یه غریبه با من تو این خونست كه به تو خیلی شباهت داره ولی با من سرده با اینكه همه چیزو راجبم میدونه این نمیتونه تو باشی مگه نه خالی از تو فقط جسم تویه هر جا كه هستی منو میشنوی بگو این سایه هم اسم تویه زندگیم با بودنت معنا گرفت و من با عشقت بزرگ شدم ،با دستات به دستام جون دادی و روحم و بنده ی محبتت کردی… بگو کدوم کلاغ سیاهی از سر زندگیم گذشت؟ کدوم چشم شوری چشممون کرد؟ نگاه کی دنبال زندگیمون بود که زندگیمون و زیر و رو شد حالا من موندم و قلـــــبی شکسته. تو کجایی؟؟؟؟

ژانر : معمایی

تخمین مدت زمان مطالعه : ۴ ساعت و ۱۳ دقیقه

مطالعه آنلاین نیمه ی پنهان
نویسنده : صنم کاربر رمان فوریو

با چیزی که جناب وکیل گفت، مخم سوت کشید, میوه قلپی پرید تو گلوم شدیدا به سرفه افتادم, ناباورانه گفتم:

- ای ام هنگ...!

وکیل هم با چشمای از حدقه در اومده نگاهم کرد:

- چی فرمودین....؟؟!! شما چی ...؟؟!!

وقتی فهمیدم امروز بیشتر از کوپنم سوتی دادم، همچین یه نمه خودمو جمع و جور کردم.

- هیچی بله میفرمایدین شما ...؟؟!!

چند ثانیه دیگه هم مات نگاهم کرد ، به خودش اومد و ادامه داد:

-بله میگفتم ارثی که به شما تعلق میگیره .. چیزی حدود 25 میلیارد هستش البته با رضایت خواهرتون ، اگه ایشون ناراضی باشن شما فقط حق زندگی در عمارت و مخارج روزانتون رو دارید نه کمتر نه بیشتر.

از مبل خودمو پرت کردم جلو:

-خواهرو ولش کن، مبلغو بچسب , حله آقا کی بیام بگیرمش حقمو...؟؟!!!

وکیل هم که حسابی از شوت بودنم کلافه شده بود ، همون طور که وسایلشم جمع میکرد بلند شد و به سمت خروجی رفت و گفت:

- وقتی خواهرتون وکالت بده حقتونو میگیرین.

آرسین پسر تو چه نعمتی بودی ما خبر نداشتیم, اگه میدونستم انقدر بچه مایه داری بیشتر هواتو میداشتم !!

دیگه تو اسمونا بودم که چشمم به یه تابلو زیبا و دلفریب و صد البته گران خورد.

رفتم نزدیک تابلو ایستادم...

به به ,چه چه, چه تابلوی زیبایی دست اونی که خلقش کرد درد نکنه چه کرده اصلا نقاشی نیست که باقلواست ..

همین جور که نگاهش میکرد بهش نزدیک شدم ، دیگه روبه ادغام شدن بودیم که صدای نکره عصا اومد منم که کلا خدای سوتی,. اومدم برگردم ارنجم خورد به کوزهه چشمتون روز بد نبینه

به خودم اومدم دیدم چیزی به مرگش نمونده که توی حرکت آنی و لنگ در هوایی گرفتمش و همانند کودکی سر جایش قرار دادم...

- ای موش نخورتت بچه دیدی بدبختم کرده بودی ذلیل مرده ..!!

فکر کنم حرفم به مضاغش خوش نیومد چون همون لحظه هزار تیکه شد !!

حالا منو داری

- ببینم اینجا چه خبره...؟!

اوه اوه اوه ,صاحبش اومد بد بخت شدیم.

بسیار آروم و آهسته برگشتم سمت صاحب صدا ؟!

به به , گل بود به سبزه نیز آراسته شد..

اینو کجای دلم بزارم آخه ....

بعله دیگه خواهر عزیزمون دست به سینه با اخم بسیار غلیظ ایستاده بود و نظاره میکرد ما را !!

تعجب کردم چرا یه دختر به این جوونی عصا داشت...؟!

نگاه اندر سفیهی از بالا تا پایین از پایین به بالا کردم خب چیز خاصی نیافتم

یعنی معلوم نیست چه گلی کاشتم که میپرسه.؟؟!!

