داستان راجب دختری ب اسم نرگس ک به تازگی شغلشو از دست داده...برای اینک بتونه خرجشو دربیاره از طریق ی آگهی ک به پرستار نیاز داشتن میره برای مصاحبه..غافل از اینک عموی اون بیمار یه خلافکاره و اون حتی هنوز نمیدونه اون بیمار کیه و مشکلش چیه... پایان خوش

ژانر : پلیسی، عاشقانه، اجتماعی

تخمین مدت زمان مطالعه : ۳ ساعت و ۱۲ دقیقه

مطالعه آنلاین پرستار دوست داشتنی
نویسنده : Fati shiti

ژانر : #عاشقانه #اجتماعی #پلیسی

خلاصه:

داستان راجب دختری ب اسم نرگس ک به تازگی شغلشو از دست داده...برای اینک بتونه

خرجشو دربیاره از طریق ی آگهی ک به پرستار نیاز داشتن میره برای مصاحبه..غافل از

اینک عموی اون بیمار یه خلافکاره و اون حتی هنوز نمیدونه اون بیمار کیه و مشکلش

چیه...

پایان خوش

مقدمه:

از گل پرسیدم عشق چیست؟

گفت ازمن خوشبوتر

از پروانه پرسیدم عشق چیست؟

گفت ازمن زیباتر

از شمع پرسیدم عشق چیست؟

گفت ازمن سوزنده تر

از عشق پرسیدم،اخر تو کیستی؟

گفت: نگاهی بیش نیستم...

نکته:

تمامی شخصیت ها ساخته ذهن منه و واقعی نیست شاید فقط تشابه اسمی پیش بیاد...

من:اخه خانوم نجفی من کجا بهتر ازاینجا کار پیدا کنم؟

-میگی چیکار کنم دخترم؟مجبورم اینجارو ببندم..گفتم ک شوهرم مریضه..دکتر گفته باید

از الودگی دور باشه..ماهم داریم میریم مازندران

-بله خب شما حق دارید..من فقط نگران اینم ک کاری ب خوبی و امنیت اینجا پیدا نمیکنم

-اگ مشکلت کاره دخترم برادرزاده من بتازگی ی کافی شاپ زده..ب ی نف رم

نیاز داره برای پخت کیک و دسرو اینچیزا..توهم ک ماشاا.. دستپختت خوبه..میخوای ادرس

اونجارو بهت بدم؟

با خوشحالی سرمو تکون دادم و گفتم:میدونین ک من ی دختر تنهام..از نظر امنیت محل

کار

پرید وسط حرفمو گفت:خیالت راحت باشه نرگس جان..ب سهیل)برادرزادش(میسپارم

هواتو داشته باشه..

ادرسو ازش گرفتم وتشکر کردم..از فروشگاه لباس ک درامدش برام ماهی ۰۶۶ هزارتومن بود

زدم بیرون..

خدایا ب امید تو..امیدوارم حقوقش کفاف زندگی تنهامو بده..

ی دختر ۸۶ ساله تنها ک پدرمادرش فوت شدن..فامیلاشم ک بیخیالشن..حتی نامزدش

ترکش کرده..مسلما ب شغل نیاز داره..

ساعت ۳صبح بود و من تاظهر بیکاربودم..

تاکسی گرفتمو بسمت ادرس کافی شاپ رفتم..

*****

از ماشین پیاده شدمو ب کافی شاپ رو به روم نگاه کردم..

کافه رُز..ی دکوراسیون چوبی داشت..

و ب دلیل تازه ساخت بودنش جلب توجه میکرد..

بسم الله گفتمو وارد شدم..

چشمی چرخوندم ک پسری پشت دکوراسیون کافه ک برای گذاشتن سفارشات بود

دیدم..حدود بیستو شش هفت سال بود..

دسته کیفمو محکمتر گرفتم و بسمتش رفتم..

