت تعقیب بودیم، چند تا از بچه گیر افتادن و کشته شدن م...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دستم رو به علامت سکوت برد بالا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_برو بیرون.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

هیچی نه عوض می شه، نه درست!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اگه می خواستین هم نمی تونستین...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سرم رو لایه دستای خونیم بردم و آروم گفتم:

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_دیگه برو بیرون

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

با استرس صدام زد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_کاترین...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بدون نگاه کردن بهش لب زدم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_خوبم...برو بیرون

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_بزار دستتو پانسمان...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_نمی خواد.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

فقط برو!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بهتر که شدم خودم میام.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

******

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پای چپم و روی پای راستم انداختم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_تو همین روز ها می خوام تمومش کنم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پگاه با تعجب لیوانه قهوش و روی میز گذاشت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_زود نیست؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کوتاه گفتم:

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_نه...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نازنین سوهانو به آرامی رویه ناخناش کشید و تو همون حالت گفت:

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_مدارک تو شرکته؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_نه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_پس کجا...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سریع گفتم:

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_نمیدونم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

عصبی گفت:

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_اگه نمی دونی، چطور می خوای تمومش کنی؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

فکر می‌ کنی تو خونش باشه؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_نمی دونم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_می خوای تا قبله سفرش بری بگردی؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_ نمی خواد!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

صابری گشت، چیزی پیدا نکرد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_پس کدوم گورین؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

با خونسردی قهوه ی داغ و سر کشیدم، که تا فیخالدونم رو سوزوند

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_یعنی فقط خوده بی شرفش می دونه کجاست...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نازنین با تمسخر گفت:

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_قهوت رو با خونسردی بخور و برو ازش بپرس...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

با ادا ادامه داد:

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_عجقم مدارکه شرکت و زمین های تهران و کرج کجان؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بی تفاوت نگاش ‌کردم و گفتم:

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_دقیقا...شاید هم کمی اکشن تر

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چشماش رو ریز کرد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_چه فکری تو سرته روانی؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پوزخندی زدم و به سمته اتاق رفتم تو همون حال گفتم:

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_به شماها ربط نداره، بهتره از این خونه بریم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

رویه تخت نشستح و لپ تابم رو روشن کرد م

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پوزخندی زم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

آفرین جی پی اس!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پس پیشه آنیتا جونتی رئیس!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

باشه.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

لپ تاب و بستم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

و دستی به پانسمانم کشیدم...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

فشاره آرومی بهش وارد کردم و مستانه خندیدم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کشو رو با کرختی باز کردم و چند تا قرص و همزمان و بدون آب قورت دادم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

به سمت تراس رفتم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

جایه خون و شیشه های شکسته روی زمین بود

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بی خیال کام عمیقی از سیگار گرفتم و به دودش خیره شدم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بین دو انگشتم گرفتمش و خیره بهش نگاه کردم لبخنده کجی زدم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سیگار می کشم تا دود کنم خیال بودنش رو...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ریه هام بی تقصیرن...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دارن تاوان ندونم کاریای دلم و میدن...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

و منم دارم تاوانه به دنیا اومدنم و می دم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

و خیلی چیز ها که نمی دونم و می دونم و نمی خوام بدونم...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بغضم رو قورت دادم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خیلی وقت بود گریه نکرده بودم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مگه اشکی هم برام مونده بود؟!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

به آینه نگاه کردم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پوزخندی زدم و فرقه کجم رو کنار زدم...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

به شقیقم دست کشیدم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بعده چند ثانیه اخم هام تو هم رفتن.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

از درده زخمه قلبم که روی شقیقم به طور هلالی جا انداخته بود و بهم دهن کجی می کرد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

با پوزخندی لباسم رو بالا زدم و به رده گلوله نگاه کرد م

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

انگار جفتشون داشتن می گفتن:

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

لیاقته جهنمه اون دنیارو نداشتی، که اسیره جهنمه این دنیایی!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

لبخندی زدم و با ضربه ای آینه صد تیکه شد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پشت بندش در با شتاب باز شد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بی تفاوت نگاهم رو به چشم هایه عسلیش دوختم پوزخندی زدم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

و موهام و تو صورتم ریختم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_کی اومدی؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

به خودش اومد و با اخم از درگاهه در کنار رفت و روی تخته بهم ریختم نشست.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نگاهه سرسری ای به تیکه های آینه درآور انداخت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سوالی نگاهم کرد و پرسید:

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_تاوانه عقده ای بازی های تو رو آینه و وسایل داخل اتاق باید پس بدن؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_خوشم نیومد...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_از خودت؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

لبه ی تابم رو کشیدم پائین تر، لبخنده کجی زدم و گفتم:

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_از دختری که توی آینه بود ولی شبیه من نه!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

آراد به دیوار تکیه داد و یه نخ سیگار از جیبش درآورد و فندک رو روش گذاشت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

طی یک حرکت سیگار و از دستش قاپیدم و روی لبم گذاشتم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_تعارف بلد نیستی؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_نه تو بلدی...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

با مکث کوتاهی ادامه داد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_می ترسم ازون دخترک شیطون، بی خیال، موفق‌...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یه زنه تنها و شکسته با یه نخ سیگار توی دس تو یه پاکت تویه جیبش بمونه...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

تویه چشمام نگاه کرد و گفت:

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_حالیته که؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

روم رو ازش برگردوندم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_نه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

من یه احمقم که حرف شماها رو نمی فهمم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کامیار اخمه غلیظی کرد و عصبانیت سرم داد زد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_مرضت چیه؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چهار ساله هفت جد و آبادمون و پیاده کردی...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بسه دیگه!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

با سردی تویه چشمایه عسلیش که انگار کوره ی آتیش توشون بود، نگاه کردن و با پوزخنده خرص درآری کامه عمیق تری گرفت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_تو دود میبینی من چشماشو....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

تو دود میبینی من خاطرات و...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مکثه کوتاهی کردم، به اندازه ی یه پک دیگه!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

براق شدم توی چشماش

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_نامردیاتونو می بینم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

عصبی لب هاش رو رو هم فشار داد تا فکم رو پیاده نکنه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

به سمتم هجوم آورد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

و چسبوندم به دیوار

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_من چه نامردی ای در حقه تویه خر کردم؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بدتر از خودش فریاد کشیدم:

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_نکردی؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

تو نکردی؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

تو نبودی اصرار کردی اون فلشو من بیارم؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

تو تهدید نکردی؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

منو تو آمپاس نذاشتی؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

تو عمدا گیر نیفتادی تا من و بینه خودت و رایان گیر بندازی؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نمی خواستی حتی اگه شده بمیری هم، من و از رایان دور کنی؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

حتی اگه بمیرم...!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

تو نبودی اطلاعاته مانور و دادی تا فقط رایان و بکشن؟!بلند تر داد زدم و در همون حالت یه قطره اشکه سمج از چشمم چکید

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_تو ندیدی من چقدر دوسش داشتم؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یا نخواستی ببینی من چه قدر عذاب دیدم؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دستم رو به قفسه سینم، جایه گلوله زدم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_تو فکر کردی به من لطف کردی که کمک کردی زنده بمونم و خارجم کردی؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir
شما به این رمان چه امتیازی میدهید؟
نظر خود را ارسال کنید
آخرین نظرات ارسال شده
رمان های مشابه
نحوه جستجو :

جهت پیدا کردن رمان مورد نظر خود کافیه که قسمتی از نام رمان ، نام نویسنده و یا کلمه ای که در خلاصه رمان به خاطر دارید را وارد کنید و روی دکمه جستجو ضربه بزنید.

شما هیچ پیامی ندارید