جا داره عرض کنم عضو فوتسال نوجوانان ایران هستم برای بازی سالن شمارو انتخاب کردیم ..

پام رو جلوی اون پام گذاشتم و دست به سینه اومدم به دیوار تکیه بدم که دیدم بله دیگه

مگه به گاف دادنام شک دارین ؟!.

کاملا درست حدس زدین بازم این دیوار جاخالی داد و زمین منو در آغوش خود جای داد ,دیگه روبه یکی شدن بودیم فقط پشتکار کم داشتیم, پشتکار داشتن نکته مهمیه...

آخ آخ , دختر مگه کرم داری میای اینطور برادر تو می فرستی آفساید...؟؟؟!

آی دَدَم , نشیمنگام رفت به فنا !

ایشاا... بترشی بمونی رو دستم خواهر ؟!

همون طور که از روی زمین بلند میشدم و لباسم رو میتکوندم و غرغر میکردم

یه جفت کفش عروسکی براق و عصا جلوم سبز شد ...

نگاهم رو از عصا کشیدم به چشماش !!

خدایی چه چشمانی داره این دختر ماشاالله.، ماشاالله, اصن یه چیز عجیبیه !!

وایستا ببینم ...

این چرا به من نگاه نمیکنه. ؟!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

همش رأس دیدش جای دیگست. !!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دستشو آروم آورد بالا ...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

منم عین مست و مشنگا به رفتارهای این فرا زمینی انسان نما مینگرستم !!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دستش و خورد به قفسه سینم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دیدم الان بهترین موقعیته تا بی عفتم نکرده کولی بازی در بیارم که ,

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

در یه حرکت لحظه ای و ناجوانمردانه دستشو مشت کرد ؟!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

الان اگه اشتباه نکنم یقه من تو مشتش بود.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کمی منو به سمت خودش کشید و با صدایی که از عصبانیت برزخی شده بود کنار گوشم فریاد زد:

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- کدوم رو شکستی..؟؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اوه اوه گاوم زایید, دختر خفت گیر ندیده بودیم آخر عمری که اونم دیدیم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پسره خوبی بودم حیف شدم زیر دست این غوزمیت ....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نیشم رو تا بناگوش باز کردم :

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-خب خودت میبینی که گلدون بغل دستت هست اون شیکست... البته با میل و اراده خودش بود من دخالتی نداشتم... سعی کردم منصرفش کنم اما نمیدونم چرا تحریک شد، وگرنه .......

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-بس کن..... تو یادگار مادرو شکستی ... میدونی اون چقدر ارزش داره...؟؟!!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- خب بابا ، حالا چیزی نشده که تو بازار دست فروشا پر از این کوزه ها تازه قیمتشونم مناسبه....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

صدای فریادش تو کل عمارت پخش شد :

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-خفه شو...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یهو عصاش رو برد بالا ...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

منم دار فانی رو وداع کردم ...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دستمو حفاظ سرم کردم و تو خودم جمع شدم با صدای نسبتا بلندی:

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- مزن بر سر ناتوان دست زور که جان دارد و جان شیرین خوش است..!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

از همون زیر، چشمام صحنه ای دیدنی شکار کرد...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

جناب وکیله همون طور که دستاشو به لباساش میزد تا بخشکندشون میومد سمت ما ...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پس بگو آقا تا الان کجا تشریف داشتن..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دست به آب بودن ....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سرشو که آورد بالا قشنگ دوتا شاخ گنده بالا سرش ظاهر شد.....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اول چشماش به گلدون ...بعد به مار افعی .. رفت بالاتر به عصا .... یهو چشماش از اون بالا سقوط کرد به پایین و به من افتاد.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

منم که با دیدن ناجیم بال در آورده بودم تو اسمونا بودم....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

با یک جهش فوق حرفه ای پشتش پناه گرفتم ... تا از دست این کار افعی در امان باشم ..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خودتون در جریانی که من چقدر مظلومم پس ....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

انگشت اتهام به سوی مار افعی گرفتم ...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

صدام رو انداختم دومتر پس کلم و داد و هوار که آقا این میخواد منو بخوره .....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

از پشت سر وکیل خودمو دومتر پرت کردم جلو انگشت اشاره سمت اون اعجوبه فضایی نشون گرفتم:

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- چرا از من میپرسین از این بپرسید، هی میگه یادگار مادرمو شیکستیش ... والا تا جایی که من در جریانم کوزه خودش نخواست به زندگی فلاکت بارش ادامه بده ....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بعدشم توی بازار پر از این کوزه ها ، 5 تا از همون مدل میارم برات ...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اصلا مگه کوزه جاش تو سالن اونم عتیقه ..؟؟!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

من ازتون شکایت میکنم که آثار باستانی میهنمان ایران رو توی خونتون مخفی کردین بعدشم این دختره....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

باز خودمو سه چهار متری به جلو کشیدم و به خواهر اشاره کردم وکیل بیچاره که دیگه ، زیر دست و پام داشت نفسای اخرشو میکشید...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اما قبل اینکه چیزی بگم دادش بلند شد.:

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- هوووی یابو این به درخت میگن...؟؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

منم نیشخندی زدم:

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- اتفاقا به دیوار هم میگن ...!!!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چی گفتم اصلا..؟! بیخیالش حالا ,. جمله ای بود در رفت .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- آقا راستین لطفا ارامشتونو حفظ کنید.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یه کلمه از پدر داماد ...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چه عجب یادت افتاد که زبونیم داری ...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- ببینم تو به من گفتی دیوار...؟؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

باز صدای نکره اعجوبه بلند شد .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- خیر با همسایه بقلی بودم، شما که خودتون یه پا دایناسور هستید ....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

لبخند دندون نمایی هم تحویلش دادم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

آخی حیونی از دماغش دود میاد ... چشماش که گلوله سرب..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کاملا معلومه آتیش گرفته ...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- تو ... تو داری به من میگی دایناسور ، خوناشااام ....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- صحیح، همینو میگم . اما مگه نسل شما منقرض نشده بود تو اینجا چیکار میکنی پس ...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

— بسه.... لطفا هر دوتون تمومش کنید.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- آقا من از این خانوم شکایت دارم، آهای اهل و الناس کمک اینا حقمو خوردن یه گالون آبم روش تازه میخوان منو بکشن،

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

من از همتون.......

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- لطفا آروم باشید .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

با فریادی که کشید تقریبا لال شدم ...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خدا اینا رو نسیب گرگ بیابون نکنه ..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

منم که کلا مظلوم..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خودمو کلا زدم به موش مردگی، سرمو انداختم پایین و با انگشتانه دستم بازی کردم ...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-همون طور که همتون اطلاع دارید من وکیل رسمی و قانونی پدرتون هستم ، و این وصیت نامه ای که دستمه ...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اصلی هستش و کاملا قانونی ....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پس هیچگونه اعتراضی راجب محتوای وصیت نامه قابل پذیرش نیست .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

وصیت نامه رو از کاور در آورد و بازش کرد:

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-خب شروع میکنم........

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بسمه تعالی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اینجانب جمشید مشایخی فرزند محمود مشایخی هستم....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

وقتی که این نامه خونده میشه من بین شما حضور ندارم....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

حرف بسیار است و زمان کم....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دختر عزیزم امیتیس .. از نبودم دلگیر و ناراحت نباش، من همیشه به یادت هستم...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ازت در خواستی دارم برادرت آرسین را پیدا کن و برگردونش به جایی که تعلق داره.....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دیدم جو زیادی سنگین شده یه پارازیت بندازم بد نیست ....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- های پدر عزیزم ، وایی بابای نازم.... ای این دخترت پیش مرگت بشه الهی .... چرا تنهامون گذاشتی آخه....؟؟!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

با دستان صورتمو قاب گرفتم و مثلا دارم از غم مرگ پدر نداشتم ، های های گریه میکنم...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اومدم موقعیتمو بسنجم آروم و زیر چشمی ، بین انگشت وسط و اشاره دیدم جفتشون ذل زدن به من....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

حالا منو داری عین چی گیر کردم.....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اشک از کجام درارم ....؟؟!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اهاااااان ... من کلی عرق کردم پس زیر بقلم آب پره ...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

به صورت یه وری و کاملا نامحسوس دستامو بردم و یکم چلوندمش ....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دیدم وقت کمه دستامو بردم بالا و با نهایت قدرت و سرعت فرود آوردم رو صورت بدبختم ...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- آقا مشایخی آروم باشید لطفا.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

زیر چشمی به دایناسور نگاه کردم .....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نمیدونم چرا هیچکدوم از کاراش مثل آدمیزاد نیست ...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