گلومو صاف کردم:سلام

4

نگام کردو گفت:سلام بفرمایید

-من از طرف خانوم نجفی اومدم..گفتن ک

نزاشت حرفمو ادامه بدم و گفت:بله بله عمه همین تازه بهم اطلاع داد..شما خانوم؟

-فرحبخش هستم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-بسیار خب خانوم فرحبخش..من میتونم ب دستپخت شما اطمینان کنم تا ابروم ب رای کافی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

شاپ تازه ساختم نره؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ابرویی بالا انداختمو گفتم:اگ حرف عمتونو قبول دارین باید ب دستپختم اطمینان کنین..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

لبخندی زدو گفت:درسته..ساعت کاری اینجا از ۲ تا ۳شب..تمام روز هفته ب غیر

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

جمعه..میتونین بیاین؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کمی فکر کردم..مسلما این کار خستم میکرد و وقت استراحتم خیلی کم میشد..ولی چاره

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نبود..ی کار با امنیت کامل برای من سخت پیدا میشه..پس مجبورم..اینجاهم چون ب خانوم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نجفی اطمینان دارم اومدم..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سری تکون دادمو گفتم:مشکلی نیست..فقط حقوقم چقدره؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-ماه اول ۰۶۶ تومن..وقتی از نحوه کارتون راضی باشیم حقوقتون ۰۶۶ میشه..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خوبه..همون مقدار حقوق قبلیمه..نگاش کردم ک گفت:الان تشریف ببرین..از فردا ساعت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

۲بیاین اینجا و مشغول بکار شین..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خداحافظی کردمو از کافی شاپ زدم بیرون..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اول خواستم تاکسی بگیرم ولی بعد بیخیال شدم..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پول ک علف خرس نیست..امروز یبارتاکسی گرفتم بسه..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

راه اینجاهم ک تا خونه زیاده..پس شبا تاکسی میگیرم ک امنیتش بیشتره..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

صبحا پیاده میام..چیزی ازم کم نمیشه ک..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

همونجور ک مشغول فکرکردن بودم پیاده ب سمت خونه ۲۶ متری دوخوابم رفتم..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

5

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کلیدو از کیفم دراوردم تا درو بازکنم..ک در واحد رو به رویی باز شد..لاله

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بود..بهترین دوستم..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

من:سلام

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مثل همیشه پر انرژی جواب داد:سلام دوست خوبم..زود اومدی خونه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

درو باز کردم و همینجور ک میرفتم تو خونه ب لاله اشاره کردم تا بیاد..اونم ک از

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خداخواسته اومد..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

لاله:نگفتی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-از کار بی کار شدم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-چی؟؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-پوووف خانوم نجفی کوچ کرده بره شمال..فروشگاه روهم جمع کرد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-خب الان میخوای چیکار کنی؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-فعلا ک ادرس کافی شاپ برادرزادشو داد..قرار شد اونجا بعنوان اشپز باشم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-مگ کافی شاپم اشپز میخواد؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-باهوش برای پخت کیک و دسر دیگ

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-اها..حالا محیطش خوبه؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-نمیدونم..خودم ک خیلی راضی نیستم..بیشتر وقتمو میگیره ولی مجبورم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-نرگس بیا بخیال کارشو..چرا از پس انداز پدر مادرت استفاده نمیکنی؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-اومدیمو من تصادف کردم..وقتی اون پس انداز نباشه کی پول بیمارستانو میده؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-اولا خدا نکنه..دوما من هستم..مامان هست..بابا رضا هست

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-وقتی خودم میتونم کار کنم چرا محتاج بقیه باشم؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-دستت درد نکنه دیگ..بعد ۸۶ سال دوستی ما شدیم غریبه؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-من همچین حرفی زدم؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

6

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-منظورت همین بود دیگ

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-ن عزیزم..شما رو سرما جاداری خوشگله

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

لبای قلوه ایش خندون شدو گفت:خب من برم دیگ..مثلا قرار بود نون بخرم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-برو عزیزم دیرت نشه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-اوکی..تو نون نمیخوای؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-ن مرسی..تو فریزر دارم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-باش پس فعلا خدافظ

