خیلی وقتا خیلی جاها دوست داری یه گوشه از خاطراتت رو برداری و بندازی دور کوچک ترین خاطره ای از بین زندگیت که گوشه ی ذهنت جا خوش کرده. یه خاطره ی کثیف. که آتیشش تمام زندگیتو بسوزونه. و هنوز اون آتیش تو زندگی من خاموش نشده داره تمام وجودم رو به آتیش میکشونه. و من هنوز دارم با اون خاطره زندگی میکنم. کاش بعضی از خاطره ها از ذهنت پاک بشن فقط نیاز دارم به یه پاک کن یه دفتر سفید یه زندگی جدید یا شاید یه فراموشی ابدی

ژانر : عاشقانه، اجتماعی، غمگین

تخمین مدت زمان مطالعه : ۲ ساعت و ۱۸ دقیقه

مطالعه آنلاین کوچه های بی کسی
نویسنده ای که با احساسش می نوشت.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نویسنده ای که کاغذ و قلم تنها همراهش بود.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نویسنده ای که تمام درد و دلاشو به صورت داستان می نوشت.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

می نوشتم . توجهی به اطرافم نداشتم. این تنها کاری بود که توش غرق میشدم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

داستان هایم همش یک شکل بود .غمگین.احساسی.با یک پایان تلخ .یک داستان سرد بی روح.... درست مثل خودم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دست کشیدم.خسته شدم.آهی کشیدم و قهوه ام رو خوردم صدای آهنگ رو بیشتر کردم صدای میثم ابراهیمی کل فضای خونه رو پر کرد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اشک روی صورتم یه یادگاریه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اشک جز زندگیمه خیلی عادیه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اشک همدم چشای بیقرارمه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اشک مرهم غمای گنگ و مبهمه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اشک یعنی من دلم گرفته از همه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اشک حرف بی صدای قلب خستمه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اشک.....چه واژه ی اشنایی.... همدمم..... سال ها پیش...... از 7 سال پیش..... هر شب اشک همدم من شد..... باعث ارام شدنم شد..... کاشکی این ارام بودن با دوام بود..... کاشکی از یاد می بردم......کاشکی میشد اون قسمت از خاطرم رو بندازم دور....... کاش سرنوشت منو بازی نمیداد......

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

"کاش میشد سرنوشت را...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

از سر نوشت...."

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

آرزو زیاد داشتم زندگی هایم پر از کاش های متفاوت بود ....کاش هایی غیرممکن ..... ارزو داشتم.....خیلی زیاد.....آرزو هایی ناممکن .......

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

"خدایا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کدامین پل در کجای دنیات

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

شکسته

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

که هیچ کس

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

به خانه ی آرزوهایش نمیرسد......"

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

صدای آهنگ رو قطع کردم و دوباره غرق در خاطراتم به خوابی عمیق فرو رفتم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

به ساعتم نگاهی کردم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

تا نیم ساعت دیگه کلاس اولم شروع میشد.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

هیچ حس خاصی نداشتم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بدون نگاه کردن سر و وضعم رفتم بیرون.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سوار ماشینم شدم و حرکت کردم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

حدود 8 رسیدم دانشگاه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

از ماشین پیاده شدم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

این اولین باری بود که میومدم دانشگاه ولی اصلا شور و ذوقی نداشتم.بی اهمیت به اطرافم و بدون نگاه کردن به فضای دانشگاه رفتم سر کلاس . رشتم ادبیات بود. بعد از چند مین استاد وارد شد.و من اما بی حوصله تر از همیشه به حرف هایش گوش می دادم....کلاس تمام شد . به سمت کافی شاپ رفتم. نمیدونم چرا خیلی داغون بودم. یاد گذشته ام افتادم وقتی که میخواستم برم کلاس اول و دوم و... چقدر شور و ذوق داشتم. با یاد آوری اون روز ها لبخندی روی لبم نشست....لبخندی تلخ..... خیلی تلخ......