هی دیوار رو می بینه چشم غره میره ...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سرامیکی کف سالن رو نگاه میکنه هی پنچر میشه ....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کلشو کلافه تکون میده یچی زیر لب میگه ....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

وا اینم خود در گیری داره.....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- اگه اجازه بدید بقیه وصیت نامه رو بخونم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- بخوانید من کاری به شما ندارم دارم با درد خودم میمیرم .... وااای بابا جون بابای عزیزم.....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سرمو انداختم پایین و شونه هام رو تکون میدادم مثلا ما هم آره ....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-ارامشتونو حفظ کنید تا ادامه وصیت نامه رو براتون ذکر کنم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

من به فرخی سپردم که پیداش کنه و امیدوارم که اون قبل از خوانده شدن وصیت نامه بتونه اینکار را انجام بده....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خب میخوام بعد از حرفام که بسیارهستو تمومی نداره برم سراغ اموالی ک بعد مرگم بجا میمونه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

امیتیس دختر عزیزم....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

تمام اموالم عم از حساب های بانکیم تازمین هاو ویلاهام توی شمالو لواسون همه و همه به نام تو...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

و ارسین...نیمی از این اموال به تو تعلق میگیره اما اختیار اموال دست امتیس

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

وزمانی نیمی از اول به نام تو میشه که امتیس صلاحیت نگه داری اموال را در تو ببینه.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

وکیل برگه رو با احترام کامل تا کرد و درون پاکت گذاشت ....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خب بهتر از این نمیشه تمام پولی که لازم دارم رو میگیرم بقیه رو میدم به صاحبش ما که بخیل نیستیم....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- خب دیگه ما هم کم کم رفع زحمت کنیم ...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- مگه شما قراره جایی برید...؟؟!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- خونم دیگه .. خوب دیگ پاشو پاشو بیار ارث میراث منو بده برم پی کارم ...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مار افعی یه لبخند از اون مرموزا میزنه ..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

این الان چرا از این لبخندا تحویلم داد....؟!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- آقای مشایخی ، تا زمانی که خواهرتون راضی نباشه هیچ مال و اموالی بهتون تعلق نمیگیره .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- منم رضایت اونو نمیخوام که حقمو میخوام...!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- مرگم حقه برو بگیرش..!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

با صدای دایناسور به سمتش چرخیدم....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ممنون که به فکر حق و حقوقمی, اما من هنوز کلی ارزو دارم اگرم زندگیم پوچ و بی ارزش بود الان اینجا نبودم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

عصاشو گرفت و بلند شد ...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

حرفش مثل پتکی بود که بر فرق سرم فرود اومد ....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- هیچ ارثی بهت تعلق نمیگیره... حرف اخرمه.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

وبه سمت پله ها رفت ...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

همین ..؟؟؟ نه؟؟؟ ّ

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اما من بیچاره میشم که...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

به سمت وکیل برگشتم و با نگاهم ازش خواهش کردم که اونم زد تو پرم..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- متاسفم آقای مشایخی. بدون اجازه خواهرتون. هیچ کاری از دست من بر نمیاد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- آقا منم پسر این خانواده ام حقی دارم حقوقی دارم...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- حقتون محفوظ اما باید اول خودتونو به خواهرتون ثابت کنید.. و متقاعدشون کنید.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- من با این دایناسور تو این خونه نمیمونم... این منو میخوره ..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دیدم ایستاد ..... حسابی داغ کرده بود اینو از دودایی که از سرش میومد فهمیدم....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یهو برگشت سمتم ...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اما نگاهش به من نبود......

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

صدای فریادش در کل سالن طنین انداخت....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- من دایناسورم....؟!!! من تورو می خورم...؟؟!! این تویی که از لحظه ای که اومدی داری دردسر درست میکنی و بی عرضگیتو به رخمون میکشی ... من به ادمای بی عرضه چیزی نمیدم ...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

و یه نیشخند مضحک زد ....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

برگشتم سمت وکیل و چشمامو مثل خر شرک کردم و با نهایت مظلوم نمایی:

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- دیدی گفتم منو میخوره ؟؟ این به خون من تشنست...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

وکیل هم شونه ای بالا انداخت...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- باشه پس. هیچی بهتون نمیرسه.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پووووف ای خدا چه گرافتاری شدیم ماا.... بابا من فقط پولمو میخوام اینا چرا درک نمیکنن ....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اگه برم که چجوری اون همه پول رو جور کنم وتحویلشون بدم ..؟!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