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

درحالی ک جوابشو میدادم در واحدو بستم..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ب این فکر کردم ک اگ من لاله رو نداشتم باید چیکار میکردم..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

از خواهر بهم نزدیکتره..و اوج مهربرنیشو وقتی بهم نشون داد ک اون اقای ب اصطلاح

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نامزدم بخاطر فوت پدرمادرم ولم کرد..چرا؟ چون من ی دختر بی پدر مادر شدم و توی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

فامیلاشون موجب سرافکندگیش میشدم..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

حتی یذره ب این فکر نکرد ک مرگ پدرمادرم بخاطر ازدواج منو اون بود..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دوسال پیش بود..تو شرایط روحی خیلی بدی بودم و این لاله بود ک تو تمام لحظات کنارم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بود..ن تنها لاله بلکه کل خانوادشون..واقعا بهم لطف دارن...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بابا رضا)پدرلاله(همیشه میگ:منو مسعود)پدرم(باهم دوست بودیم..ی عمر نون و نمک

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

همو خوردیم..دختر اون مثل دختر منه..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

وقتی تنها شدم خیلی بهم اصرار کردن تا برم پیششون..ولی دوست نداشتم سربا رشون

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

باشم..تازه همین واحد رو به روییم بودن..فاصله ای نبود ک..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

هه خدایا شکرت..از فامیلای بی معرفتم ک شانس نیاوردیم..عوضش همسایه های خوبی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بهم دادی..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

فامیلایی ک ۸۵ سال پیش پدرمو بخاطر ازدواج بامادرم ترک کردند..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مادری ک بچه پرورشگاه بود..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

7

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

متاسفانه اوناهم طرز تفکرشون مثل خانواده نامزد سابقم بود..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دختر بی پدرمادر مایه سرافکندگیه..سرنوشت منو مادرم یکی شده انگار..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

از فکر اومدم بیرون و لباسامو عوض کردم..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چایی درست کردمو بعد ریختنش تو لیوان..رفتم توهال رو مبل رو به روی عکس پدرمادر

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

عزیزم نشستم..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

و مشغول صحبت باهاشون شدم..کار هرروزم همینه..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

من:سلام عزیزای دلم..سلام بی معرفتا..میدونین چندوقته ب خوابم نیومدین؟ دلم براتون

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یذره شده..شما ک منو میبینین همیشه و دلتنگم نمیشین..این منم ک از نبودتون عذاب

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

میکشم..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

آهی کشیدمو ب لیوان چایی ک ازش بخار میومد نگاه کردم..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بعد مرگ پدرمادرم تا مدت ها فکر میکردم ک مقصر مرگشون منم..چون بخاطر عروسی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

منو بهزاد)نامزدم( رفتن رشت پیش فامیلا تا هم دعوتشون کنن هم کینه هارو بریزن دور..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

البته قبلا هم میرفتن برای اشتی..هرچند پدرمادر من ک باهاشون قهر نبودن..ولی بازم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

میرفتن تا شاید فرجی بشه..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اما اینبار ک رفتن دیگ برگشتی نبود..تصادف کردن و من یتیم شدم..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اونقدر حالم بدشده بود ک حتی درسمم ادامه ندادم..دیپلم گرفتم و تمام..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اون افراد مثلا فامیل هم بعد مرگ پدرمادرم دلشون برام سوخت...اومدن پیشم ک مثلا تنها

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نباشم..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

هه..نوشدارو پس از مرگ سهراب شدن..منم ردشون کردم و برخلاف خواسته پدرمادرم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اصلا بهشون سر نزدم تو این دوسال..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چاییمو ک سرد شد خوردمو رفتم تا برای شام یچیز درست کنم..فردا باید برم سرکار جدیدم..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