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_سلام خانم خوشگله چرا تنهایی؟؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

به کنارم نگاه کردم از اون پسرایی بود که تازه کلشون رو از تخم دراوردن

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_افتخار آشنایی نمیدی خانوم کوچولو؟؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

گوشه ی لبم یه وری میشه .... از جام بلند شدم و از کافی شاپ بیرون رفتم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

هیچ چیز برام مهم نبود....همونطور بی تفاوت به کلاس بعدیم رفتم..... نگاه های پر تمسخر دختر ها و پسر هارو روی خودم حس میکردم ولی اعتنایی نمیکردم اخه من بدون هیچ آرایشی با لباس زیادی ساده ولی بقیه دخترا حسابی به خودشون رسیده بودن یعنی الان کاملا برای یه عروسی حاضر بودن...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اون روز هم گذشت .....اولین روز دانشگاهم.یادمه بچه که بودم برای این روز نقشه ها داشتم. خیلی دوس داشتم این روز زودتر برسه.ولی حالا.... اون موقع چه میدونستم سرنوشت به من پوزخندی میزنه و من در دام سرنوشت اسیر این دنیا می شم.چقدر ساده بودم . چقدر پاک بودم.خوشحال... دلم برای کودکی هایم....دلم برای قبل از اون اتفاق تنگ شده.....خیلی دلتنگم...... دلتنگ یه بار دیگه خندیدن از ته دل فقط یکبار.دلتنگ لحظه ای شاد بودن.فقط یک لحظه..... آیا این خواسته ی زیادیست؟؟!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کلاسم بالاخره تموم شد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خسته و کوفته به سمت ماشینم ک تازه بابا بعد از گواهینامه ام خریده بود رفتم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سوار شدم و از تو آیینه خودم رو نگاه کردم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مقنعه ام که یه ذره رفته بود عقب و موهای قهوه ایم کامل دیده میشد دادم جلو

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نفس عمیقی کشیدم و استارت زدم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ترافیک سنگین بود به خاطر بارونی که اومده بود.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

قطرات باران رو شیشه میخورد .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

باعث میشد دوباره یادم بیاد.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

غرق در خاطراتم شدم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

هفت سال قبل:

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

از آیینه قدی خودم رو نگاه کردم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

لبخندی میزنم.به صندلای دخترونه ای که پوشیدم و یه پیراهن خیلی خوشگل و شیک...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

جلوتر میرم و صورتم رو بررسی میکنم رژ مامانم رو زده بودم و با یکم رژگونه.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

امروز امیرحسین میومد خونمون و خیلی خوشحال بودم. چهارده سالشه اما قیافش میخوره شونزده رو داشته باشه همه ی دخترا کشته مرده شن.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بالاخره پسرداییم بود و دوست داشتم خودمو براش خوشگل کنم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دستی روی پیراهنم کشیدم و یادم افتاد عموی بابا هم قراره بیاد طفلی خیلی مریضه دلم براش میسوزه.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

هروقت دستای لرزونش رو میبینم ناراحت میشم...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

وقتی دوباره خودم رو تو آیینه بررسی میکنم و میبینم که به چیزی احتیاجی نیست.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یه ب*و*س به سمت آیینه میفرستم و بلند میخندم و از آیینه فاصله میگیرم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دخترک در اتاق را بست اما نفهمید کسی از آیینه داد زد: نرو دختر کوچولو ....اون پایین خیلی خطرناکه.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

با بوق ماشین عقبی به خودم اومدم و حرکت کردم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

به خونه رسیدم ماشین رو پارک کردم و پیاده شدم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

رفتم داخل

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نیاز به سکوت داشتم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یه استراحت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یه خواب عمیق

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

و شاید حتی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یه خوابی ابدی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

شاید

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

قطره ای آرامش

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

رفتم روی تختم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

به سقف بالا سر اتاقم خیره میشم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