تا آخر عمرم هم نمیتونم پول به این گندگی رو جورش کنم...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مجبورم یه مدت این دیو دوسر را تحمل کنم چاره ای ندارم . .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

فعلا موندن به نفع منه...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چشمامو بستم و نفس عمیقی کشیدم...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- باشه میمونم اما به شرطی....؟؟!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

وکیل که تابلو بود شوکه شده گفت :

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- شرط....؟؟؟ چه شرطی؟؟؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- یک باید ضمانت کنید این (اشاره به دایناسور)منو نخواد قورت بده.....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- آخه مگه تو.....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

صدای وکیل مانع از ادامه جمله دایناسور شد....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- لطفا صبر کنید...!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

برگشت سمت من ....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- ادامه بدید ..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- و اما شرط اصلی ....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

من بدون رفیقام نمیتونم زندگی کنم اونا هم باید با من باشن....!!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

صدای فریاد دایناسور هوا رفت ...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نمیدونی تا کجا رفت....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- چی...؟؟!!!! عمرا....؟؟؟!!!! مگه کاروانسراست اینجا...؟؟؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- پس منم میرم از اینجا وصیت پدر هم میمونه رو هوا....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

شانه ای هم بالا انداختم ... و یه لبخند موزی روی لبام نشوندم....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

وکیل که تا الان تو فکر بود, یه نگاه به امیتیس کرد ... نگاهشو چرخوند روی من ثابت موند ... پنجه هاشو فرو کرد تو موهای پر پشت جو گندمیش ... نفسشو کلافه بیرون داد ...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- باشه ، قبول.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- آقای فرخی این امکان نداره.... من اجازه نمیدم .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

منم که سرخوش از این حرف فرخی رو هوا حرفشو زدم...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- پس حله فیصله بدیم بحثو ,ما فردا همه اینجاییم ..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- بله ما هم فردا منتظرتون هستیم .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بعدشم به سمت کیفش رفت و وسایلشو جمع کردو به سمت امیتیس رفت یه چیزایی در گوشش گفت که من به علت فاصله زیاد قادر به فالگوشی نبودم..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

در چند تلاشهای مکرر برای شنیدن که نا موفق بود بیخیال روی کاناپه پلاس شدم....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

وکیل با یک خدافظ از در خارج شد...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خواهرمون هم بعد از اینکه زیر لبی یکم امواتمان را مستفیض کردن به سمت پله حرکت کرد...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اما داشت میرفت سمت یه گلدون انگار...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

فکر کردم خطای دید باشه اما راست راستی داشت میخورد در مرکز گلدون...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

منم باسرعت به سمتش پرواز کردم تا از برخوردش جلوگیری کنم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دیگه نزدیکش بودم که ....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دقیقه نود تغییر مسیر داد...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

منم سرعتم زیاااااد..... نتونستم خودمو کنترل کنم ....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

صدای افتادنم و شکستن کوزه و جیغ فرا بنفشه امیتیس هم زمان پیچید...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اما چقدر عجیبه ... چرا انقدر سرامیک نرمه ...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چرا انقدر گرمه مگه سرامیک سرد نیست..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چشمامو باز کردم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دهنم باز موند ...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بابا حوری ... بابا خوشگل ... بابا الهه ..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

از این زاویه جذابتر و زیبا تره...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اما چشماش عجیبه انگار دنبال چیزی میگرده...!؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مگه نمیبینه...؟!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یهو یه جرقه ای تو ذهنم زد و برقش امیتیس رو گرفت !!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دستم رو جلو چشماش تکون دادم اما...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- هی بلند شو , لهم کردی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

تکون خوردکه بدناموم بهم برخورد کرد...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چشمام گرد شد...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چشماش گرد شد...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

حس کردم عضلاتش منقبض شد ...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

عجیب شوکه شدم ...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اما.... اون الان خواهرمه باید از خودم دورش کنم ....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

از روش بلند شدم .. ایستادم...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دیدم نیم خیز شده با دستش دنبال چیزی میگرده..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اطراف رو نگاه کردم عصاش رو دیدم...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خم شدم عصاش رو گرفتم ...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

به دستش نزدیک کردم ...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

لمسش کرد لبخند محوی رو ل*ب*ا*ش نشست عصاش رو گرفت و بلند شد ...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

لباساش رو تکوند و صاف کرد ...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

حالا معنی خیلی از رفتاراش رو میفهمم ..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