******

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

در کافه رو باز کردم و رفتم تو..ب ساعت نگاه کردم.. ۷:۱۶ بود..خب ده دقیقه زودتر

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

رسیدم..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

8

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ب اقای نجفی یا همون سهیل سلام کردمو ازش خواستم تا اشپزخونه رو

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نشونم بده..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ب سمت دری ک پشت دکوراسیون بود و ب بیرون دید نداشت رفتیم..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سهیل:اینجا محل کارتونه..هروقت سفارشی اومد کامران بهتون میگ..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

من:کامران؟؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ی صدا گفت:منو میگ

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ب پشت سر سهیل نگاه کردم ک ی پسرو دیدم..پسر ک چ عرض کنم..ابروهای

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

گرفته..دماغ عملی..با اون تیپ جلفش..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

صد رحمت ب سهیل..اصلا بهم نمیخورن..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

من:سلام

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کامران:سلام..من شریک سهیلم و شما؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-فرحبخش هستم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-اسم کوچیکتون؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-همون فرحبخش بدونین کافیه..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

لبخندی زدو گفت:بله..خوشبختم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

و دستشو سمتم دراز کرد..واقعا فکر کرد من بهش دست میدم؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بدون اینک نگاهی ب دستش بندازم گفتم:همچنین

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سهیل ک از قیافش معلوم بود از دست کامران حرصی شده رو ب من گفت:بفرمایین داخل

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

لطفا اماده شین

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سری تکون دادمو رفتم تو..ولی صداشون میومد..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سهیل باتشر گفت:کامران..این مثل دوست دخترای عجق وجقت نیست ک اینجوری

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

باهاش رفتار میکنی..قراره همکار بشیم و هروز همو ببینیم..احترامتو نگه دار

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

9

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کامران:اوووو مگ چی گفتم ک اینجوری میکنی؟ فقط خواستم اشناشم باهاش

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-لازم نکرده

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-خب حالا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

همون لحظه صدای در اومد..از صحبتاشون میشد فهمید ک مشتری ان..به به اولین

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مشتری ها..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

صبرکردم تا سفارشارو بیارن..ماشاا.. همه نوع مواد محیا بود..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چون تازه ساخته زیاد افراد نمیان..اما خب کم کم شلوغ میشه دیگ..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یک هفته بعد...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ساعت ۳:۵۱ شب بود ک اماده شدم تا از کافه برم ولی باصدای کامران ایستادم..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-نرگس؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پوووف..چقدر بی شخصیت این پسر..نمیدونم اسممو ازکجا فهمیده..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

برگشتم سمتشو گفتم:خانوم فرحبخش

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بالبخند گفت:بله خانوم فرحبخش عزیز..کافی شاپ خیلی کثیفه میشه تو تمیز کردنش

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کمکم کنی؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ی نگاه ب کافه انداختم..راست میگفت..امروز چندتا دانشجو اومدن اینجا..مثل اینک تولد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دوستشون بود..کلی ریختوپاش کردن..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مشکلی با تمیز کردن نداشتم..ولی هم دیرم میشد..هم از تنهایی باکامران راضی نبودم..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نمیگم ک خیلی خوشگلم جوری ک همه بخوان نگام کنن..نه ولی از نگاهای کامران خوشم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نمیاد..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

منتظر جواب بود..سعی کردم بهونه بیارم..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-خب الان ک دیروقته..بزارین فردا تمیز میکنیم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-فردا ک دیره..ساعت ۲کافه رو باز میکنیم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

11

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-اخه..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-اگ مشکل دیرشدنه من میرسونمت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-ن فقط..اقای نجفی کجان؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-سهیل فکرکنم رفت سوپری..کار داشت..میاد باز

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ناچارا قبول کردم..خدایا خودت امشبو بخیر کن..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کیفمو گزاشتم رو میز و دستمالی برداشتمو مشغول شدم..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