هفت سال قبل:

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_سلام

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_سلام عمو جون

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

عموی بابا اومد و نشست چند دقیقه بعد هم امیرحسین اومد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_سلام پسر دایی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_سلام دختر عمه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یکم نشستیم حوصلم حسابی سر رفته بود .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پسر عموی بابا هم اومد.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یه مرد حدود ۳۰و خورده ای

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_مامان من میرم تو اتاقم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_باشه عزیزم برو

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

رفتم بالا داشتم اهنگ گوش میکردم که.....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

زمان حال:

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اشکی روی گونه هام جاری شد و باعث شد بقیه اشکام سرازیر بشه.....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بالاخره هر چقدرم سنگ باشم بازم آدمم....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بازم احساس دارم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کاش سکوت نمیکردم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کاش نمیرفتم بالا.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

و خیلی کاش های دیگه.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ولی غافل از پوزخند سرنوشت.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

غافل از بازی کثیفی که برام فراهم شده بود.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

غافل از زمین و زمان....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سکوت کردم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سکوتی که باعث نابودیه زندگیم شد.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سکوتی مرگبار.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ازخواب بیدار شدم.اتاقم تاریک بود گوشیم رو چک کردم ساعت هفت رونشون میداد...خمیازه ای کشیدم و از تخت بلد شدم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

وارد هال شدم.مامان رو دیدم که تو آشپزخونه درحال شام پختنه.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

از پشت بغلش کردم و یهو از جا پرید و هین بلندی کشید

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_کشتی منو تو دختر ترسیدم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

لبخندی میزنم وگونه اش رو میب*و*سم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_مامان من چی داره میپزه؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مامان با کفگیر به سمتم میاد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_خوبه خوبه تا اسم غذا میاد دیگه مهربون میشی اره؟؟ برو نخواستم دو روز دیگه میری خونه ی شوهر این قر و فراتو برای شوهرت نگه دار...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خیره اش میشم و دستم رو از کمرش جدا کردم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

تعجب میکنه ...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

به سمتم میاید و اسمم رو صدا میزنه...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

صداشو نمیشنوم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چشمام پر از اشک میشه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بعضی وقتا به خودم میگم کاش از دلم خبر داشت.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کاش میدونست دخترش چی کشیده و دم گوشم برام حرف بزنه دلداریم بده و شبا برام لالایی بخونه...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اما بعضی وقتا نمیشه برگشت به گذشته و برای گفتن کمی دیر بود. نمیخواستم نگرانش کنم برای همین خودمو زدم به اون راه و بحث رو عوض کردم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

به گوشت ها اشاره کردم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_ نگفتی چی میخوای بپزی مامان خوشگله؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

میدونستم که میدونه حالم بد شده اما میدونست وقتی بحث رو عوض میکنم چیزی نباید ازم بپرسه..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_قرمه سبزی ؟یا از اون قیمه خوشمزه هات ؟؟ دلت میاد این همه غذاهای خوشمزه درست کنی و به خوردم بدی که چاق بشم ؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خداروشکر فهمیده باید بحث رو عوض کنه .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

لبخند زد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_بهتر یه ذره از این حالت لاغر مردنی درمیای

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مشتی به کمرم زد و چشمکی زد و صدای قهقه هایمان فضای خانه را پرکرد....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ولی من نمیخندیدم نه خنده هایم واقعی نبود.بعد از اون روز ها دیگه هیچوقت واقعا نخندیدم....همش تظاهر بود.تظاهری برای شاد کردن دل دیگران.یا شایدبرای گول زدن خودم.که باور کنم حال خوبی دارم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

متنفرم...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

از خنده های الکی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

از زهر خند هایم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اما چاره ندارم بخاطر اطرافیانم میخندم . خنده ای که از صد گریه و شیون بد تر است..... خنده ای تلخ ...تلخ تر از زندگیم خیلی تلخ تر

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

رکسانا:

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

این استاد چقدر حرف میزنه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سرم رفت.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بالاخره استاد رضایت داد و از کلاس رفت بیرون البته بعد از اینکه حسابی مخ ما رو خورد.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

داشتم وسایلم رو برمیداشتم که برم خونه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_خانم علیزاده

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_بله

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_راستش میخواستیم با چند نفر از بچه های دانشگاه پنجشنبه بریم کوه شما هم میاید؟؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

حوصله نداشتم اصلاولی اینقدر اصرار کرد قبول کردم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_پس پنجشنبه میام به این آدرسی که دادید

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_باشه خدافظ

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_خدانگه دار

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

رفتن.امروز سه شنبه بود فردا کلاس نداشتم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سوار ماشین شدم و حرکت کردم .وایی این ترافیکا تمومی هم ندارند .خلاصه بعد از سه قرن معطلی رسیدم خونه چه عجب!!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_سلام مامان گلم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_سلام

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_مرسی که خیلی تحویل گرفتی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_خواهش

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ینی دیوونه ی محبت مادرانه هستما!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

رفتم تو اتاقم با همون لباسا افتادم رو تخت .داشتم از خستگی میمردم ولی باز هجوم فکر ها مانع خوابیدنم شد.کاشکی میشد برای یک روز هم که شده بدون فکر و خیال به خواب برم.... لباسم رو عوض کردم و دوباره خودم را روی تخت انداختم . گذشته جلوی چشمانم بود. انگار زنده شده بود انگار همان زمان ها بود اومد دستش بهم نزدیک شد.با جیغ بلندی از خواب پریدم ....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دستی بر روی صورتم کشیدم خیس عرق بودم.نه....نه تحمل تکرار شدنش رو ندارم.تحمل اون عذاب را ندارم.....تحمل شعله ی جدیدی رو ندارم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نفس، نفس می زدم حال خوبی نداشتم.از روی تخت بلند شدم و رفتم و به دست و صورتم آبی زدم خیلی دارم عذاب می کشم .خیلی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

"کاش آخر داستان جوری بشه که

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بگیم آره

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ارزش داشت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اینقدر سختی بکشیم."

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

رکسانا:

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

حالم جا اومد.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

به سمت پنجره اتاقم رفتم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پنجره را باز کردم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نسیم خنکی بهم میخوره

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

لبخندی میزنم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

لبخندی به تلخی زهر

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

لبخندی پر از درد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

حالم بهتر بود

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

به سمت میز اتاقم رفتم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

روی صندلی اتاقم نشستم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

به دفتر خیره شدم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یه دفتر قهوه ای ساده

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خودکار و به دستم گرفتم و طرحی که خیلی وقت بود به ذهنم رو روی کاغذ میارم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خوشحالم که چیز جدیدی خلق میکنم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

شروع یه زندگی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

وجود شخصیتهای داستانم که هرکدومشون یه نقشی دارن

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خوب

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

غم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خنده

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

شادی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

تو داستانم از همه چیز میگم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مینویسم از دردا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

از تنهایی ها

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

از زندگی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

از همه چیز

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بسم الله ای میگم و بالای صفحه اسم داستان رو مینویسم:

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کوچه های بی کسی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

رکسانا:

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مینویسم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بی ارده

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بی اختیار

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

از زندگیم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

از تنهاییام

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

از اول اولش

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

از اون روز .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بی اختیار اشکی روی گونه هام جاری میشه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ولی من ادامه میدم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کمرم رو صاف میکنم و خمیازه ای میکشم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

هوا تاریک شده بود به ساعت نگاهی انداختم چشام گرد شد.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ساعت نه رو نشون میده و من چهار ساعت بود که داشتم یه سره مینوشتم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

از جام بلند شدم و در اتاق رو باز کردم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سالن تاریکه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

تعجب کردم و رفتم سمت آشپزخونه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خبری از مامان نیست

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اتاق خواب هم سری زدم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