باورم نمیشه ..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مشکلی که همیشه حرفشو میزدن این باشه...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

باورم نمیشه اون...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اون نابیناست ....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

آخه چرا....؟؟؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

به سمت پله ها چرخید و به کمک عصاش بالا رفت و از دیدم خارج شد...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کلید و تو قفل چرخوندم و درو باز کردم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

با سلام بلند بالای وارد شدم ..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سلام من در جیغ های کیهان و سامیار گمشد....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

طبق معمول سر بازی فوتبال باهم بحث دارن ....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سری از تاسف تکون دادم و درو بستم...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اون دوتا احمق هم همون طور باهم بحث داشتن...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خودمو پرت کردم روی کاناپه و یه موز از توی ظرف برداشتم پوست کندم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

همون طور که موز و به سمت دهانم میبردم .. بازم بلند داد زدم ..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- سلااااااااااام ... تورو خدا انقدر به من توجه نکنید من راضی نیستم .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یه گاز گنده از موزم زدم ...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دوتاشون برگشتن سمتم ... یه نگاه خیلی خشن از اونا که میگه خفه میشی یا خفت کنیم...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کیهان بعد از اون نگاه یه نگاه به سرو وضعم کرد و گفت:

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- شیری یا روباه ...؟؟!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

همونطور که دو لپی داشتم موزم رو میخوردم....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بهشون ذل زدم و نگاهم بین سامیار و کیهان در حال گردش بود ...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اونام جلوم ایستادن و دست به سینه ذل زدن به من ....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پرو پرو ذل زدم بهشون اونا هم یکم خیره نگاهم کردم وقتی دیدن پرو تر از این حرفام یه نگاه با هم رد و بدل کردن ...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ایندفعه سامیار به حرف اومد با لحن فوق شیطان :

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- نکنه زبونتو خانوم موشه خورده...؟!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بعدم دوبار ابروهاشو شیطون بالا انداخت...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

با یاد آوری اون جادوگر خبیث موزه قلپی پرید تو حلقم ....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سرفه پشت سرفه پت و مت هم هول کردن ...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

جفتشون باهم حمله ور شدن سمت آشپز خونه تا یه لیوان آب بیارن این وا مونده از گلومون بره پایین....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خواستن برن داخل که چون باهم رفتن بین چهار چوب در گیر کردن ....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دوباره بحثشون شروع شد..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

من که دیگه داشتم میمردم ....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

تمام مرده میتمو جلو چشمام دیدم ...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

با صدای سارا انگار دنیا رو بهم دادن :

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چتونه شما دوتا...؟!!ّ مگه نمیبینین خفه شده پسره ....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بعدشم اونا رو زد کنار و رفت سه سوت با یه پارچ آب برگشت و قبله اینکه بفهمم چیکار میخواد بکنه ...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پارچ آب را به زور تو حلقم خالی کرد...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ای خدا بگم چیکارت کنه دختره ذلیل شده خفم کردی ....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بزور نصف پارچ رو خالی کرد تو حلقم، با زور و بلا از خودم دورش کردم....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- خب نمیخوای بگی عملیات موفق بود یا ناموفق...؟!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یه نفس عمیق کشیدم و برگشتم سمتشون که عین بز نگاهم میکردن ....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

البته بلانسبت بز....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

و شروع کردم به تعریف کردن ماجرا اونهام در تمام مدت، فقط گوش میدادن و عین کرولالا سرشونوتکون میدادن ...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بعد از تعریف کردن ماجرا شرط گذاری، سرمو به پشت تکیه دادم، نفس عمیقی کشیدم و محکم فوت کردم ...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دیدم همشون زیادی ساکتن و این جزو محالات ممکنه...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سرمو بالا گرفتم و نگاه کردم دیدم حاج و واج با دهنی که بیشک مثل اسب ابی باز بود منو نگاه میکنن...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سارا که در همون حالت میوه پوست کندن خشکش زده بود ....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کیهان هم دست به سینه به صندلی تکیه داده بود و با دهانی بـاز منو دید میزد..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

و اما سامیار در حال انجام عملیات پرتاپ دارت ، یه پاش عقب تر رو هوا ، دستش دومتر جلوتر از بدنش و کلش به سمت من کاملا میخ منه....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