حدود ی رب گذشت ک احساس کردم صدای بسته شدن درو شنیدم..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بسرعت نگاش کردم ک گفت:هوا سوز داره..سرد شده.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چیزی نگفتم و ب تمیز کردن میز ادامه دادم ک حضورشو کنارم حس کردم..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دستشو گذاشت رو دستم ک رومیز بود..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کامران:بزار کمکت کنم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سریع دستمو کشیدمو گفتم:نیاز نیست..شما میتونین ی قسمت دیگ رو تمیز کنین

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بیخیال رو صندلی کنار میز نشست وگفت:ب اونجام میرسیم..فعلا دلم میخواد پیش تو

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

باشم..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ی چشم غره ریز رفتم و چیزی نگفتم..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دوباره دهنشو باز کرد واس زر زدن..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-این ۰۶۶ تومنی ک اینجا قراره بگیری کفاف زندگیتو میده؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-فکرکنم بخودم مربوطه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-بهرحال من ی پیشنهاد بهتر دارم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چیزی نگفتم..اصلا دلم نمیخواست باهاش هم صحبت بشم..این سهیلم معلوم نیست

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کجاست..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

11

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خودش ادامه داد:میدونی کارت سخت نیست..فقط بجای اینک هر روز بهم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بگی صبح بخیر اقا کامران میتونی بگی صبح شده کامران..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چندثانیه مکث کردم تا تونستم متوجه منظورش بشم..خیلی عصبی شدم..من هیچوقت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

طوری برخورد نکردم ک بخواد بخودش این اجازه روبده و با وقاحت این حرفو بزنه بهم..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

برگشتم سمتش و یکی خوابوندم زیر گوشش..جوری ک انگشتای خودم درد اومد..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کیفمو برداشتم تا بزنم بیرون ک از تعجب دراومد و باخشم برگشت سمتم..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-چ غلطی کردی دختره ی ..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دوتا دستامو محکم گرفت ک بلند جیغ کشیدم:ب من دست نزن کثافط

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-خفه شو جیغ نکش..ب من کشیده میزنی؟حسابتو میرسم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سعی کردم از دستش دربرم..ولی نمیشد.. من ی دخترم مسلما زورم بهش

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نمیرسه..بخصوص ک من درکل هیکلم ریزه میزست..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سعی کردم با جیغو داد مردم بیرون از کافه رو مطلع کنم تا بدادم برسن..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ولی فورا دستشو رو دهنم گذاشت و چسبوندم ب دیوار..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خدایا خودت کمکم کن..نزار نجابتی ک ازش محافظت کردم و از دست بدم..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اشکام چکید رو گونه هام و دستای اون..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کامران:عزیزم..گریه نکن..اگ باهام راه بیای نمیزارم اذیت بشی..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سرشو نزدیک صورتم اورد تا ببوستم..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چشمامو محکم رو هم فشار دادم و تودلم خدارو صدا میزدم..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

درست لحظه اخر بود ک خدا بدادم رسید و درکافه باز شد..پشت بندش صدای داد سهیل

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اومد:چ غلطی داری میکنی کامران؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کامران تقریبا بیخیال گفت:سهیل میدونی خیلی بد موقع میای؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

12

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سهیل با عصبانیت اومد کامران رو ک هنوز ب من چسبیده بود هل دادکنارو

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

گفت:تو ی ادم نفهمی..گمشو از جلو چشمام

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سرخوردم و رو زمین نشستم..دستامو رو صورتم گذاشتم و گریه کردم..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

شونه های از ظریفم از شدت هق هقم تکون میخورد..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

صدای بستن شدن در نشون از رفتن اون حیوون میداد..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

صدای نفس کلافه سهیلو شنیدم..رو ب من گفت:من..من واقعا متاسفم..فکرشم نمیکردم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کامران بخواد همچین کاری کنه..اون بی کله هست ولی هیچ

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

واینستادم تا ب حرفاش راجب اون عوضی گوش بدم..بلند شدم و درحالی ک اشکامو

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بااستین مانتوم پاک میکردم بسمت کیفم رفتم و ازرو زمین برش داشتم واز کافی شاپ زدم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بیرون..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ب صدازدنای سهیلم توجه نکردم..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