وا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پس کجا رفته

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دلم شور میزنه و تلفن و برمیدارم و به مامان زنگ میزنم تلفنش خاموش بود بیشتر استرس گرفتم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

شماره بابا رو میگیرم و اونم در دسترس نیست

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بدجور نگران شدم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دوباره زنگ زدم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_دستگاه مشترک مورد نظر خاموش میباشد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نگرانی کل وجودمو میگیره.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ولی به خودم دلگرمی میدم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

صدای چرخوندن کلید رو روی در میشنوم و در باز میشه.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

رکسانا:

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

صدای چرخوندن کلید رو روی در شنیدم و در باز شد.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

لبم ک میخواست کش بیاد.یهو جمع شد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

قلبم وایساد و یه قدم به عقب رفتم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

لبخند کریهی روی لباش نشست

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

و کم کم به قهقه تبدیل شد.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

میخنده و با خنده هاش تنم به لرزه می افته...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

گوشامو گرفتم ولی صدای زمزمه شو میشنیدم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_خانوم کوچولو بیا بغل عمو

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چرا میترسی؟ بیا ببین چی برات گرفتم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دیدم که از جیبش یه رژلب قرمزی در آورد و خیره شد به چشام

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_خیلی به اون لبای قلوه ایت میاد بیا امتحانش کن خانوم خوشگله

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چشمکی زد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_رنگش که خوبه حالا طعمشم باید امتحان کرد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بلند بلند خندید و دستمو رو گوشام گرفتم و از ته دل جیغ کشیدم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_رکسانا...رکسانا مامان بلند شو

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یهو بلند شدم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

برگشتم و سریع و از جام بلند شدم و داد زدم به من دست نزن هق میزدم و دوباره داد زدم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مامانم بغلم کرد و منو برد سمت تخت و در گوشم حرف میزد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_هیش اروم عزیزم خواب دیدی ..آروم عزیزکم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

هق میزدم و کنار گوشم صدایی اکو شد که مامانم نیس

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_هیش آروم دختر کوچولو کاریت ندارم که فقط داریم باهم خاله بازی میکنیم همین خاله بازی که کار بدی نیست بلند خندید و مو به تنم سیخ شد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_مامان قربونت بره خواب دیدی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سرمیزت خوابت برده بود عزیزکم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چشامو میبندم با نجواهای مامانم بخواب میرم به خوابی عمیق

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خوابی که باعث میشه شاید برای لحظه ای از فکر بیرون بیام.خوابی آرام و البته غیرممکن بعد از اون روز خواب آرومی نداشتم. این هم تبدیل شد به یک آرزوی محال.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

از خواب که بلند میشم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خمیازه ای میکشم و از رو تختم پا میشم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نگاهم به سمت میزم میوفته که چند برگش افتاده بود رو زمین خم میشم و خیره میشم به نوشته هام

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نوشته هایی که همین چند ساعت پیش رو کاغذ اومده بود

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چشمم به یکی از متنای داستانم میوفته و لبخند تلخی میزنم: شده تاحالا از چیزی بترسی؟!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مثلا از لولو خورخوره ی زیر تختت که منتظره تو بخوابی و بیاد سروقتت ...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یا مثلا ترس از تاریکی و چراغ خاموش اتاقت ...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یا حتی از کاب*و*س دیدنای شبانه که ختم میشه به گریه کردن و عروسک بغل گرفتن و دلداری دادن مامانت که تو گوشت برات لالایی میخونه.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

راحت تر حرف بزنیم؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

میدونی من از چه چیزایی ترس دارم؟!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

به کسی نمیگی؟!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

در گوشتو بیار

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مثلا من از موریانه هایی که رخنه کردن تو مغزم و یه روزی دیگه نتونم بیارمشون رو کاغذ میترسم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

میترسم که دیگه خالی از هر کلمه و جمله ای که تو ذهنم من و تو رو میسازن ختم بشه.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دیگه از چیا میترسم؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