وا خوب دیوانه اید اینکارا چیه ...؟؟؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یکم منتظر موندم بلکه موخشون از ارور در بیاد ، اما بیفایده بود ....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- خب چیشده... به منم بگید چرا هنگ کردین؟؟؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سامیار تو همون حالت با بهت و ناباوری گفت:

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- چه زری زدی...؟ ؟!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چشمام از تعجب داشت میفتاد جلو پام...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- حالتون خوبه ,خب چاره دیگه ای نداشتم میخواستین چیکار کنم ، اعجوبه منو درسته غورت میده ...."!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کیهان عصبانی بلند ...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- هیچ میفهمی چی میگی ... پاشیم بریم تو اون خونه چه غلطی بکنیم... اصلا هیچ فکر کردی که اگه بفهمن واقعا کی هستیم چی میشه ....؟!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

منم عصبی تر از خودش فریاد زدم:

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- چاره ای نداریم میفهمی راهی نیست... میتونی اون همه پولو جور کنی بفرما ..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

و با دستم راه فرضی بهش نشون دادم..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ڪیهان هم عصبی دستی بین موهاش کشید و تمرگید سرجاش ....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سامیارهم خودشو جمع و جور کرد و برای خارج شدن از جو سنگین حاکم در خونه ....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نیششو سه متر باز کرد ، دهنشم چهار متر بازتر ....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

– لو نرویم صلوات..... حالا اینارو ولش کن بگو ببینم از قصرتون چه خبر .. چطوری هست حالا خونه جدیدمون ..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مسیرشو به سمت سارا تغییر داد و سیبی که سارا داشت باهاش کلنجار میرفت رو قاپید ..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

– یوهـو .....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سارا هم با شدت از کاناپه کنده شد ولی دنبال سامیار نرفت، یه راست رفت اشپز خونه ....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سامیار با تعجب نگاهشو بین منو ڪیهان رد و بدل کرد ... ما هم همبنطور ...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دقایقی نه چندان زیاد ، در حالی که سامیار اولین گاز گنده از سیب رو میزد ، سارا با یه ملاقه .... ملاقه که چه عرض کنم اندازه دیگای کله پزی بود وارد سالن شد...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نگاه خیلی ناجوری به سامیار انداخت ...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

به وضوح صدای ابدهنی که سامیار قورت داد رو شنیدم ... سیب گلوش رفت بالای بالا بعد شلپی افتاد پایین...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سارا چشماشو ریز کرد و با حرص گفت:

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

— سیب منو میدزدی؟؟؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سامیار هم الکی مثلا هول ڪرده ، یکم این پا اونپا ڪرد بعد بی حرف شروع به دوییدن ڪرد ...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سارا هم با ملاقه پشت سرش ....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

صدای داد و هوارشون کل ساختمونو گرفته بود ...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

منو ڪیهانم که رو زمین پهن شده بودیم، ریسه میرفتیم از خنده ....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اها راستی یادم رفت بگم این سارا خانوم خواهر دوقلوی سامیاره خانوادشونو تویه تصادف از دست دادن ، از سطح متوسط روبه بالا بودن بعد مرگ خانوادشون عموشون اموال رو بالا میکشه یه ابم روش ...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

زمانی که اشنا شدیم ۱۳ سالشون بود منم ۱۵ باهم دوست شدیم و خلاصه باهم زندگی جدیدی ساختیم ..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ڪیهان ... اون از اون بچه مایه داراست اماااااا.....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

از اون بچه مغرورای سبک سر بود که سر یه جروبحث از خونه زندگی اربابی دست کشید و از اسمون تلپ شد رو سر من بدبخت ...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

وقتی از خونه میزنه ببرون میپره میره تو کار دزدی ... جیب بر قهاریه.....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بله روز اشنایمون هم دزدی کرده بود، موقع فرار از پشت بوم پرید پایین و از شانس خوب ما منم در حال فرار ...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خلاصه فرود بتمنی ڪیهان خان رو سر منه بینوا بود ..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

تو افکار گذشته غرق بودم که ، یه چیز سفت و محکم و بــــــزرگ شتلـق ...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خورد تو فرق سرم.....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

برخورد ملاقه با سرم همانا و به لرزه افتادن خونه از داد من همان .....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خونه داشت بندری میرفت از فریادم...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- ســارا...!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سارا هم خودشو مثل خر شرک کرد ...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اما مگه من خر میشم با این چشمایه کاجه تو ...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دختره مشنگ داره منو خر فرض میکنه ...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- من ارسینم با این قیافه خرکی کردن و چهار تا لبو لوچه اومدن خر نمیشم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

— اِاِاِاِ...داداش این چه حرفیه .. بلانسبت خر .. شما کــ ......