تا خود خونه پیاده رفتم..حوصله تاکسی نداشتم..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بیحال در واحدو باز کردم و خودمو باهمون لباسای بیرن انداختم رو مبل..کیفمم ی وَر دیگ

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

انداختم..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پنج دقیقه هم نشد ک زنگ در بصدا دراومد..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پووووف ب احتمال ۳۳ % لاله پشت دره..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

درواقع من کسی دیگ ندارم ک بخواد بیاد خونم..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

با سستی بلند شدم تا درو بازکنم وگرنه تا خود صبح زنگ میزد..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مطمئنم الان چشمام از شدت گریه قرمزه..از خودم بدم میاد ک اونقدر قوی نیستم تابتونم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

از خودم دفاع کنم..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

هه منو بگو چقدر ب امنیت کارم اهمیت میدادم..نتیجش شد تعارض بهم..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

درو باز کردم و رفتم سمت هال..خودش میاد دیگ..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

با بشقاب تو دستش اومد توهال و گفت:سلام..حالت خوبه نرگس؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

13

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

انکار فایده نداشت..بخوام نخوام میفهمه..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

من:داغونم لاله

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-چرا؟ چی شده مگ؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

همه چیو براش تعریف کردم ک باناراحتی گفت:چ ادمایه حیوون صفتی پیدا میشن

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-واقعا..اگ سهیل نمیرسید معلوم نبود چی میشد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-حالا میخوای چیکارکنی؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-نمیدونم..مسلما دیگ اونجا نمیرم..باز باید دنبال کار بگردم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سری تکون دادو گفت:روز سختی داشتی..بهتره بخوابی..اگرم گشنت شد بشقابو گزاشتم رو

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

میز..ماکارانیه..گرم کن بخور

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-حالا چیشد یهو شام اوردی؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-هیچی دیدیم دیر اومدی..مامان گفت حتما خسته ای و حوصله نداری غذا درست

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کنی..منم برات ماکارانی اوردم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

لبخند کوچیکی زدمو گفتم:دست درد نکنه خواهری

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بلند شد گونمو بوسید و گفت:خب من برم دیگ..شب بخیر

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خواستم بلندشم ک نزاشت..همونجا رو مبل گفتم:شب بخیر..فقط ب عمو رضا چیزی نگو

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-ن بابا..برای چی بگم؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سری تکون دادمو باهاش خداحافظی کردم..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

صدای بسته شدن درو ک شنیدم رو مبل دراز کشیدمو چشمامو بستم..ب هیچی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نمیخواستم فکر کنم..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

******

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

باصدای زنگ گوشی از خواب بیدار شدم...اخ سرم..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بخاطر گریه دیشب سردرد گرفتم..ی نگاه ب ساعت کردم.. ۳صبح بود..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

14

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

گوشیو برداشتم..شماره ناشناس بود..دکمه سبزو لمس کردم..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-بله؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

صدام گرفته بود..گلمو صاف کردم..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-سلام..موبایل خانوم فرحبخش؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

هوووف سهیل بود..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-بله خودم هستم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-من سهیلم..سهیل نجفی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-شناختم اقای نجفی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-إمم حالتون خوبه؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-بله بهترم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-خب خداروشکر

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چند ثانیه سکوت کرد..انگار میخواست حرف بزنه ولی نمیتونست..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

من:شماره منو از کجا گرفتین؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-عمه بهم داد..یعنی گفتم کارتون دارم ک عمه بهم داد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-اهان..خب امری دارین؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-راستش راجب کافه..میخواستم بدونم سرکار

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پریدم وسط حرفشو گفتم:من دیگ اونجا نمیام

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-بله خب حق دارین..با اون کار کامران..من دیشب خیلی باهاش بحث کردم..واقعا ازش