قول میدی همینجا حرفامو که زدم دفنشون کنی تو قلبت؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پس خوب گوش کن...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مثلا من از ده دوازده سالگی میترسم.ترس

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

از دوازده سالگیم .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مثل وقتی که برای اولین بار طعم لجن ب*و*سه ای رو چشیدم...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

درد داره نه؟!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

هیچوقت طعم تلخ زهرش رو چشیدی؟!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نه معلومه که نه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

تو هم از جنس همونایی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بیشترین ترسم میدونی چیه ؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ترس رفتنت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یا ترس از ه*و*ست.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

تو که اذیتم نمیکنی؟!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

تو که مثل اونا نیستی؟!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

میدونی الان شدم همون دختر بچه ای که کاب*و*س دیده و با عروسک تو بغلش بره پیش مامانش تا براش لالایی بخونه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خیلی خوابم میاد.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

عروسکم و بغلم میکنم و صدای دلنشین یکی که داره برام لالایی میخونه.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

داره خوابم میبره

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چشمامو میبندم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

راستی تو که دیگه اذیتم نمیکنی؟!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

لبخند غمگینی مهمون لبام شد کاغذ رو کنار گذاشتم بلند شدم و از اتاق بیرون رفتم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_مامان

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

جوابی نشنیدم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

رفتم جلوتر تا نوشته ای روی میز دیدم.مامان نوشته بود میره به یکی از دوستاش سر بزنه بی خیال شدم و رفتم تو اتاقم دفترم رو باز کردم و شروع کردم به نوشتن

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

میدونی ...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اگه آدم یه چیزیو فهمیده

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دیگه نمیتونه ندونه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

میتونه نخواد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

میتونه بره

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

میتونه سکوت کنه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

میتونه بمیره

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اما نمیتونه وقتی چیزی رو فهمیده دیگه نفهمه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

من فهمیدم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خیلی زود

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

فهمیدم دنیا کثیفه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

آدما کثیفن

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

فهمیدم دنیا به هیچکس رحم نمیکنه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

فهمیدم باید از جنس سنگ باشم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

فهمیدم باید محکم باشم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

من خیلی زود فهمیدم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خیلی زود بزرگ شدم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خیلی زود یاد گرفتم محکم باشم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خیلی زود

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دفتر رو بستم نفس عمیقی کشیدم چشمانم رو لحظه ای بستم و بلند شدم و روبروی آینه ایستادم به خودم نگاهی انداختم لبخند تلخی روی لبم نشست

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

آره من واقعا بزرگ شدم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

من یاد گرفتم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

من سخت شدم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سنگ شدم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نقاب زدم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

تا کسی از درونم با خبر نشه.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پنهان کردم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

آره من کوهم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کوهی که هیچکس نمیداند درونش چه آتشفشانیست

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

درونم غوغایست.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کیفم رو برداشتم و بعد از خداحافظی با مامان رفتم بیرون سوار ماشینم شدم و حرکت کردم اینا چرا حرکت نمیکنن؟؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اعصابم داغونه.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بیخیال از همه چیز خواستم سریع دور بزنم و از ترافیک لعنتی خلاص شم که....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دستمو گرفتم رو سرم تیر میکشید.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

گرمای خون رو حس کردم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

صدای جمعیت میومد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

صداها برام گنگ بود

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

در آخرین لحظه چیزی دیدم که باورم نمیشد.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نه....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

امکان نداره

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir
شما به این رمان چه امتیازی میدهید؟
نظر خود را ارسال کنید
آخرین نظرات ارسال شده
نحوه جستجو :

جهت پیدا کردن رمان مورد نظر خود کافیه که قسمتی از نام رمان ، نام نویسنده و یا کلمه ای که در خلاصه رمان به خاطر دارید را وارد کنید و روی دکمه جستجو ضربه بزنید.

شما هیچ پیامی ندارید