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- چیی .... سارا خونت حلاله دختره سرتق.....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

حالا من بدو سارا بدو من بدو سارا بدو

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

در اخر هم ، وقتی داد همسایه طبقه پایین در اومد ، وچهارتا لیچار بارمون کرد خفه شدیم ....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

شام هم با مسخره بازیا مون و سرو صدای فراوان میلیدیم....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

از وقتی هم که رفتم به اون عمارت جادوگره فکرمو مسموم کرده....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ذهنم خیلی مشغوله , همش فکرم میره سمت امیتیس....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

با صدای ڪیهان از فکر در اومدم ...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- هـــی ارسی بیا یه دست حکم بزنیم حوصلم پوسید ...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

منم برای فرار از افکار اون دختره جادوگر به بازی حکم پناه بردم....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اس حاڪم کردیم حاڪم من شدم و حکم پیک اعلام کردم ...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خلاصه ۳ دست اول رو کلی تقلب کردم،

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دست چهارم ڪیا مچم رو گرفت.....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

منم دو دست دیگه باهاش بازی کردم ، بعد کشیدم کنار ....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

موقع خواب پسرا تو سالن جا انداختیم و سارا هم رفت تو اتاق خواب لالا...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سه تامون سرامونو کنار هم گذاشتیم و مثل ستاره دراز کشیدیم....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

همه به سقف خیره بودیم...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

هرکی تو یه فکری...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نمیدونم چه مرگم شده اما فقط چشمای اون دختره میاد جلوی چشمام....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

صدای سامی ریشه افکارمو برید...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- ارسین تو پرستو رو فراموش کردی ...؟؟؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یک لحظه حتی نفس کشیدن هم یادم رفت....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چطور میتونم فراموشش کنم ...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- نه.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

فقط همین جمله از دهنم خارج شد...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

— نباید هم فراموششون کنی ...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

صدای ڪیهان بود .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- منم چنین قصدی ندارم...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سامی باز پابرهنه پرید وسط فاز سنگینمون....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

فردا چه شبیست شب مراد است فردا .. ارسین جون تو دهان اژدها هست فردا....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بادا بادا مبارک بادا ایشالــ.........

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

منو ڪیهان همزمان گفتیم ....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

— میشه خفه شی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سامیار سوتی زد..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

— بابا هماهنگی.....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ڪیهان هم یه دسته از موهامو کشید..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- اخ اخ اخ کچلم کردی ... چته تو وحشی....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- عمرا بزارم زن تو خوشگلتر دربیاد ...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

منم که گرفتم ماجرا چیه ..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مشتمو فرو کردم تو موهای ڪیا و کشیدم...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

این خودش شروع کشمکش ما سر زن و مو و کچلی بود ...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دیگه از بس مو کشیدیم خسته شدیم و سر رو بالشمون گذاشتیم و خواب مارو در اغوش کشید ...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

لب ساحل بودم ...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

به اون ابی وحشی چشم دوخته بودم...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چقدر دریا وقتی طوفانیه زیباس....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

امواج اوای زیبایی به راه انداخته بود....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خیره به دریای طوفانی به صدای موج های خشمگینش گوش فرا دادم...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یهو دریا اروم شد ...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خبری از موج و صدای خشمگین ممگین نبود...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چشمام عین وزغ زد بیرون ...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چرا همچین شد الان...؟؟؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

احساس کردم دریا داره به من نزدیک میشه.....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

شایدم من به اون نزدیک میشدم .....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

و در یک ان توی اب دریا فرو رفتم.....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

و با صدایی که شنیدم از خواب بیدار شدم ...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

صدای فریاد نکره این سارا بود...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

— ارسین

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

انگار روح از تنم جدا شده باشه...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir
شما به این رمان چه امتیازی میدهید؟
نظر خود را ارسال کنید
آخرین نظرات ارسال شده
نحوه جستجو :

جهت پیدا کردن رمان مورد نظر خود کافیه که قسمتی از نام رمان ، نام نویسنده و یا کلمه ای که در خلاصه رمان به خاطر دارید را وارد کنید و روی دکمه جستجو ضربه بزنید.

شما هیچ پیامی ندارید