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

انتظار نداشتم..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پوزخندی زدمو گفتم:همیشه از کسایی لطمه میخوریم ک انتظار نداریم..منو ایشون باهم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

همکار بودیم..و این کارشون نشون دهنده شخصیتشون بود

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

15

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-درسته من شرمندم و ازتون معذرت میخوام..پس حداقل تشریف بیارین برای

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

تصفیه حساب

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-منک یک هفته بیشتر کار نکردم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-بهرحال دستمزد اون یک هفته

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-فوقش بشه ۵۶۶ تومن..نیازی نیست

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-باش..هرجور راحتین..فقط میشه راجب این موضوع چیزی ب عمه نگین؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-من ک چیزی نمیگم..ولی نمیپرسن چرا ازاونجا رفتم؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-من میگم ک با شرایط کار جور نبودین

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-بسیار خب..خدانگهدار

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-مراقب خودتون باشین..خداحافظ

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

گوشیو قطع کردمو دستی تو موهام کشیدم..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

حالا دوباره باید دربه در دنبال کار بگردم..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خدایا کرمتو شکر..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

******

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-لاله بسه دیگ..خسته شدم..دوساعته داریم میگردیم تو بازار..تو ک هیچی نمیخوای بخری

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چرا هی تو بازار میگردی؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-واااای نرگس چقدر غر میزنی..باید یچیز ببینم خوشم بیاد دیگ

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-میشه بدونم دقیقا چی میخوای بخری ک هنوز از مدلش خوشت نیومده؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نیشخندی زدو گفت:درواقع نمیدونم چی میخوام بخرم..یکم پول دستمه گفتم یجو ری

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خرجش کنم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کم مونده بود از حرص وسط بازار جیغ بکشم..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

میدونستم بخاطر اینک منو ازاین حالو هوا دربیاره اوردتم بازار..ولی اگ خونه بودم چندتا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نیازمندی میخوندم شاید کاری پیدا میشد..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

16

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

گفتم:ک نمیدونی چجوری خرجش کنی؟ باش بیا بریم من بهت میگم..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

همون نزدیکیا ی رستوران بود..دستشو کشیدم اون سمت..همین ک فهمید میخوام ببرمش

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

رستوران تا جیبش خالی بشه سریع گفت:عه نرگس اون مغاره رو چ جنسای قشنگی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

داره..بیا بریم اونجا ببینیم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-من نمیام..خسته شدم..اونجا میشینم تاتو بیای

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

و بادست سَکوی کنار تیره برقو نشونش دادم..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سری تکون دادو رفت سمت مغازه..رفتم سمت سکو و نشستمو منتظر موندم تابیاد..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

همون لحظه بادی وزید ک باعث شد ی صدایی بغل گوشم بشنوم..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

برگشتمو ب دیواره تیره برق نگاه کردم..ی کاغذ بهش چسبیده بود بهش ک باد باعث شد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کمی جدابشه و صدا بده..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

از رو بیکاری کاغذو برداشتم بخونم ک چشمم خورد ب متن نوشته شده روش:

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

)توجه توجه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

جهت مراقبت از یک بیمار ب پرستار خانوم مجرد نیازمندیم..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

)..... جهت مصاحبه با شماره زیر تماس بگیرید ۶۳۵۸

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

وای خدا شکرت..پس بیرون اومدنم بی حکمت نبود...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

تصمیم گرفتم ب این شماره زنگ بزنم..خدارو چ دیدی..شاید این یکی با شرایط جور شد..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

تو این سه روز ک کار پیدا نکردم..پس امتحان این ضرر نداره..کاغذو تو کیفم گذاشتم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

تاخونه رفتم زنگ بزنم..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

******

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کنارمیز،روبه روی لالع وایسادم... تماس گرفتم و منتظر موندم تاجواب بدن..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بعد سه بوق صدای یه مرد تو گوشی پیچید:بله؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-سلام...من برای اگهیتون تماس گرفتم گفتین ک برای مصاحبه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

17

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-بله بله درسته..خب من بهتون ادرس میدم بیاید اونجا ک هم بیمارمونو ببینید

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

هم راجب کار شرایط کار صحبت کنیم..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-امم باشه..پس اگ میشه ادرسو برام پیام بفرستید..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-حتما فقط الان میاین یا؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ب ساعت نگاه کردم.. ۵۸ بود..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

من:الان ک نزدیک ظهره..شما ساعت ۰ تشریف دارین؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-البته..پس ۰منتظرتونم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-بسیارخب..خدانگهدار

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-روز خوش

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

تماسو قطع کردم..هوووف

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چ لفظ قلم حرف میزد..منم مجبور میکرد اونجوری بحرفم..بسیارخب ههههه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ب لاله ک تمام مدت مشغول گوش دادن حرفامون بود نگاه کردمو گفتم:ساعت ۰باهم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

میریم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-وااا من چرا بیام؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-از صبح تاحالا منو کشوندی دنبال خودت بازار اخرم هیچی نگرفتی..حالا بامن میخوای یجا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بیای زورت گرفته؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-خب حالا..پس نهار اینجام

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سری تکون دادمو گفتم:مفت باشه..کوفت باشه برات

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خندیدو خودشو رومبل انداخت..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

منم رفتم اشپزخونه تا ی مرغی چیزی بپزم..فقط امیدوارم این کار جور شه..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

*******

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

از تاکسی پیاده شدیم...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

18

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ب خونه همکف روبه روم نگاه کردم.. دوباره بااسترس ب لاله نگاه کردم ک

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

گفت:کنکور ک نمیخوای بدی استرس داری..زنگ درو بزن

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

جلوتر رفتم و دکمه ایفون تصویریو زدم..چند ثانیه بعدجواب دادن:بله؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-برای مصاحبه اومدم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-اها بله..بفرمایید

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

درو باز کردن وما وارد شدیم..ازحیاطشون گزشتیم و ب در ورودی رسیدیم..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

۷ساله اومد دم در..یکم - درباز بود..ولی منتظرموندیم تا خودشون بیان..ی اقای حدودا ۳۰

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

قیافش خفن میزد..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-سلام..بفرمایید تو

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اگ تنها بودم هیچوقت نمیرفتم..ولی باوجود لاله کمی خیالم راحت بود..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

رفتیم تو و باتعارف اون رو مبل نشستیم..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-خب..چیزی میل دارین؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

من:ن ممنون

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نشست رو مبل روبه رومون و گفت:کدومتون زنگ زدید برای مصاحبه؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-من

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-شما خانم؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-فرحبخش هستم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-منم شاهین معینی هستم..خب خانم فرحبخش شما مجرد هستید دیگ؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-بله ولی چرا تو اگهی نوشتید مجرد؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-بخاطر اینک تمام وقت ب پرستار نیاز داریم..و خب مسلما ی شخص متاهل نمیتونه تمام

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

وقت باش..شما چطور؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-راستش تمام وقت ک..رفتو امد سخت میشه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

19

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-بیبین بزارید اول بگم ک حقوق اینجا ماهی یک میلیونه و شما باید درواقع از

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بیمار ما مراقبت کنید..بهش برسین..مثل ی مادر.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سری تکون دادم تا حرفشو ادامه بده:از پس اینکار برمیاین؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-بله فکر نکنم مشکل باشه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-درمورد رفتو امد هم شما میتونید نقل مکان کنید و اینج زندگی کنید..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir
شما به این رمان چه امتیازی میدهید؟
نظر خود را ارسال کنید
آخرین نظرات ارسال شده
نحوه جستجو :

جهت پیدا کردن رمان مورد نظر خود کافیه که قسمتی از نام رمان ، نام نویسنده و یا کلمه ای که در خلاصه رمان به خاطر دارید را وارد کنید و روی دکمه جستجو ضربه بزنید.

شما هیچ پیامی ندارید